Historia

Funkcja HISTORIA w programie Studio TCS.net ma ważne zadanie w narzędziowni i dziale utrzymania ruchu. Pomaga ona w monitorowaniu obrotów magazynowych dla konkretnej kartoteki magazynowej. Aby uzyskać te informacje, należy użyć polecenia HISTORIA dostępnego w pasku funkcji.

Historia obrotów magazynowych

Wyświetlenie obrotów magazynowych (pozycji dokumentów) dla wskazanej kartoteki magazynowej wymaga potwierdzenia polecenia HISTORIA w pasku funkcji.

Gdy wywołasz to polecenie, zostanie wyświetlone okno zestawienia z danymi. Po przeglądnięciu tych informacji można je zamknąć, naciskając przycisk oznaczony jako ZAKOŃCZ.

W gospodarce narzędziami istnieje wiele procesów do kontrolowania. Trzeba śledzić, które narzędzia są używane przez pracowników, gdzie się znajdują, w jakim stanie się znajdują, i czy potrzebują naprawy. Wszystkie te działania muszą być dokładnie monitorowane, a wiele firm ma określone strategie, według których prowadzi się gospodarkę narzędziami.

Dzięki podstawowym informacjom na temat narzędzi istnieje możliwość wypożyczania ich bezpośrednio pracownikom lub wykonawcom. Przy każdej transakcji można określić datę zwrotu, aby uniknąć nieograniczonych wypożyczeń. Wszystkie zwroty są zapisywane na liście aktywnych transakcji wypożyczeń przypisanych do danego pracownika lub wykonawcy.

Automatyczna identyfikacja za pomocą kodów kreskowych jest bardzo przydatna w identyfikowaniu towarów, narzędzi, pracowników, miejsc składowania i opakowań. Dzięki temu proces zarządzania narzędziami staje się bardziej efektywny i precyzyjny.

Okno zestawienia zamykane jest przez potwierdzenie przycisku ZAKOŃCZ.

Gospodarka narzędziami składa się z wielu procesów. Jest to kontrola tego, jacy pracownicy korzystają z urządzeń, jaka jest dokładna lokalizacja narzędzi, w jakim są one stanie i czy wymagają naprawy i wiele wiele więcej. Wszystkie te działania powinny być odpowiednio kontrolowane i w większości firm przebiegają według konkretnych strategii.

W oparciu o podstawowe dane o narzędziach istnieje możliwość wypożyczania narzędzi bezpośrednio pracownikom/wykonawcom. Dla każdej transakcji można zdefiniować oczekiwaną datę zwrotu w celu zapobiegania bezterminowym wypożyczeniom. Zwroty są odnotowywane na liście aktywnych transakcji wypożyczeń dla danego pracownika/wykonawcy.

Technikę automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych można wykorzystać do identyfikacji towarów, narzędzi, pracowników, miejsc składowania, opakowań oraz wyposażenia. Program przeznaczony do ewidencji sprzętu, narzędzi i materiałów eksploatacyjnych.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
System magazynowania narzędzi
ss_administrator

System magazynowania narzędzi

System magazynowy, który obejmuje również narzędziownię, podlega tym samym regułom ewidencji i zarządzania jak zwykły magazyn. Ewidencja narzędzi jest niezwykle istotna dla skutecznego zarządzania i kontrolowania zasobów narzędziowych. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów związanych z ewidencją narzędzi w systemie magazynowym.

Usługi programistyczne
ss_administrator

Usługi programistyczne

Nasza firma, SoftwareStudio, specjalizuje się w dostarczaniu usług programistycznych. Jeśli dostępne na rynku oprogramowanie nie spełnia Państwa oczekiwań, to jesteśmy gotowi dostarczyć dedykowane rozwiązanie, które jest dokładnie tym, czego Państwa firma potrzebuje.

Dokumenty systemu CMMS
ss_administrator

Dokumenty systemu CMMS

Program CMMS.net pozwala rejestrować szereg danych o charakterze dokumentów, zapisy i obsługa realizowane są z wykorzystaniem specjalnych transakcji które pozwalają na zapis informacji o zdarzeniach.