Edycja kartoteki

Funkcja Edycja Kartoteki kontrahenta w programie Studio TCS.net ma na celu umożliwienie użytkownikom dokonywania zmian w danych dotyczących kontrahentów w narzędziowni i dziale utrzymania ruchu. Aby dokonać modyfikacji kartoteki kontrahenta, należy użyć polecenia EDYCJA. Po jego wywołaniu na ekranie pojawi się formatka, która umożliwia wprowadzenie zmian w wybranych polach.

Edycja kartoteki pracownika

Modyfikacja kartoteki kontrahenta wymaga użycia polecenia EDYCJA. Po wywołaniu funkcji zostaje wyświetlona formatka umożliwiająca wprowadzenie zmian w wybranych polach

Wprowadzone zmiany należy zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ, przycisk ANULUJ to możliwość wycofania się z wprowadzonych zmian.

Dzięki tej funkcji użytkownicy mają możliwość aktualizacji informacji dotyczących kontrahentów, co może być niezbędne w związku z bieżącymi potrzebami działu utrzymania ruchu. Dzięki prostemu interfejsowi można łatwo edytować dane, takie jak dane kontaktowe, adresy, czy inne istotne informacje.

Wprowadzenie zmian w kartotece kontrahenta jest szybkie i intuicyjne, co pozwala zaoszczędzić czas i ułatwia pracę z programem Studio TCS.net. Wszystkie zmiany są dokonywane w trybie czynnym, co oznacza, że użytkownik może świadomie wprowadzać poprawki i dostosowywać dane do aktualnych potrzeb.

Dzięki funkcji Edycja Kartoteki kontrahenta w programie Studio TCS.net, firma może skutecznie zarządzać danymi swoich kontrahentów w narzędziowni i dziale utrzymania ruchu, co wpływa pozytywnie na efektywność działań i organizację pracy.

Jak to działa?

Zrzut ekranu przedstawia interfejs programu Studio TCS.net służący do edycji kartoteki kontrahenta w module narzędziowni. Funkcjonalność ta pozwala na zarządzanie informacjami o dostawcach, klientach lub innych firmach współpracujących z narzędziownią. Oto co można zrobić za pomocą tej funkcji:

narzędziownia program TCS.net kontrahent edycja
  1. Wprowadzenie i Edycja Danych Ewidencyjnych. Możliwość wpisania lub zmiany danych takich jak rodzaj kontrahenta (tutaj „Dostawca (DOS)”), nazwa skrócona (np. „AMADEUS”), pełna nazwa firmy (np. „Hurtownia AMADEUS Sp. z o.o.”).
  2. Wprowadzenie Dane Adresowe i Kontaktowe. Uzupełnienie danych adresowych, takich jak kod pocztowy, miasto (tutaj „Poznań”), ulica oraz kontaktowych, w tym numer telefonu i adres e-mail, co jest kluczowe dla komunikacji biznesowej.
  3. Dodatkowe Informacje. Pola na dodatkowe adresy e-mail oraz opcja zaznaczenia, czy kontrahent jest „Aktywny”, co może wpływać na to, czy jest on widoczny w działaniach operacyjnych w ramach systemu.
  4. Zapisanie lub Anulowanie Zmian. Przyciski „Zapisz” i „Anuluj” umożliwiają odpowiednio zapisanie wprowadzonych zmian lub anulowanie ich bez zapisywania, co zapewnia elastyczność i kontrolę nad procesem edycji danych.
  5. Zakładki dla Szczegółów. Zakładki „Cechy”, „Zdjęcia”, „Pliki”, „Notatki” i „Opis” dają możliwość dodania dodatkowych informacji szczegółowych o kontrahencie, co może obejmować specyfikacje, dokumenty prawne, informacje handlowe itp.

Dzięki tej funkcji użytkownicy programu Studio TCS.net mogą efektywnie zarządzać bazą danych kontrahentów, co jest niezbędne dla sprawnego zarządzania procesami zakupowymi, sprzedażowymi oraz logistycznymi w narzędziowni.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Wypożyczanie narzędzi
ss_administrator

Wypożyczanie narzędzi

Program TCS.net to idealne rozwiązanie dla firm zajmujących się wypożyczaniem narzędzi. Dzięki niemu wypożyczanie narzędzi staje się prostsze i bardziej przejrzyste, a także umożliwia prowadzenie ewidencji wypożyczeń oraz magazynu narzędzi. Jeśli szukasz sposobu na usprawnienie swojej działalności, warto rozważyć wykorzystanie programu TCS.net.

Aplikacja internetowa
ss_administrator

Aplikacja internetowa

Aplikacja wspomagająca pracę magazynu narzędzi, działu utrzymania ruchu, magazyn BHP, środków ochrony osobistej, materiałów eksploatacyjnych i opakowań. Rozwiązania działające przez przeglądarkę Internetową zarządzanie narzędziownia. Zarządzanie narzędziami pomiarowymi należy zazwyczaj do obowiązków kierownika. To duża odpowiedzialność. Kierownik ma poza tym wiele innych obowiązków. Ułatwienie jego pracy i uporządkowanie wszystkich działań, sprawna kontrola nad wykonywaniem prac zgodnie z procedurami są możliwe dzięki systemowi informatycznemu jakim jest Magazyn Narzędzi SoftwareStudio.

Przeglądanie stanów magazynowych
ss_administrator

Przeglądanie stanów magazynowych

Przeglądanie stanów magazynowych w systemie TCS.net to niezwykle przydatna funkcjonalność, która umożliwia pracownikom bieżącą kontrolę nad stanem i dostępnością narzędzi w magazynie. Dzięki możliwości śledzenia stanu bieżącego oraz informacji o dostępnych narzędziach, użytkownicy mogą efektywnie zarządzać zasobami i zapewnić płynne działanie procesów w zakładzie pracy.