Dopisanie kartoteki magazynowej

Funkcja "Dopisanie kartoteki magazynowej" w programie Studio TCS.net ma na celu umożliwienie przypisania kartoteki narzędzi do konkretnego magazynu w narzędziowni i dziale utrzymania ruchu.

Dopisanie kartoteki magazynowej

Kiedy używamy funkcji „Dopisanie”, ukazuje się okno, które pozwala nam wybrać odpowiedni magazyn, do którego chcemy przypisać kartotekę narzędzi. Dzięki temu możemy dokładnie kontrolować, gdzie znajdują się nasze narzędzia i jakie są dostępne zasoby w danym magazynie.

Podstawową funkcjonalnością tej funkcji jest umożliwienie wypożyczania narzędzi bezpośrednio pracownikom lub wykonawcom.

To oznacza, że można przypisać konkretnemu pracownikowi lub wykonawcy konkretne narzędzia i monitorować ich używanie.

Dodatkowo, dla każdej transakcji wypożyczenia narzędzi możemy określić oczekiwaną datę zwrotu. Dzięki temu unikamy sytuacji, w której narzędzia są wypożyczone na czas nieokreślony, co może prowadzić do braków w magazynie.

Wszystkie zwroty są dokładnie odnotowywane na liście aktywnych transakcji wypożyczeń dla danego pracownika lub wykonawcy. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad tym, kto używa naszych narzędzi i kiedy są one zwracane, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania narzędziami w narzędziowni i dziale utrzymania ruchu.

Dlatego funkcja „Dopisanie kartoteki magazynowej” w programie Studio TCS.net jest niezwykle przydatna dla firm działających w przemyśle, które muszą skrupulatnie zarządzać narzędziami i monitorować ich wykorzystanie.

program TCS.net narzędziownia zakładanie kartoteki magazynowej

Na załączonym obrazie widzimy interfejs użytkownika oprogramowania Studio TCS.net, dedykowanego do zarządzania narzędziownią. Ekran koncentruje się na funkcji dopisywania nowych pozycji do kartoteki magazynowej w ramach procesu wypożyczenia narzędzi.

Funkcjonalność ta umożliwia:

 1. Dane Pracownika i Dokumentu:
  • Wprowadzenie nazwiska pracownika wypożyczającego narzędzia (w tym przypadku „Duda Grzegorz”).
  • Określenie daty dokumentu wypożyczenia oraz numeru dokumentu, co jest kluczowe dla ewidencji i śledzenia narzędzi.
 2. Wprowadzanie Pozycji Narzędzi:
  • Możliwość dodawania informacji o narzędziach, w tym: nazwy artykułu, numeru seryjnego lub lokalizacji, ilości wypożyczanych narzędzi, planowanego terminu zwrotu oraz uwag dotyczących konkretnej pozycji.
 3. Operacje na Dokumencie:
  • Przyciski „Zapisz”, „Bufor” i „Usuń” pozwalają odpowiednio na zatwierdzenie wprowadzonych danych, zapisanie ich w buforze do późniejszego użycia lub usunięcie wprowadzonych informacji.
 4. Dodatkowe Informacje:
  • Sekcje „Notatki”, „Pliki”, „Załączniki”, „Zdjęcia” umożliwiają dodawanie dodatkowych danych do dokumentu, co może obejmować specyfikacje techniczne narzędzi, instrukcje użytkowania, czy dokumentację fotograficzną stanu narzędzi.
 5. Lista Wypożyczonych Narzędzi:
  • Na dole ekranu znajduje się lista aktualnie dodanych pozycji, zawierająca szczegółowe informacje takie jak indeks, nazwa, numer seryjny, ilość, lokalizacja, magazyn oraz terminy ważności.

Oprogramowanie Studio TCS.net zapewnia kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wypożyczeniami narzędzi, umożliwiając precyzyjne śledzenie zasobów, co jest niezbędne dla efektywnego funkcjonowania narzędziowni w kontekście przemysłowym.

Po wywołaniu funkcji DOPISZ zostaje wyświetlone okno wyboru magazynu, do którego chcemy przypisać kartotekę.

W oparciu o podstawowe dane o narzędziach istnieje możliwość wypożyczania narzędzi bezpośrednio pracownikom/wykonawcom. Dla każdej transakcji można zdefiniować oczekiwaną datę zwrotu w celu zapobiegania bezterminowym wypożyczeniom. Zwroty są odnotowywane na liście aktywnych transakcji wypożyczeń dla danego pracownika/wykonawcy.

Jeżeli formatka dopisania została wywołana z rejestru dokumentów odfiltrowanych wg magazynu wówczas magazyn narzędziowni będzie taki sam jak rejestr z poziomu którego została wywołana formatka dopisania.

Po wskazaniu magazynu narzędzi zostanie wyświetlona formatka dopisania nowej kartoteki. Formatka dopisania składa się z dwóch zakładek:

 • Dane podstawowe
 • Dane uzupełniające

W zakładce Dane Podstawowe uzupełniamy kolejno pola:

 • Typ kartoteki – informacja wybierana z listy rozwijanej,
 • Indeks,
 • Numer katalogowy,
 • Nazwa,
 • Jednostka miary – informacja wybierana z listy rozwijanej,
 • Kod EAN,
 • Grupa – informacja wybierana z listy rozwijanej,
 • Rodzaj – informacja wybierana z listy rozwijanej,
 • Miejsce składowania (domyślne) – informacja wybierana z listy rozwijanej,
 • Producent – informacja wybierana z listy rozwijanej,
 • Dostawca – informacja wybierana z listy rozwijanej,

W zakładce Dane Uzupełniające wypełniamy pola:

 • Cena ewidencyjna,
 • Długość,
 • Szerokość,
 • Wysokość,
 • Zapas min.,
 • Zapas max,
 • Zapas optymalny.

Kartoteka zostaje zapisana po uruchomieniu przycisku ZAPISZ. Przycisk ANULUJ to wycofanie się z wprowadzonych zmian.

Polami obowiązkowymi przy dopisaniu kartoteki są pola, których opis został wytłuszczony – w przypadku próby zapisania kartoteki bez wypełnienia informacji obowiązkowych zostanie wyświetlony komunikat, a zapis kartoteki zostanie zablokowany.

Program TCS.net stworzony przez SoftwareStudio pozwala na ewidencję narzędzi, ale nie tylko. Umożliwia sprawne wypożyczanie sprzętów i narzędzi pracownikom. Każde narzędzie można sprawdzić w systemie – czyli otrzymać informacje na temat tego jaki pracownik w danej chwili posiada przyrząd i kiedy go zwróci do magazynu. 

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Wirtualizacja serwerów
ss_administrator

Wirtualizacja serwerów

Wirtualizacja serwerów to ważny krok w rozwoju narzędziowni i systemów CMMS. Dzięki niej możemy szybko wdrożyć zaawansowane aplikacje i usługi oraz skutecznie nimi zarządzać.

Przygotowywanie raportów SQL Server
ss_administrator

Przygotowywanie raportów SQL Server

Przygotowanie zaawansowanych raportów w SQL Server to inwestycja, która przynosi korzyści firmie. Programiści pracujący nad tym zadaniem mogą dostarczyć spójne i profesjonalnie zaprojektowane raporty, które spełnią potrzeby tysięcy użytkowników. Jednak czasem pojedynczy użytkownicy biznesowi mają specyficzne wymagania i potrzebują dostosować istniejący raport lub nawet stworzyć własny.

Gospodarka narzędziami
ss_administrator

Gospodarka narzędziami

TCS.net jest niezwykle przydatnym narzędziem w gospodarce narzędziami, umożliwiającym skuteczne nadzorowanie wypożyczeń narzędzi przez pracowników. Dzięki tej aplikacji SoftwareStudio, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć kontrolę nad wykorzystaniem narzędzi, zoptymalizować dostępność narzędzi w procesach pracy oraz podejmować lepiej poinformowane decyzje dotyczące zarządzania zasobami narzędziowymi.