System Utrzymania Ruchu

System Utrzymania Ruchu (ang. Maintenance Management System) to narzędzie, które umożliwia zarządzanie procesem utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu możliwe jest planowanie, organizowanie oraz kontrolowanie działań związanych z utrzymaniem maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym.

System Utrzymania Ruchu

Na rynku jest wiele systemów CMMS w szerokim zakresie cen i możliwości, jednak większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach z Windows. Cechą charakterystyczną rozwiązań SoftwareStudio jest nowoczesna technologia (architektura client server, baza MS SQL 2008 server, ASP.net) pozwalająca na pracę zarówno na komputerze (aplikacja Windows, wersja Framework) jak i przez przeglądarkę internetową IE w wersji 7 lub nowszej.

Podstawowe zadania oprogramowania Studio CMMS.net: ewidencja maszyn i urządzeń osprzęt i narzędzia magazyn części zamiennych awarie przeglądy historia zdarzeń harmonogramy ewidencja pracowników obliczanie kosztów oraz ilości roboczogodzin dokumentacja, zasoby w formie załączników statystyki, wskaźniki średniego czasu awarii, średniego czasu między awariami, wskaźnik wykorzystania wyposażenia.

Ważność Systemu Utrzymania Ruchu

System Utrzymania Ruchu jest niezwykle ważny dla każdego przedsiębiorstwa, które posiada w swojej infrastrukturze maszyny i urządzenia. Dzięki niemu możliwe jest uniknięcie awarii, co przekłada się na mniejsze koszty związane z naprawą oraz utratą czasu na przestoje w produkcji. Ponadto, system ten pozwala na zwiększenie efektywności pracy maszyn oraz wydłużenie ich żywotności.

TCS.net – system utrzymania ruchu od SoftwareStudio

Jednym z najpopularniejszych systemów utrzymania ruchu na rynku jest TCS.net, stworzony przez firmę SoftwareStudio. Jest to kompleksowe narzędzie, które umożliwia zarządzanie procesem utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu możliwe jest m.in.:Planowanie przeglądów i napraw System umożliwia planowanie przeglądów i napraw maszyn oraz urządzeń, co pozwala na uniknięcie awarii oraz wydłużenie ich żywotności. Śledzenie historii napraw Dzięki TCS.net możliwe jest śledzenie historii napraw maszyn oraz urządzeń, co pozwala na analizę przyczyn awarii oraz uniknięcie ich w przyszłości. Monitorowanie stanu technicznego System umożliwia monitorowanie stanu technicznego maszyn oraz urządzeń, co pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych problemów oraz ich szybkie rozwiązanie.

Warto zaznaczyć, że TCS.net jest systemem łatwym w obsłudze oraz dostosowanym do potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Dzięki niemu możliwe jest zwiększenie efektywności pracy maszyn oraz wydłużenie ich żywotności, co przekłada się na mniejsze koszty związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej.

Studio TCS.net moduł CMMS awaria dane ewidencyjne

System Utrzymania Ruchu

Kartoteki maszyn i urządzeń

Kartoteki maszyn i urządzeń można podzielić w programie w dowolny sposób. Domyślna konfiguracja proponuje podział na OBIEKTY – maszyny, urządzenia, linie technologiczne, pojazdy ZESPOŁY – w ramach obiekty zdefiniowane części maszyn, urządzeń, linii technologicznych, CZĘŚCI – definiowanie części wchodzących w skład maszyn i urządzeń oraz kartoteki części zamiennych, jeżeli prowadzimy gospodarkę magazynową.

Program CMMS SQL

W Polsce używanych jest ok. 40 systemów CMMS. Są to zarówno programy dla niedużych firm, jak i złożone aplikacje, które współpracują z innymi systemami w przedsiębiorstwie. Jednak wybór programu wśród rozwiązań działających na bazie Microsoft SQL Server jest nieduży, a jeszcze mniejszy, gdy firma szuka rozwiązań działających przez przeglądarkę internetową lub terminale radiowe z windows Mobile. Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft.

System Utrzymania Ruchu – SQL

Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używa się go przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO. MS SQL Server jest platformą bazodanową typu klient-serwer. W stosunku do Microsoft Jet, który stosowany jest w programie MS Access, odznacza się lepszą wydajnością, niezawodnością i skalowalnością. Przede wszystkim są tu zaimplementowane wszelkie mechanizmy, które wpływają na bezpieczeństwo operacji. Serwer odpowiada za przechowywanie, porządkowanie i pobieranie danych, zapewnia ich integralność, bezpieczeństwo oraz zabezpiecza przed ewentualnymi konfliktami między użytkownikami.

Jako, że SQL jest językiem interpretowanym, istnieje możliwość nadużyć w przypadku konstruowania zapytań z wykorzystaniem parametrów pochodzących z zewnątrz aplikacji. Szczególnie podatne na ten typ ataku są stworzone dynamicznie w oparciu o SQL-ową bazę danych serwisy internetowe. Wszystkie programy SoftwareStudio wykorzystują jaka podstawową bazę danych Microsoft SQL Server w wersji 2012 lub nowszej.

Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń

Rośnie nie tylko znaczenie samego utrzymania urządzeń w sprawności eksploatacyjnej, ale rosną także, absolutnie i relatywnie, koszty utrzymania tej sprawności. Analiza sposobów podejścia do utrzymania ruchu urządzeń i maszyn, dokonywana w perspektywie czasowej, pozwala na wyróżnienie okresów:

  • Okres reaktywnego utrzymania ruchu – remonty po pojawieniu się uszkodzenia, charakteryzuje się; doraźnym reagowaniem na wystąpienie uszkodzeń;
  • Okres prewencyjnego utrzymania ruchu – planowe i zapobiegawcze;
  • Okres prognostycznego utrzymania ruchu maszyn i urządzeń – inspekcje zapobiegawcze, samodzielne; przeglądy, monitorowanie stanu technicznego, udział operatorów urządzeń i maszyn w utrzymaniu ruchu.

Sposób utrzymania ruchu określonych maszyn i urządzeń zależy od ich charakterystyki konstrukcyjnej i roli, jaką spełniają w procesie produkcyjnym. Urządzenia skomplikowane, kosztowne i pracujące w zautomatyzowanych liniach technologicznych powinny być utrzymywane bardzo starannie. Ich awaria powoduje, bowiem przestój całej linii. Strategię eksploatacyjną należy, więc dostosować do konkretnych urządzeń i maszyn oraz warunków ich eksploatacji. Utrzymanie ruchu jest połączone z wysiłkami przedsiębiorstwa produkcyjnego mającymi na celu wytworzenie produktu o wysokiej jakości, tak więc jakość środków produkcji (maszyn i urządzeń) decyduje w dużej mierze o jakości wyrobów gotowych, zależna jest, bowiem od jakości czynności utrzymania ruchu.

Administrator programu CMMS

Moduł ten stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym lub części systemu. Pozwala on definiować prawa dostępu dla grup i indywidualnych użytkowników. Kontrola obejmuje dostęp zarówno systemu jako całości, jak i do jego poszczególnych modułów, rejestrów, dokumentów czy funkcji. W obrębie jednej funkcji można także definiować prawa do odczytu, wprowadzania zmian lub usuwania danych.

Przy pomocy modułu Administrator systemu można dokonać zmiany parametrów programu. Potrzeba taka może wiązać się np. ze zmianami systemu kodowania słowników i skorowidzów. Funkcję administratora programu pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu. Najważniejsze funkcje konfiguracyjne administratora systemu narzędziownia: definiowania użytkowników programu. Czyli KTO i CO może robić w programie definiowanie skorowidzów i słowników wykorzystywanych podczas rejestracji danych określenie sposobu numeracji dokumentów. Ustawienie parametrów globalnych systemu, w tym danych ewidencyjnych drukowanych na dokumentach. Dostęp do przeglądania dokumentów usuniętych, jak również dostęp do przeglądania dziennika zdarzeń.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Inwentaryzacja w magazynie
ss_administrator

Inwentaryzacja w magazynie

Inwentaryzacja w magazynie to ważny proces w zarządzaniu zapasami. Podczas inwentaryzacji używane są arkusze różnic inwentaryzacyjnych. W dokumentach spisu z natury zapisywane są informacje o cenach ewidencyjnych i ilościach faktycznych towarów.

Program WMS SoftwareStudio
ss_administrator

Program WMS SoftwareStudio

Program magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel. Producent programów komputerowych oferuje oprogramowanie zarządzające magazynem.

Windows Azure
ss_administrator

Windows Azure

Oprogramowanie Studio TCS.net to narzędziownia stworzona z myślą o zakładach przemysłowych. Działa na platformie Windows Azure, co zapewnia niezawodność i wydajność. To narzędzie umożliwia zarządzanie gospodarką narzędziową w sposób efektywny i prosty.