Magazyn Narzędzi

narzędziownia

Magazyn Narzędzi

MAGAZYN NARZĘDZI – Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie.

W dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi w Magazyn Narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji)

Narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazyn narzędzi (narzędziownia) na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz. W Magazynie Narzędzi zwracane mogą być wyłącznie narzędzia, które wcześniej zostały wydane za pomocą dokumentu wypożyczenia. Z menu w górnej części ekranu wybiera się w sekcji NARZĘDZIOWNIA pozycję ZWROTY, wyświetla się rejestr dokumentów zwrotów do magazynu narzędziowni.

Domyślnie w rejestrze wyświetlają się dokumentu z ostatnich 3 miesięcy sortowane malejąco, czyli na górze wyświetlają się ostatnio wystawione dokumenty. Zakres dat można zmienić w prawym górnym rogu ekranu. Numer referencyjny dokumentu nadaje się automatycznie i wyświetla się w pasku zadań. W polu PRACOWNIK przez przycisk listy rozwijanej wyświetla się kartoteka pracowników. Wybór pracownika usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa pracownika, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi). Ponadto w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji.)

Magazyn rodzaje:

Narzędzi – służy do ewidencjonowania narzędzi

Materiałów Eksploatacyjnych – służy do ewidencjonowania materiałów zużywalnych tj. smarów, chłodziw itp.,

BHP – służy do ewidencjonowania materiałów na potrzeby BHP, odzież ochronna, środki czystości itp.

Narzędzi pozwala definiować dodatkowe pomocnicze kartoteki:

 • kartoteka rodzajów narzędzi (np. wiertarki, szlifierki, suwmiarki)
 • kartoteka miejsc użytkowania (działy, budowy, stanowiska kosztów)
 • lokalizacje magazynowe, stanowiska pracy
 • grupy pracownicze – brygady

Kartoteki – zakres funkcjonalny

Funkcja służy do rejestrowania opisu wszystkich narzędzi, przyrządów, sprawdzianów, środków trwałych, wyposażenia i innych przedmiotów podlegających wypożyczaniu. Identyfikator narzędzia można nadawać automatycznie, albo też ręcznie przez użytkownika. Zakres funkcjonalny kartoteki można dostosować wedługg potrzeb użytkownika na danym stanowisku pracy, czyli zakres ustalonych uprawnień pracownika – określone role. Najczęściej wykorzystywany zakres:

 • indeks narzędzia, z systemu ERP a także dostawcy
 • numer ewidencyjny działu kontroli przyrządów pomiarowych
 • nazwa narzędzia
 • rodzaj narzędzia
 • lokalizacja – miejsce składowania narzędzia
 • identyfikator kodu kreskowego
 • termin następnej kontroli technicznej i legalizacji narzędzia, czasookres wykonywania kontroli
 • określenie stanów minimalnych i maksymalnych
 • stan dostępny i stan ksiegowy
 • jednostka miary
 • cena zakupu
 • zdjęcia
 • opis – dowolny komentarz
 • status narzędzia – określa czy narzędzie jest aktywne, czy zlikwidowane
 • przypisanie odchyłki dolnej i górnej dla sprawdzianu

Magazyn Narzędzi – parametry badań

Opcja pozwala przypisać do danej kartoteki (narzędzia) dowolną ilość parametrów badań technicznych jakie należy wykonać przy przeglądach.

Rejestr narządzi

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji KARTOTEKI pozycję MAGAZYNOWE. W pulpicie nawigacyjnym zostaną wyświetlone rejestry narzędzi, które można przeglądać odfiltrowane według poszczególnych kategorii. Pozycja Wszystkie-tabela daje dostęp do wszystkich kartotek asortymentowych. W rejestrach aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu kartoteki, dopisania parametrów badań, przeglądania historii obrotów magazynowych.

Zakładka Dane Ewidencyjne

W zakładce Dane Ewidencyjne należy z listy rozwijanej wybrać typ kartoteki, grupę, podać indeks, rodzaj narzędzia również wybieramy z listy rozwijanej. Następnie należy podać numer katalogowy, kod kreskowy, nazwę, dowolny opis oraz kod PN. W kolejnym kroku z list rozwijanych wybieramy informacje dotyczące jednostki, sposobu numeracji (chodzi o nr seryjny narzędzia), magazynu, na który dopisywana jest kartoteka, dostawcy, wydziału oraz producenta. 

Magazyn Narzędzi – zakładka Dane Uzupełniające

W zakładce Dane uzupełniające należy wybrać z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania, konto MPK (miejsca powstawania kosztów) oraz cechy narzędzia. W kolejnych polach należy wpisać cenę zakupu, cenę ewidencyjną, czas amortyzacji w miesiącach oraz czas gwarancji również podany w miesiącach.

Zakładanie kartoteki

Funkcja dopisania uruchamia się przez użycie polecenia DOPISZ. W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje. W zakładce Parametry jest możliwość wpisania wymiarów narzędzia, a więc jego szerokości, długości oraz wysokości, wagi netto oraz brutto, podania zawartości w opakowaniu zbiorczym (w kartonie, na palecie), oraz wymaganego zapasu minimalnego i maksymalnego oraz zapasu optymalnego.
Zakładkę Parametry techniczne wypełniamy podczas edycji kartoteki. Informacje, które się pojawiają w tej zakładce zależą od wybranej grupy towarowej.

Zakładka Dostawcy

Zakładkę Dostawcy również wypełniamy w trybie edycji kartoteki. W tej zakładce jest możliwość przypisania większej ilości dostawców, a także wypożyczających dane narzędzie. Informacje te zostaną później wykorzystane podczas kreowania zapytań ofertowych o zakup i wypożyczenie narzędzia.

magazyn narzędzi

Magazyn Narzędzi – Zakładka Foto

W zakładce Foto jest możliwość dołączenia do kartoteki narzędzia dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG, dla których program automatycznie generuje miniaturki. Klikając na miniaturkę zdjęcia wyświetlone zostanie oryginalne zdjęcie. W zakładce Załączniki jest możliwość przypisania do kartoteki narzędzia dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp.

Pola obowiązkowe przy dopisaniu kartoteki to INDEKS i NAZWA. Przy próbie zapisania kartoteki bez zapisanych informacji w polach, Operacja zapisana zostaje zablokowana, a wokół pól zostaje wyświetlona czerwona ramka oznaczająca wymagalność pola.

Historia obrotów magazynowych

Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej, czyli zaznaczonej kartoteki magazynowej. Zestawienie obrotów magazynowych wyświetla listę pozycji dokumentów dla wybranego asortymentu. Okno zestawienia zamykane jest przez wybór przycisku X

Gospodarka magazynowa

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składowania Studio Magazyn Narzędzi. Program magazynowy Narzędzia przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji Operacji (działalności): przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania, a także wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy. Program WMS umożliwia kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, z pełną identyfikacją asortymentu przypisanego do konkretnych miejsc lokalizacji, czyli miejsc składowania.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
SAdam

Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie

Działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego polega na wytwarzaniu dóbr konsumpcyjnych za pomocą maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji, zapewnienie stabilnej i ciągłej pracy produkcji zależy od wiedzy o realnym stanie maszyn i urządzeń oraz o ich możliwościach.

zestaw narzędzi pracownika - SoftwareStudio. System-Utrzymania-Ruchu
SAdam

System Utrzymania Ruchu

Na rynku jest wiele systemów CMMS w szerokim zakresie cen i możliwości, jednak większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach z Windows. Cechą charakterystyczną systemu utrzymania ruchu SoftwareStudio jest nowoczesna technologia pozwalająca na

narzędziownia, badanie narzędzi
SAdam

Program CRM

Czy zapoznałeś się z ofertą na Nowoczesna narzędziownia a program CRM ? Oprogramowanie dla narzędziowni Ponieważ oferujemy systemy zarządzania gospodarką narzędziową, to chcemy abyś z tego skorzystał! Narzędziownia to magazyn narzędzi, czyli miejsce na przechowywanie