Personalizacja ustawień

Personalizacja ustawień programu w narzędziowni, takiego jak TCS.net firmy SoftwareStudio, daje użytkownikom możliwość dostosowania oprogramowania do swoich potrzeb, preferencji i procesów zarządzania narzędziami. Pozwala to na bardziej efektywne korzystanie z programu, lepszą kontrolę nad narzędziami i zwiększenie ogólnej efektywności działu narzędziowego. Dlatego warto wybrać oprogramowanie, które oferuje możliwość personalizacji, aby dostosować je do własnych wymagań i zapewnić optymalne funkcjonowanie narzędziowni.

Personalizacja ustawień

Ważnym elementem efektywnego zarządzania narzędziownią jest możliwość personalizacji ustawień programu do własnych potrzeb i wymagań. Oprogramowanie, takie jak TCS.net firmy SoftwareStudio, umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych preferencji użytkownika, co przyczynia się do jeszcze bardziej efektywnego i wygodnego korzystania z niego.

PERSONALIZACJA USTAWIEŃ programu w narzędziowni

Dopasowanie interfejsu użytkownika

Jednym z aspektów personalizacji programu jest dopasowanie interfejsu użytkownika do własnych preferencji. Oprogramowanie TCS.net oferuje możliwość dostosowania układu, kolorów, czcionek i innych elementów interfejsu, aby użytkownik mógł pracować w sposób, który jest dla niego najbardziej komfortowy i intuicyjny.

Konfiguracja modułów i funkcji

Oprogramowanie narzędziowni, takie jak TCS.net, często oferuje wiele modułów i funkcji, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. Użytkownik ma możliwość konfiguracji tych modułów, tak aby pasowały do specyfiki jego działalności i preferowanego procesu zarządzania narzędziami. Na przykład, można skonfigurować moduł wypożyczeń, rezerwacji, kontroli stanu, itp. zgodnie z własnymi wymaganiami.

Definiowanie własnych pól i kategorii

Personalizacja programu w narzędziowni pozwala także na definiowanie własnych pól i kategorii. Można dostosować system do specyfiki swoich narzędzi, tworząc dodatkowe pola, takie jak numer seryjny, rok produkcji, producent itp. Można również definiować własne kategorie narzędzi, które lepiej odzwierciedlają strukturę i potrzeby działu narzędziowego.

Tworzenie własnych raportów i wydruków

Personalizacja programu umożliwia również tworzenie własnych raportów i wydruków. Oprogramowanie, takie jak TCS.net, często oferuje narzędzia do tworzenia i modyfikowania raportów, które można dostosować do własnych potrzeb i preferencji. Użytkownik może wybrać, jakie informacje chce uwzględnić w raportach, jakie pola i wykresy mają być prezentowane, a także jak ma wyglądać wydruk.

Zalety personalizacji ustawień programu

Personalizacja ustawień programu w narzędziowni, takiego jak TCS.net, niesie ze sobą wiele korzyści:

 • Dostosowanie do specyfiki działalności: Personalizacja programu pozwala na dopasowanie go do specyfiki i wymagań działu narzędziowego w konkretnej firmie.
 • Wygodne korzystanie: Możliwość dostosowania interfejsu i funkcji programu do własnych preferencji sprawia, że korzystanie z niego staje się bardziej wygodne i efektywne.
 • Zwiększenie efektywności: Dostosowanie modułów, pól i raportów do własnych potrzeb pozwala na bardziej efektywne zarządzanie narzędziami i lepszą kontrolę nad nimi.
 • Indywidualne podejście: Personalizacja programu umożliwia indywidualne podejście do zarządzania narzędziami, uwzględniające specyficzne wymagania i preferencje użytkownika.

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań.

Elastyczność programu zapewniają nowoczesne rozwiązania oparte o MS SQL 2008 server, technologie ASP.net.

 • Budowa oparta o szablony dająca możliwość rozbudowy systemu o dodatkową funkcjonalność gwarantująca jego stałe dostosowanie do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. ;
 • Personalizacja układu Menu dla poszczególnych grup użytkowników (ról) – za pomocą szablonu konfiguracyjnego XML.
 • Możliwość wyboru układu menu: standardowe MENU, Office 2007, Outlook. ;
 • Dostosowanie układu formatek wyświetlanych na ekranie – za pomocą szablonu – format HTML ;
 • Dostosowanie układu widoków tabel – szerokości, opis etykiet, edycji poszczególnych kolumn, formatu wyświetlania danych – za pomocą szablonu aspx. ;
 • Zmiana szablonów wydruków dokumentów drukowanych przez system i eksportowanych do PDF – format szablonu XML – RDLC oraz szablony RDL zapisywane w serwerze raportów SQL (reporting services)

W trakcie pracy użytkownik może personalizować układ tabel (widoków) i zapamiętywać te ustawienia w zakresie:

 • ustalać kolejność kolumn metodą drop and down
 • ustalać szerokość kolumn
 • filtrować – wg dowolnej, każdej; kolumny lub grupy kolumn
 • sortować – wg dowolnej, każdej; kolumny, narastająco lub malejąco
 • grupować dane wg dowolnej kolumny lub grupy kolumn – wykorzystanie technologii drop and down powala grupować przenoszą kolumnę do obszaru grupowania

Duże możliwości personalizacji układu ekranu daje moduł DESKTOP

Konfiguracja programu DESKTOP

Filtrowanie danych

Filtrowanie danych pozwala na łatwe i szybkie odszukanie pozycji kartotek lub dokumentów spełniających określone kryteria wyszukiwania. Filtrowane dane zawierają tylko wiersze spełniające określone kryteria (kryteria: Warunki określane w celu ograniczenia liczby rekordów uwzględnianych w zestawie wyników kwerendy lub filtru.), zaś pozostałe wiersze są ukrywane. Przefiltrowane dane można kopiować, przeszukiwać, edytować i formatować.

Sortowanie danych

Dane można sortować według tekstu (od A do Z lub od Z do A), liczb (od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych) oraz dat i godzin (od najstarszych do najnowszych i od najnowszych do najstarszych) w jednej lub większej liczbie kolumn. Można również sortować dane według listy niestandardowej (na przykład według listy zawierającej wartości Duży, Średni i Mały) lub według formatów, w tym według kolorów komórek, kolorów czcionek lub zestawów ikon. Zazwyczaj sortuje się kolumny, ale można też sortować według wierszy.

Grupowanie danych

Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranej kolumny lub kilku kolumn. Podczas grupowania dane w widoku danych są grupowane według określonego kryterium. Sortowanie i grupowanie są czynnościami powiązanymi z sobą, czyli program, aby pogrupować dane znajdujące się w danej kolumnie, najpierw określa kolejność sortowania. Podstawową formą grupowania jest sortowanie alfabetyczne listy narzędzi w taki sposób, aby narzędzia zaczynające się od litery „A” były wyświetlane razem. Każdą grupę w widoku danych można rozwinąć lub zwinąć, korzystając z nagłówka grupy.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Dokumenty
ss_administrator

Dokumenty

Technologia Microsoft SharePoint stanowi kluczową część pakietu Microsoft Office 2010. Jest to narzędzie, które ułatwia organizowanie, udostępnianie i wyszukiwanie informacji, co jest częścią codziennej pracy pracowników. Program SharePoint 2010 oferuje różnorodne funkcje, które pomagają firmie dostosować się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Remonty
ss_administrator

Remonty

Dzięki zastosowaniu systemu CMMS w obszarze remontów, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać procesami naprawczymi, minimalizować przestoje maszyn, poprawiać efektywność i wydajność oraz przedłużać żywotność urządzeń. System ten wspomaga także planowanie działań, optymalizację kosztów oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Motorola MC9190-G
ss_administrator

Motorola MC9190-G

Urządzenie MC9190-G gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej technologii skanowania, która umożliwia skanowanie różnych rodzajów kodów kreskowych, z małej i dużej odległości, a także skanowanie kodów uszkodzonych lub zabrudzonych. Niezależnie od tego, czy używasz jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych, lub chcesz przejść na technologię dwuwymiarową, aby wprowadzić kody kreskowe GS1, umożliwiające rozwój systemu zarządzania zapasami.