ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ NARZĘDZIAMI

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami i ich produkcją

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesną firmę bez dobrego zarządzania gospodarką narzędziami, a także ich produkcją. Narzędziownia 2008 asp.net jest to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami. Program umożliwia ewidencję narzędzi określając ich atrybuty oraz definiując ich dowolny podział zarówno ze względu na grupy, lokalizację w magazynie czy przypisanie osobom odpowiedzialnym za ich użytkowanie lub nadzór.

Część nadzorująca

Część nadzorująca pozwala kontrolować wszelkie formy sprawdzania narzędzi oraz generować automatyczne raporty przypominające o poszczególnych elementach nadzoru jak również umożliwia automatyczne generowanie protokołu, który można edytować i wydrukować. Narzędziownia i narzędzia jest to nowoczesny program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem konstrukcji, maszyn, jak również urządzeń itp.

W programie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa różnego rodzaju narzędzi w układzie wielo-narzędziowym. Nowoczesna firma wymaga nowoczesnych narzędzi zarządzania gospodarką narzędziową, jednym z takich narzędzi jest nasz program w technologii Asp.net

Podstawowa funkcjonalność:

  • Kartoteka narzędzi
  • Kody kreskowe
  • Kartoteki kontrahentów
  • Kartoteki pracowników
  • Dokumenty obrotu magazynowego: wydawania i przyjmowania narzędzi (zwrotu) ;
  • Ewidencja według lokalizacji – miejsc użytkowania i składowania. ;
  • Zestawienia i raportu – możliwość deklarowania własnych.
  • Produkcja narzędzi – lista narzędziowa i technologia produkcji.
  • Zamówienia do dostawców – ewidencja zapotrzebowań na narzędzia
  • Eksport zestawień, kartotek i dokumentów w wielu różnych formatach m.in. arkusza kalkulacyjny MS Excel, PDF, TXT, CSV, czy też XML.

Możliwość udostępniania informacji

Możliwość udostępniania informacji za pomocą portalu internetowego, czyli strony WWW w technologii ASP.NET pozwala wybranym pracownikom dostęp do informacji za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Program wspomaga efektywne zarządzania i kontrolowanie obiegu narzędzi w firmie. Moduł realizuje następujące zadania: prowadzenie gospodarki magazynowej narzędzi, wypożyczanie, zwroty, przeglądy, ale też likwidacja magazyn BHP park maszynowy. Rejestrację zamówień do dostawców technologię produkcji narzędzi inwentaryzację.

Automatyczna identyfikacja w narzędziowni

Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu, a także wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji. Za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów kreskowych jako nośników informacji. Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków, alfanumeryczny dla znaków cyfrowych, ale też literowych. Technika automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych można wykorzystać do identyfikacji towarów. Narzędzi,pracowników, miejsc składowania, opakowań, wyposażenia, a także środków trwałych. Sam kod kreskowy może być nośnikiem danych identyfikacyjnych lub nośnikiem danych. Program pozwala wdrożyć i wykorzystywać do identyfikacji zarówno kody kreskowe, karty magnetyczne jak i identyfikację za pomocą RFID. .

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ NARZĘDZIAMI

Legalizacja narzędzi

Za pomocą programu Narzędziownia wspierane są działania związane ze sprawdzaniem narzędzi pomiarowych; pomiary wymiarów wewnętrznych, jak również zewnętrznych; pomiary pośrednie, ale również błędy pomiarów pośrednich

Zwrot narzędzi do magazynu

Narzędzia wypożyczone pracownikom lub kontrahentom podlegają zwrotowi do magazynu, skąd zostały pobrane, czyli wypożyczone. Rejestrowane jest to za pomocą specjalnych dokumentów zwrotu

Wypożyczanie narzędzi

Dokumenty wypożyczeń narzędzi powiązane sa z pracownikiem lub kontrahentem, których ewidencja może odbywać się w sposób tradycyjny. Czyli poprzez wybór z listy albo za pomocą systemu automatycznej identyfikacji.
Wydanie narzędzi jest automatycznie ewidencjonowane na danej kartotece kontrahenta – pracownika, a także jednocześnie w kartotece narzędzi

Identyfikacja RFID

Karta zbliżeniowa RFID łatwo zmieścić w kieszeni ubrania roboczego. Karta pozwala na oznakowanie jej unikalnym numerem ewidencyjnym, nalepką z nazwiskiem, jak również zdjęciem pracownika.
Do drukowania takich kart można wykorzystać specjalny zestaw QuikCard ID Solution firmy Zebra. Składa się on z kamerki internetowej, oprogramowania, drukarki kart Zebra, a także 200 kart na początek. W przypadku małych zakładów i małej rotacji pracowników prościej jest zlecić wyspecjalizowanej firmie przygotowanie takich zestawów.

Program narzędziarnia
Program narzędziarnia

Program narzędziarnia jest optymalnym rozwiązaniem powstałym w wyniku obserwacji zapotrzebowania oprogramowania pozwalającego na zarządzanie narzędziami w firmach produkcyjnych, budowlanych, lo…

Zarządzanie narzędziami
Zarządzanie narzędziami

Zarządzanie narzędziami Działanie programu opiera się na kartotekach pracowników wykorzystując funkcjonalność kadrowo-płacową. Na ich podstawie powiązać można poszczególnych pracowni…

Program do ewidencji sprzętu
Program do ewidencji sprzętu

Dokumenty ewidencjonowane przez narzędziownie związane z wypożyczeniami narzędzi powiązane są z pracownikiem lub kontrahentem poprzez program do ewidencji sprzętu. Narzędziownia to magazyn na…