Nowa legalizacja

Dzięki funkcji utworzenia dokumentu zlecenia nowej legalizacji w programie TCS.net, będziesz mógł skutecznie zarządzać procesem legalizacji narzędzi w narzędziowni. Będziesz miał pełną kontrolę nad terminami, informacjami dotyczącymi narzędzi i wszystkimi innymi aspektami związanymi z legalizacją. Program TCS.net zapewnia efektywną i uporządkowaną organizację procesu legalizacji narzędzi, co przekłada się na bezpieczeństwo i zgodność z przepisami w Twojej narzędziowni.

W programie TCS.net firmy SoftwareStudio istnieje funkcja umożliwiająca utworzenie dokumentu zlecenia nowej legalizacji narzędzi. Proces legalizacji narzędzi jest istotnym elementem gospodarki narzędziami, zapewniającym, że narzędzia używane w przedsiębiorstwie są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

Aby utworzyć dokument zlecenia nowej legalizacji w programie TCS.net, należy wykonać kilka kroków:

1. Wybierz opcję „Legalizacja narzędzi”

Znajdź odpowiednią sekcję w programie TCS.net, która dotyczy legalizacji narzędzi. Może to być specjalny moduł lub zakładka w menu głównym.

2. Dodaj nowe narzędzie do legalizacji

W sekcji legalizacji narzędzi znajdź opcję dodania nowego narzędzia do legalizacji. Możesz wybrać narzędzie z listy, wprowadzić jego numer identyfikacyjny lub wyszukać narzędzie na podstawie innych danych, takich jak nazwa lub kategoria.

3. Uzupełnij dane zlecenia legalizacji

Po wybraniu narzędzia do legalizacji, uzupełnij wszystkie wymagane informacje dotyczące zlecenia. Mogą to być m.in. dane dotyczące klienta, terminu legalizacji, informacje dodatkowe, itp.

4. Zapisz dokument zlecenia legalizacji

Po uzupełnieniu wszystkich danych, zapisz dokument zlecenia legalizacji. Program TCS.net umożliwi zapisanie dokumentu w odpowiedniej sekcji lub bazie danych.

5. Monitoruj status legalizacji

Po utworzeniu dokumentu zlecenia legalizacji, program TCS.net pozwoli na monitorowanie statusu legalizacji narzędzia. Będziesz mógł śledzić, czy legalizacja została wykonana, czy narzędzie jest w trakcie procesu legalizacji, czy też wymaga dodatkowych działań.

Po wywołaniu DODAJ zostaje wyświetlona formatka dopisania nowej legalizacji narzędzia.

Nowa legalizacja

W formatce należy wypełnić kolejno pola:

  • Aktywne – pole domyślnie zaznaczone,
  • Opis dokumentu – pole do wprowadzenia opisu wprowadzanego dokumentu,
  • Artykuł – informacja wybierana z listy rozwijanej – na liście zostaną wyświetlone kartoteki magazynowe założone w systemie. Wyszukiwanie kartoteki ułatwia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków informacje na liście zostaną zawężone do kartotek zawierających wpisany ciąg znaków w nazwie bądź w indeksie kartoteki,
  • Numer seryjny – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się tylko i wyłącznie numery seryjne narzędzi skojarzone z narzędziem wskazanym w polu powyżej,
  • Wykonał – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się kontrahenci o zdefiniowanym typie Kontrahent,
  • Termin kolejnej legalizacji – informacja wskazywana z kalendarza. W polu należy wpisać termin kolejnego legalizacji narzędzia,
  • Cena – w polu możliwe jest wskazanie ceny przeprowadzonej legalizacji.

Dokument legalizacji zostaje zapisany po uruchomieniu przycisku ZAPISZ. Przycisk ANULUJ to wycofanie się z wprowadzonych zmian.

Polami obowiązkowymi przy dopisaniu dokumentu są pola, których opis został wytłuszczony – w przypadku próby zapisania przeglądu bez wypełnienia informacji obowiązkowych zostanie wyświetlony komunikat, a zapis dokumentu zostanie zablokowany.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Program CMMS.net

Program CMMS.net to innowacyjna aplikacja dla Służb Utrzymania Ruchu, która umożliwia efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu w firmie. Dzięki pełnej dokumentacji, planowaniu przeglądów, napraw oraz konserwacji, generowaniu raportów i statystyk oraz analizowaniu danych, Służba Utrzymania Ruchu może w sposób szybki i precyzyjny reagować na wszelkie awarie i problemy związane z maszynami i urządzeniami.

Program do ewidencji sprzętu

Przedsiębiorstwa dotyczące branży remontowej, budowlanej, a także zakłady produkcyjne wciąż się rozwijają. Zwiększają swoją powierzchnię, pojawiają się nowe oddziały. Wraz z rozrostem firmy konieczne staje się wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych. Wśród nich jest TCS.net od SoftwareStudio.

Program magazynowy WMS.net

Gospodarka magazynowa stanowi nieodłączny element działalności przedsiębiorstw, obejmujący zarządzanie zapasami, środkami oraz czynnościami technicznymi i organizacyjnymi związanymi z przechowywaniem towarów. Właściwe zarządzanie magazynem ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania innych obszarów działalności gospodarczej, takich jak handel czy produkcja. W tym kontekście, programy do zarządzania magazynem, takie jak WMS (Warehouse Management System), odgrywają istotną rolę.