Desktop

Oprogramowanie DESKTOP to narzędzie, które pomaga w zarządzaniu narzędziownią i działem utrzymania ruchu. Po zalogowaniu do programu użytkownik ma dostęp do wielu funkcji. Może przeglądać listę narzędzi dostępnych w magazynie. Może także sprawdzić ich dostępność i stan techniczny.

Desktop

Mamy demo programu dla narzędziowni. Czy widziałeś już demo Program Desktop w narzędziowni? DESKTOP umożliwia również tworzenie zadań serwisowych. Użytkownik może łatwo zaplanować konserwację lub naprawę narzędzi. Po zakończeniu prac może oznaczyć zadanie jako ukończone, co pozwala na śledzenie historii obsługi narzędzi.

Program pozwala także na śledzenie zużycia narzędzi. Użytkownik może sprawdzać, ile czasu dane narzędzie było w użyciu i ile godzin pracy zostało mu jeszcze przydzielonych. To ważne dla efektywnego zarządzania zasobami.

Więcej na temat narzędziownia magazyn znajdziesz na tej stronie dotyczącej magazynu w narzędziowni.

Program prowadzi ewidencję dowolnych materiałów, wyposażenia i środków trwałych oraz rozlicza odpowiedzialnych za to pracowników. Program wystawia dokumenty magazynowe WZ, PZ, PW, RW, OT i LT oraz inne zdefiniowane. Ponadto w programie można prowadzić proces zakupowy, a także zamówienia. Magazyn Narzędzi od SoftwareStudio to wielozadaniowy system wspierający wszystkie procesy narzędziowni. Dlatego też zawiera liczne moduły, gdzie każdy z nich odpowiada innym działaniom magazynowym. Dlaczego program desktop w narzędziowni powinieneś wdrożyć w swojej firmie?.

Narzędziownia magazyn | Więcej na temat Program Desktop w narzędziowni

Studio TCS.net moduł informacje excel

Dlatego program desktop w narzędziowni powinieneś o tym wiedzieć!

Remont dotyczy jednoczesnej naprawy wszystkich zespołów w maszynie lub ich wymiany. Wykonuje się go w celu usunięcia skutków zużywania się części maszyn lub urządzeń, aby nie dopuścić do nadmiernego ich zużycia, w następstwie którego na stępują awarie i wycofanie urządzenia z użytkowania. Terminy remontów są określone w wieloletnich i rocznych planach remontów, uzgodnionych z kierownikami działów produkcyjnych i pomocniczych.

DESKTOP oferuje również możliwość generowania raportów. Użytkownik może tworzyć raporty dotyczące zużycia narzędzi, kosztów utrzymania czy dostępności sprzętu. To pozwala na lepszą kontrolę nad działalnością narzędziowni.

Warto podkreślić, że DESKTOP jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Dzięki niemu zarządzanie narzędziami staje się prostsze i bardziej efektywne. To niezbędne narzędzie dla firm zajmujących się utrzymaniem ruchu i zarządzaniem narzędziownią.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Wypożyczanie narzędzi
ss_administrator

Wypożyczanie narzędzi

Program TCS.net to idealne rozwiązanie dla firm zajmujących się wypożyczaniem narzędzi. Dzięki niemu wypożyczanie narzędzi staje się prostsze i bardziej przejrzyste, a także umożliwia prowadzenie ewidencji wypożyczeń oraz magazynu narzędzi. Jeśli szukasz sposobu na usprawnienie swojej działalności, warto rozważyć wykorzystanie programu TCS.net.

Przygotowywanie raportów SQL Server
ss_administrator

Przygotowywanie raportów SQL Server

Przygotowanie zaawansowanych raportów w SQL Server to inwestycja, która przynosi korzyści firmie. Programiści pracujący nad tym zadaniem mogą dostarczyć spójne i profesjonalnie zaprojektowane raporty, które spełnią potrzeby tysięcy użytkowników. Jednak czasem pojedynczy użytkownicy biznesowi mają specyficzne wymagania i potrzebują dostosować istniejący raport lub nawet stworzyć własny.

Administrator programu magazynowego
ss_administrator

Administrator programu magazynowego

Przy pomocy modułu Administrator systemu można dokonać zmiany parametrów programu. Potrzeba taka może wiązać się np. ze zmianami systemu kodowania słowników i skorowidzy. Funkcję administratora programu pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu. Moduł ten stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym lub części systemu. Pozwala on definiować prawa dostępu dla grup i indywidualnych użytkowników. Kontrola obejmuje dostęp zarówno systemu jako całości, jak i do jego poszczególnych modułów, rejestrów, dokumentów czy funkcji. W obrębie jednej funkcji można także definiować prawa do odczytu, wprowadzania zmian lub usuwania danych.