DESKTOP – Rozwiązanie SoftwareStudioDesktop (SSD) pozwala na pracę w okienkach przypominającą korzystanie z systemu Windows oraz łatwą konfiguracje menu widocznego na pulpicie, jak również na konfigurację szybkiego dostępu do rejestrów wybieranych z menu START oraz menu nawigacyjnego znajdującego się po prawej stronie ekranu.

desktop sofwtare studio oprogramowanie okienka windows pulpit konfiguracja

Rozwiązanie SSD pozwala na uruchomieniu wielu rejestrów w jednym oknie przeglądarki internetowej na zasadzie okienek, które można doowlnie przemieszczać na ekranie, wyświetlać w formie zakładek lub chować do paska. Pełen zakres funkcjonalny modułu Desktop programu Narzędziownia jest konfigurowalny w zakresie:

 • skrótów wyświetlanych na pulpicie – opis, obrazek oraz umiejscowienie
 • menu START – wyświetlane w dolnym lewym rogu ekranu,
 • menu syzbkiego uruchamiania transakcji – mozna definiować zarówno sekcje (zakładki) menu jak i ich zawartość. Można definiować opis, kolejność, ikony.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z działaniem programu NARZĘDZIOWNIA DESKTOP

;

Konfiguracja menu NAWIGACJA

Menu z prawej strony ekranu składa się z sekcji oraz podsekcji. W pierwszym kroku należy zdefiniować sekcje menu. Umożliwi nam to wywołanie menu KONFIGURACJA oraz USTAWIENIA SEKCJE NAWIGACJA.
Po wywołaniu menu wyświetli się lista aktualnie zdefiniowanych sekcji menu:
Dopisanie nowej sekcji umożliwia linia z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz…
Po kliknięciu w wierszu z komunikatem należy:

  – W pierwszym polu zaznaczyć czy dopisywany rekord ma być aktywny

  – Podać kolejność na którym miejscu ma być wyświetlany dopisywany rekord w wyświetlonym (aktualnie modyfikowanym) rejestrze

  – Podać nazwę dopisywanego rekordu – nazwa rekordu winna być unikalna i nie jest wyświetlana dla użytkownika

  – W kolumnie TEKST należy podać opis, który zostanie wyświetlony użytkownikowi systemu

  – Opis dodatkowy – informacja wyświetlana jako ToolTip (dymek z podpowiedzią)

  – W polu OBRAZEK należy wybrać z listy rozwijanej grafikę, która zostanie wyświetlona wraz z nazwą sekcji
  Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy je zapisać korzystając z kombinacji klawiszy .
  Uruchomienie menu POWRÓT DO DESKTOP spowoduje wyświetlenie aktualnie zdefiniowanego pulpitu wraz z dostępem do menu START oraz pulpitu nawigacyjnego umiejscowionego po prawej stronie ekranu.

  Ustawienia skrótów na pulpicie

  Zdefiniowanie skrótów na pulpicie głównym umożliwia menu USTAWIENIA SKRÓTÓW NA PULPICIE. Po uruchomieniu menu wyświetli się rejestr zdefiniowanych już skrótów. Dopisanie nowego rekordu, który będzie zarazem nowym skrótem w pulpicie nawigacyjnym systemu, umożliwia linia z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz.
  Po kliknięciu w wierszu z komunikatem należy:

   – W pierwszym polu zaznaczyć czy dopisywany rekord ma być aktywny

   -Podać kolejność na którym miejscu ma być wyświetlany dopisywany rekord w wyświetlonym (aktualnie modyfikowanym) rejestrze

   -Podać nazwę dopisywanego rekordu – nazwa rekordu winna być unikalna i nie jest wyświetlana dla użytkownika

   -W kolumnie TEKST należy podać opis, który zostanie wyświetlony użytkownikowi

   -Opis dodatkowy – informacja wyświetlana jako ToolTip (dymek z podpowiedzią)

   -Uruchom moduł – w tym polu należy podać moduł (grid) który zostanie wyświetlony czytnikowi po uruchomieniu skrótu. Podany moduł można podać również z parametrem, który zapewni odfiltrowanie wyświetlonych danych, np. role_wms/dok_han_grid.aspx?typdok=OF&ach=1.

   -W polu OBRAZEK należy wybrać z listy rozwijanej grafikę, która zostanie wyświetlona wraz z nazwą skrótu

   -Współrzędna X – położenie skrótu w linii poziomej

   -Współrzędna Y – położenie skrótu w linii pionowej

   -Nie podanie współrzędnych położenia skrótu względem osi spowoduje zapisanie się w tych polach wartości domyślnej 0 i wyświetlenie dopisanego skrótu w układzie automatycznym.

   Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy je zapisać korzystając z kombinacji klawiszy.
   Uruchomienie menu POWRÓT DO DESKTOP spowoduje wyświetlenie aktualnie zdefiniowanego pulpitu

   Ustawienia menu START

   Zdefiniowanie skrótów w menu START umożliwia menu KONFIGURACJA i USTAWIENIA MENU START.
   Po uruchomieniu menu wyswietli się lista zdefiniowanych już skrótów. Dopisanie nowego rekordu, który będzie zarazem nowym skrótem w menu START, umożliwia linia z komunikatem Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz…
   Po kliknięciu w wierszu z komunikatem należy:

    – W pierwszym polu zaznaczyć czy dopisywany rekord ma być aktywny

    – Podać kolejność na którym miejscu ma być wyświetlany dopisywany rekord w wyświetlonym (aktualnie modyfikowanym) rejestrze

    – Podać nazwę dopisywanego rekordu – nazwa rekordu winna być unikalna i nie jest wyświetlana dla użytkownika

    – W kolumnie TEKST należy podać opis, który zostanie wyświetlony użytkownikowi

    – Opis dodatkowy – informacja wyświetlana jako ToolTip (dymek z podpowiedzią)

    – Uruchom moduł – w tym polu należy podać moduł (grid) który zostanie wyświetlony użytnikowi po uruchomieniu skrótu. Podany moduł można podać również z parametrem, który zapewni odfiltrowanie wyświetlonych danych, np. role_wms/dok_han_grid.aspx?typdok=OF&ach=1.

    – Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy je zapisać korzystając z kombinacji klawiszy .
    Uruchomienie menu POWRÓT DO DESKTOP spowoduje wyświetlenie aktualnie zdefiniowanego pulpitu wraz z dostępem do menu START oraz pulpitu nawigacyjnego umiejscowionego po prawej stronie ekranu.