Magazyn z narzędziami

Wybór odpowiedniego programu do obsługi narzędziowni może znacznie ułatwić i usprawnić zarządzanie tym obszarem w przedsiębiorstwie. Efektywne gospodarowanie narzędziami, kontrola dostępności, terminów konserwacji i wypożyczeń przyczynia się do zwiększenia efektywności i poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Magazyn z narzędziami

Program umożliwia wybór opcji obsługi magazynu części i materiałów eksploatacyjnych. Ewidencja kartotek może być prowadzona bez obliczania stanów lub z ustalaniem stanów magazynowych. W drugim wariancie (stany magazynowe) prowadzona jest ewidencja przyjęć i wydań, na podstawie której obliczane są stany magazynowe.

Zarządzanie narzędziownią za pomocą programu komputerowego

Narzędziownia to kluczowy element w przedsiębiorstwach, gdzie wykorzystywane są narzędzia w procesach produkcyjnych, remontowych lub konserwacyjnych. W miarę wzrostu liczby narzędzi w magazynie narzędzi, konieczne staje się skuteczne zarządzanie i kontrolowanie tego zasobu. W tym celu, coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z dedykowanych programów komputerowych, które umożliwiają efektywne zarządzanie narzędziownią.

Zarządzanie magazynem narzędzi

Programy do zarządzania narzędziownią oferują zaawansowane funkcje, umożliwiające gromadzenie, monitorowanie i kontrolowanie narzędzi znajdujących się w magazynie. Dzięki temu można dokładnie śledzić dostępność poszczególnych narzędzi, ich lokalizację, historię wypożyczeń, terminy konserwacji i badania technicznego.

Obsługa różnych typów narzędzi

Programy dedykowane do narzędziowni umożliwiają zarządzanie różnymi typami narzędzi, takimi jak narzędzia skrawające CNC, frezy, płytki, ściernice czy sprawdziany. Każde narzędzie może być oznaczone i zidentyfikowane w systemie, co ułatwia ich wyszukiwanie, wypożyczanie i kontrolę.

Ewidencja wypożyczeń i zwrotów

Programy do zarządzania narzędziownią umożliwiają tworzenie dokumentów wypożyczeń i zwrotów narzędzi. Pracownicy lub inni użytkownicy narzędzi mają możliwość wypożyczenia narzędzi poprzez system, a następnie zgłoszenia ich zwrotu. Dzięki temu można śledzić historię wypożyczeń, terminy zwrotu i ewentualne opóźnienia.

Kontrola terminów konserwacji i badań technicznych

W programie można zdefiniować terminy konserwacji i badań technicznych dla poszczególnych narzędzi. System automatycznie powiadamia użytkowników o nadchodzących terminach, umożliwiając zaplanowanie i przeprowadzenie niezbędnych działań konserwacyjnych. Dzięki temu można utrzymać narzędzia w dobrym stanie technicznym i zapewnić bezpieczne ich użytkowanie.

Raportowanie i analiza danych

Programy do zarządzania narzędziownią oferują funkcje raportowania i analizy danych. Użytkownicy mogą generować różnego rodzaju raporty, takie jak raporty o dostępności narzędzi, historii wypożyczeń, przeterminowanych narzędziach czy kosztach związanych z utrzymaniem narzędziowni. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje dotyczące zarządzania narzędziami i optymalizować procesy w magazynie narzędzi.

Magazyn w narzędziowni

Menu CZĘŚCI ZAMIENNE I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE wyświetlają kartoteki magazynowe. Menu DOKUMENTY MAGAZYNOWE wyświetla menu szczegółowe dokumentów. Pozycja menu INWENTARYZACJA wyświetla rejestr dokumentów inwentaryzacji magazynowej.

Kartoteki części i materiałów

Kartoteki części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wyświetlane są w odrębnych rejestrach. Funkcjonalność kartotek (dopisanie, edycja, podgląd) jest taka sama.

Formularz dopisania kartoteki składa się z zakładek: Dane ewidencyjne, Parametry, Opis, Uwagi, Załączniki.

W zakładce DANE EWIDENYCJNE zapisywane są podstawowe informacji o kartotece.

Pola zakładki DANE EWIDENYCJNE:

 • Aktywne
 • Symbol – symbol kartoteki
 • Nazwa
 • Numer katalogowy
 • Kod
 • Jednostka miary
 • Magazyn – w polu proponowany jest domyślnie symbol magazynu przypisany do użytkownika. Pole jest obsługiwane przez skorowidz magazynów.
 • Grupa – symbol grupy kartotek. Pole obsługiwane przez skorowidz grup asortymentowych.
 • Lokalizacja – domyślna lokalizacja asortymentu. Zapisana w polu lokalizacja jest automatycznie proponowana przy dopisaniu przyjęcia do magazynu dla kartoteki asortymentowej.
 • Producent – pole obsługiwane przez skorowidz producentów. Określenie producenta asortymentu.
 • Dostawca – pole obsługiwane przez skorowidz dostawców. Określenie domyślnego dostawcy.

W zakładce PARAMETRY zapisywane są informacje uzupełniające:

 • Waga [kg]
 • Wysokość
 • Szerokość
 • Długość
 • Pojemność
 • Objętość
 • Zapas maksymalny
 • Zapas minimalny
 • Minimalna ilość zamówienia
 • Wymagany nr serii – pole wyboru określające, czy przy rejestracji przyjęcia wymagane jest zapisanie nr serii asortymentu. Parametr dotyczy wariantu obsługi magazynu z obliczaniem stanów magazynowych.
 • Wymagana data ważności – pole wyboru określające, czy przy rejestracji przyjęcia dla asortymentu wymagane ma być zapisanie daty ważności. Parametr dotyczy wariantu obsługi magazynu z obliczaniem stanów magazynowych.

Program kontroluje powtórzenie kartoteki o takim samym symbolu w ramach jednego magazynu. Symbole dla części i materiałów mogą się powtarzać.

Dopisanie kartoteki wymaga potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Polecenie ANULUJ zamyka formularz dopisania kartoteki bez zapisania jej danych.

Polecenie EDYCJA wyświetla formularz edycji kartoteki, którego układ oraz zakres dostępnych pól są takie sam jak w formularzu dopisania.

Wprowadzone modyfikacje zapisywane sa przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Systemy zarządzania gospodarką narzędziową
ss_administrator

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową są specjalnie opracowanymi rozwiązaniami informatycznymi, które umożliwiają skuteczne planowanie, monitorowanie i kontrolowanie narzędzi w organizacji. Takie systemy są niezwykle przydatne w zapewnianiu ciągłości działalności, minimalizacji strat i optymalizacji kosztów.

Terminale mobilne
ss_administrator

Terminale mobilne

Korzystanie z terminali mobilnych w narzędziowniach ma wiele zalet. Pozwalają one na szybsze i bardziej efektywne zbieranie danych, co przekłada się na lepszą organizację pracy i oszczędność czasu. Dodatkowo, terminale mobilne pozwalają na łatwiejsze zarządzanie magazynem narzędzi oraz na śledzenie ich zużycia. Aby terminale mobilne były skuteczne w narzędziowni, muszą spełniać pewne wymagania, takie jak wyposażenie w system Android oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie pyłu i wilgoci.

Wypożyczanie narzędzi
ss_administrator

Wypożyczanie narzędzi

Program TCS.net to idealne rozwiązanie dla firm zajmujących się wypożyczaniem narzędzi. Dzięki niemu wypożyczanie narzędzi staje się prostsze i bardziej przejrzyste, a także umożliwia prowadzenie ewidencji wypożyczeń oraz magazynu narzędzi. Jeśli szukasz sposobu na usprawnienie swojej działalności, warto rozważyć wykorzystanie programu TCS.net.