Narzędzia uszkodzone

Dzięki programowi TCS.net firmy SoftwareStudio, zarządzanie narzędziami uszkodzonymi staje się bardziej efektywne i systematyczne. Wprowadzanie danych, monitorowanie napraw i analiza danych pomagają w utrzymaniu sprawności narzędzi i zapewniają płynność procesów produkcyjnych.

W narzędziowni, utrzymanie sprawności narzędzi jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości produkcji i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W przypadku wystąpienia uszkodzeń narzędzi, konieczne jest podjęcie odpowiednich działań naprawczych. Program TCS.net, dostarczany przez firmę SoftwareStudio, oferuje rozwiązania, które ułatwiają zarządzanie narzędziami uszkodzonymi i śledzenie działań naprawczych.

Narzędzia uszkodzone i działania naprawcze

Ewidencja narzędzi uszkodzonych

Program TCS.net umożliwia prowadzenie ewidencji narzędzi uszkodzonych w narzędziowni. Każde narzędzie oznaczone jako uszkodzone zostaje zarejestrowane w systemie, a informacje o jego stanie są dostępne dla personelu odpowiedzialnego za naprawę i konserwację.

W ramach ewidencji narzędzi uszkodzonych, można rejestrować informacje takie jak rodzaj uszkodzenia, opis problemu, data zgłoszenia, osoba odpowiedzialna za zgłoszenie, a także przypisane działania naprawcze. Dzięki temu możliwe jest skuteczne monitorowanie stanu narzędzi i zarządzanie procesem naprawczym.

Działania naprawcze

Program TCS.net umożliwia śledzenie działań naprawczych podjętych w przypadku narzędzi uszkodzonych. Po zgłoszeniu uszkodzenia, można przypisać odpowiednie działania naprawcze do konkretnego narzędzia i monitorować ich postęp.

Informacje dotyczące działań naprawczych, takie jak opis przeprowadzonych napraw, zużytych części, kosztów naprawy, data zakończenia naprawy i osoba odpowiedzialna, są rejestrowane w systemie. Dzięki temu możliwe jest śledzenie historii napraw narzędzi i analiza efektywności działań naprawczych.

Zalety zarządzania narzędziami uszkodzonymi

  • Minimalizacja przestojów: Śledzenie narzędzi uszkodzonych i podejmowanie szybkich działań naprawczych przyczynia się do minimalizacji przestojów w produkcji.
  • Optymalne wykorzystanie zasobów: Ewidencja narzędzi uszkodzonych pozwala na optymalne zarządzanie zasobami i planowanie napraw, co skutkuje efektywniejszym wykorzystaniem narzędzi.
  • Monitorowanie kosztów napraw: Rejestrowanie informacji dotyczących działań naprawczych umożliwia monitorowanie kosztów związanych z naprawami narzędzi i analizę rentowności.
  • Poprawa jakości: Skuteczne zarządzanie narzędziami uszkodzonymi przyczynia się do poprawy jakości produkcji i zwiększenia satysfakcji klientów.

Narzędzia uszkodzone i działania naprawcze

Narzędzia uszkodzone i działania naprawcze. Innym wykorzystaniem do zaznaczenia pozycji magazynowych jako uszkodzone jest wykorzystanie opcji „zamrażania” opisanej powyżej. W połączeniu z odnotowaniem w kartotece informacji o statusie kartoteki oraz w informacjach dodatkowych i/lub uwagach opisie o uszkodzeniu, mamy pełną informację o stanie urządzenia, podjętych działaniach korygujących.

Wykorzystując opcję załączników możemy wykonać zdjęcie narzędzia i podpiąć do kartoteki z opisem i datą, a po wykonaniu odpowiednich działań naprawczych, możemy ponownie zrobić zdjęcie i zapisać opis wprowadzonych zmian – napraw.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

System Utrzymania Ruchu

Na rynku jest wiele systemów CMMS w szerokim zakresie cen i możliwości, jednak większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach z Windows. Cechą charakterystyczną systemu utrzymania ruchu SoftwareStudio jest nowoczesna technologia pozwalająca na

Ewidencja rezerwacji transportu

W programie Studio Magazyn WMS.net dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca ewidencję rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki) wraz z tworzeniem harmonogramów per magazyn i rampa (brama). Sekcja Awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO.

Przeglądy maszyn

Program TCS.net jest doskonałym narzędziem do zarządzania przeglądami okresowymi narzędzi, maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu można skutecznie planować, monitorować i dokumentować przeglądy, zapewniając bezpieczeństwo, efektywność i niezawodność pracy.