Demo programu magazynowego

Producenci oprogramowania często zamiast udostępniać wersje demonstracyjne swoich programów, pokazują ich funkcjonalność za pomocą prezentacji multimedialnych, filmów czy animacji. Wersja demonstracyjna Magazyn Narzędzi.net pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. Istotnym elementem w testowaniu wersji demonstracyjnej oprogramowania jest wydajność, szczególnie tam gdzie przewidywane jest spore obciążenie serwera aplikacji. Jeżeli program ma działać na kilkudziesięciu czy kilkuset komputerach jednocześnie, a baza danych liczy sobie nie tysiące, ale miliony zapisów wersja DEMO programu pozwali zbadać jak dana wersja oprogramowania radzi sobie z takim obciążeniem.

Wersja demonstracyjna Magazynu TCS.net jest doskonałą okazją do zapoznania się z podstawowymi funkcjonalnościami i potencjałem tego systemu. Daje ona możliwość testowania różnych operacji magazynowych, poznawania interfejsu użytkownika oraz oceny czy Magazyn TCS.net odpowiada potrzebom i wymaganiom Twojej organizacji. Jeśli rozważasz zastosowanie tego systemu w swojej firmie, warto skorzystać z wersji demonstracyjnej, aby lepiej zrozumieć, jak system może usprawnić zarządzanie magazynem i procesami logistycznymi.

Wersja demonstracyjna Magazynu TCS.net: Poznaj potencjał systemu

Wprowadzenie

Producenci oprogramowania często oferują wersje demonstracyjne swoich programów, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z funkcjonalnościami i potencjałem systemu. W przypadku Magazynu TCS.net również dostępna jest wersja demonstracyjna, która pozwala poznać szereg standardowych funkcji i opcji oferowanych przez ten system.

Korzyści z wersji demonstracyjnej

Wykorzystanie wersji demonstracyjnej Magazynu TCS.net przynosi wiele korzyści, takich jak:

  • Poznanie interfejsu użytkownika: Możliwość zapoznania się z wyglądem i układem ekranów oraz sposobem interakcji z systemem.
  • Przegląd standardowych funkcji: Wersja demonstracyjna umożliwia eksplorację podstawowych funkcji Magazynu TCS.net, takich jak zarządzanie towarem, zamówienia, przyjęcia i wydania, ewidencja stanów magazynowych itp.
  • Testowanie systemu: Użytkownicy mogą przetestować różne funkcje i scenariusze, aby ocenić, czy Magazyn TCS.net spełnia ich potrzeby i oczekiwania.
  • Decyzja o zakupie: Wersja demonstracyjna pozwala potencjalnym klientom ocenić, czy Magazyn TCS.net jest odpowiednim rozwiązaniem dla ich organizacji przed dokonaniem pełnego zakupu.

Poznanie funkcjonalności

Wersja demonstracyjna Magazynu TCS.net umożliwia zapoznanie się z szerokim zakresem standardowych funkcjonalności systemu. Przykładowe funkcje, które można poznać dzięki tej wersji demonstracyjnej, obejmują:

  • Zarządzanie towarem: Dodawanie, edycja i usuwanie informacji o produktach oraz monitorowanie stanów magazynowych.
  • Zamówienia: Tworzenie i obsługa zamówień, zarządzanie dostawami i terminami.
  • Przyjęcia i wydania: Rejestrowanie operacji przyjęcia towaru do magazynu oraz wydania towaru do klientów lub innych jednostek wewnętrznych.
  • Ewidencja stanów magazynowych: Monitorowanie aktualnego stanu magazynowego, śledzenie ruchu towarów i generowanie raportów.
  • Integracja z innymi modułami: Magazyn TCS.net może być zintegrowany z innymi modułami systemu, takimi jak Finanse, Sprzedaż czy Obsługa klienta, co umożliwia pełne zarządzanie działalnością firmy.

Większość producentów oprogramowania udostępnia DEMO swoich programów, aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi. Wielu użytkowników posiada wieloletnie przyzwyczajenia co do sposobu obsługi programów, łatwości interpretacji informacji wyświetlanych na ekranie czy na wydrukach.

narzędziownia

Istotnym elementem w testowaniu wersji demonstracyjnej oprogramowania jest wydajność, szczególnie tam, gdzie przewidywane jest spore obciążenie serwera aplikacji. Jeżeli program ma działać na kilkudziesięciu czy kilkuset komputerach jednocześnie, a baza danych liczy sobie nie tysiące, ale miliony zapisów wersja DEMO programu pozwali zbadać jak dana wersja oprogramowania radzi sobie z takim obciążeniem. Niestety sama technologia oprogramowania nie gwarantuje dużej wydajności, gdyż nieumiejętne programowanie lub niewłaściwa konfiguracja serwera może spowodować znaczny spadek wydajności aplikacji.

DEMO APLIKACJA WEBOWA – Więkość aplikacji SofwtareStudio to programy działające przez przeglądarkę internetową IE w wersji 7, 8 lub 9. Wyjątkiem są aplikacje Studio CMS.net, Studio Intranet oraz Sklep internetowy.net których korzystać można na więkoszości popularnych przeglądarek m.in Chrome i FireFox

DEMO APLIKACJA WINDOWS – SoftwareStudio udostępnia wersje Windows nazwaną FRAMEWORK pozwalająca na instalację oprogramowania na stacji roboczej użytkownika. Pobrana wersja DEMO programu instaluje wyłącznie interfejs użytkownika przypominający aplikacje Microsoft Office 2007 / 2010, natomiast cała logika biznesowa, baza danych oraz „jądro” systemu zainstalowane są na naszym serwerze DEMO. Pobrać więc można wersję DEMO, ale nie jest to fizyczna całość rozwiązania.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Usługi informatyczne

Usługi informatyczne mają ogromne znaczenie dla narzędziowni, umożliwiając im efektywne zarządzanie, kontrolę i monitorowanie zasobów narzędziowych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym narzędziownia może zoptymalizować swoje procesy, zwiększyć efektywność operacyjną, minimalizować straty i koszty, a także poprawić bezpieczeństwo pracy.

Ewidencja rezerwacji transportu

W programie Studio Magazyn WMS.net dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca ewidencję rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki) wraz z tworzeniem harmonogramów per magazyn i rampa (brama). Sekcja Awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO.

Wypożyczanie narzędzi z programu

Wypożyczone maszyny czy urządzenia należy zwrócić do dostawy jednocześnie ewidencjonując takie wydanie w programie magazynowym.