Przyjęcie pozycji magazynowych na stan rozpoczyna się zwykle do zakupu i wprowadzane jest do programu za pomocą dokumentów PZ (przyjęcie zewnętrzne) wynikające z faktury zakupu.