Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr dokumentów inwentaryzacyjnych zatwierdzonych (zamkniętych).

inwentaryzacja

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.