Po wywołaniu menu Magazyn / Przyjęcia do magazynu w oknie pulpitu nawigacyjnego wyświetlane jest SubMenu dające dostęp do dopisania nowego dokumentu przyjęcia wewnętrznego, do przeglądania rejestru dokumentów przychodów wewnętrznych, przeglądania rejestru pozycji dokumentów wewnętrznych przychodów bufor oraz do przeglądania rejestru pozycji dokumentów przychodów wewnętrznych zatwierdzonych.

SubMenu PW