Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr wygenerowanych dokumentów nadwyżek inwentaryzacyjnych.

nadwyzki-inwentaryzacyjne

 

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Podglądu dokumentu,

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.