Wywołanie przycisku – funkcji EDYCJA umożliwia wprowadzenie do arkusza ilości wynikającej ze spisu z natury.

Po wywołaniu funkcji Edycja zostanie wyświetlone zestawienie pozycji arkusza inwentaryzacji wraz ze stanami wynikającymi z dokumentów magazynowych

inwentaryzacja-edycja

Dwukrotne kliknięcie w wybranym wierszu w polu Ilość faktyczna umożliwia wprowadzenie stanu wynikającego ze spisu z natury. Zatwierdzenie wprowadzonej ilości następuje poprzez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter> lub poprzez kliknięcie na dowolnym innym wierszu arkusza.

Z poziomu edycji Arkusza możliwe jest także usunięcie pozycji dokumentu korzystając z przycisku funkcji USUŃ.

Po wprowadzeniu wszystkich stanów wynikających ze spisu z natury można przystąpić do zamknięcia arkusza inwentaryzacyjnego.