Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr wygenerowanych dokumentów inwentaryzacji zapisanych do bufora.

inwentaryzacja-bufor

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.