Pracownicy narzędziowni

Pracownicy

Dzięki modułowi Pracownicy w programie TCS.net zarządzanie kartotekami pracowników staje się prostsze, bardziej przejrzyste i efektywne. Rejestr kartotek, funkcje edycji i podglądu, śledzenie historii oraz możliwość dołączania załączników i zdjęć dają użytkownikom pełną kontrolę nad danymi pracowników. To ważne narzędzie dla firm, które chcą skutecznie zarządzać personelem i utrzymywać aktualne informacje o swoich pracownikach.

TCS.net – Moduł Pracownicy

TCS.net to kompleksowy program do zarządzania magazynem, przedsiębiorstwami i projektami. Jeden z modułów tego programu to Pracownicy, który umożliwia prowadzenie kartotek pracowników oraz zarządzanie ich wypożyczeniami oraz historią obrotów magazynowych.

Rejestr kartotek pracowników

Po wywołaniu menu Kartoteki / Pracownicy w oknie pulpitu nawigacyjnego użytkownikowi wyświetla się rejestr kartotek pracowników. Dzięki niemu możliwe jest łatwe przeglądanie i zarządzanie kartotekami pracowników.

Funkcje dostępne w rejestrze

W rejestrze aktywne są funkcje takie jak:

  • dopisanie nowej kartoteki pracownika,
  • edycja już istniejącej kartoteki,
  • podgląd wskazanej kartoteki pracownika,
  • wyświetlenie wypożyczonych narzędzi przez wskazanego pracownika,
  • wyświetlenie historii obrotów magazynowych skojarzonych z wybranym pracownikiem,
  • dołączenie do wybranej kartoteki dowolnych załączników czy zdjęć,
  • dodawanie dowolnych uwag czy prowadzenie wątków dyskusji wewnątrz danej kartoteki pracownika.

Dzięki tym funkcjom użytkownik programu ma pełną kontrolę nad każdą kartoteką pracownika. Może on w łatwy sposób zobaczyć, kto wypożyczył daną rzecz, jakie narzędzia wypożyczył dany pracownik oraz jakie były z tym związane koszty.

Moduł Pracownicy to bardzo przydatne narzędzie dla każdego przedsiębiorstwa, które chce zwiększyć kontrolę nad swoimi pracownikami oraz efektywnie zarządzać zasobami.

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Program TCS.net – Moduł Pracownicy – Zarządzanie kartotekami pracowników

Program TCS.net, wyposażony w zaawansowany moduł Pracownicy, umożliwia efektywne zarządzanie kartotekami pracowników w firmie. Po wywołaniu menu „Kartoteki / Pracownicy”, użytkownikowi zostaje przedstawiony rejestr kartotek pracowników zapisanych w systemie. Rejestr ten oferuje szereg funkcji, które ułatwiają zarządzanie danymi pracowników.

Tworzenie nowych kartotek pracowników

Jedną z aktywnych funkcji w rejestrze kartotek pracowników jest „Dopisanie nowej kartoteki”. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo dodawać nowe kartoteki pracowników do systemu. Wystarczy wypełnić odpowiednie informacje dotyczące pracownika, takie jak dane personalne, informacje kontaktowe, stanowisko czy numer identyfikacyjny.

Edycja istniejących kartotek

Program TCS.net umożliwia również edycję kartotek pracowników. Dzięki funkcji „Edycja kartoteki” użytkownicy mogą wprowadzać zmiany lub aktualizować informacje na temat pracowników. To przydatne narzędzie, które umożliwia utrzymanie danych pracowników na bieżąco i dostosowanie ich do ewentualnych zmian w organizacji.

Podgląd danych pracownika

Kolejną funkcją dostępną w rejestrze kartotek pracowników jest „Podgląd wskazanej kartoteki pracownika”. Użytkownicy mogą przejrzeć szczegółowe informacje dotyczące konkretnego pracownika, takie jak dane personalne, kontaktowe, informacje o zatrudnieniu czy ewentualne notatki i uwagi dotyczące pracownika.

Śledzenie historii obrotów magazynowych

Program TCS.net umożliwia śledzenie historii obrotów magazynowych związanych z konkretnym pracownikiem. Dzięki funkcji „Wyświetlenie historii obrotów magazynowych skojarzonych z wybranym pracownikiem” użytkownicy mogą śledzić wypożyczenia narzędzi przez pracownika, historię przemieszczeń magazynowych czy inne operacje związane z materiałami i wyposażeniem magazynowym.

Załączniki, zdjęcia i komunikacja

Moduł Pracownicy w programie TCS.net oferuje również możliwość dołączania do kartotek pracowników dowolnych załączników, zdjęć oraz dodawania uwag i prowadzenia wątków dyskusji. To ważne narzędzia, które pozwalają na przechowywanie dodatkowych dokumentów czy zdjęć pracowników oraz prowadzenie komunikacji zespołowej wokół kartotek pracowników.

Dzięki modułowi Pracownicy w programie TCS.net zarządzanie kartotekami pracowników staje się prostsze, bardziej przejrzyste i efektywne. Rejestr kartotek, funkcje edycji i podglądu, śledzenie historii oraz możliwość dołączania załączników i zdjęć dają użytkownikom pełną kontrolę nad danymi pracowników. To ważne narzędzie dla firm, które chcą skutecznie zarządzać personelem i utrzymywać aktualne informacje o swoich pracownikach.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Program w ASP.net

Program w ASP.net

Dzięki technologii Microsoft ASP.NET programiści mają możliwość tworzenia zaawansowanych aplikacji webowych, które są wydajne, bezpieczne i łatwe w utrzymaniu. Platforma Microsoft .NET i jej narzędzia, w tym ASP.NET, stanowią solidne podstawy dla budowy nowoczesnych rozwiązań

Niedobory inwentaryzacyjne

Niedobory inwentaryzacyjne

Niedobory inwentaryzacyjne. W programie TCS.net, po wywołaniu odpowiedniego menu, użytkownik ma dostęp do rejestru wygenerowanych dokumentów niedoborów inwentaryzacyjnych. Rejestr ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące niedoborów, takie jak numer dokumentu, data, opis, wartość oraz inne istotne

Nowy dokument RW

Nowy dokument RW

Nowy dokument RW zostanie zapisany w systemie i będzie dostępny w rejestrze dokumentów rozchodów wewnętrznych.
Pamiętaj, że przed zapisaniem dokumentu RW możesz sprawdzić wprowadzone dane, aby upewnić się, że są one poprawne. Możesz również