TMS tool management software

Po wywołaniu menu Kartoteki / Pracownicy w oknie pulpitu nawigacyjnego wyświetlony zostanie rejestr kartotek pracowników dopisanych do programu.

W rejestrze aktywne są funkcje:

  • Dopisania nowej kartoteki,
  • Edycji kartoteki,
  • Podglądu wskazanej kartoteki pracownika,
  • Wyświetlenia wypożyczonych narzędzi przez wskazanego pracownika,
  • Wyświetlenia historii obrotów magazynowych skojarzonych z wybranym pracownikiem,

a także możliwość dołączenia do wybranej kartoteki dowolnych załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software
program-wypożyczanie-narzędzi Program do zarządzania narzędziownią

Program wypożyczanie narzędzi

Program do zarządzania narzędziownią. Program do przeglądów technicznych narzędzi i maszyn jest współcześnie niezbędny do tego, aby mieć stały podgląd tego, jakie urządzenia potrzebują przeglądu, naprawy, a jakie można użytkować. SoftwareStudio stworzyło oprogramowanie do zarządzania magazynem narzędzi. Posiada ono moduł „przeglądy narzędzi”. Pozwala on na automatyzację przeglądów.
Program wypożyczanie narzędzi

kontrahenci-narzędziowni Program do wypożyczania narzędzi

Kontrahenci narzędziowni

Program do wypożyczania narzędzi. W programie kartoteki osób i firm korzystających z wypożyczania narzędzi zostały podzielone na kartoteki KONTRAHENTÓW, czyli firm związanych z zakupami, sprzedażą, wydawaniem i zwrotem narzędzi. Kartoteki PRACOWNIKÓW związane są z dokumentami wypożyczeń i zwrotów.
Kontrahenci narzędziowni