Przeglądy

Przeglądy

Przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności w miejscu pracy. Dzięki programowi TCS.net możesz łatwo planować i zarządzać tym procesem. Możliwość dołączenia załączników i zdjęć pozwala na szczegółowe udokumentowanie stanu technicznego i ewentualnych usterek.

Przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń w programie TCS.net

Funkcjonalność programu

Program TCS.net umożliwia przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń. Dzięki temu funkcjonalności użytkownik ma możliwość nadzorowania stanu technicznego posiadanych zasobów i wykonywania niezbędnych napraw czy wymian.

Dołączanie załączników, zdjęć i uwag

Program pozwala na dodawanie dowolnej ilości załączników oraz zdjęć do wybranego dokumentu. Użytkownik ma także możliwość dopisywania dowolnych uwag dotyczących przeglądów czy prowadzenia wątków dyskusji z innymi użytkownikami programu.

Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel

Dodatkową funkcjonalnością programu TCS.net jest eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel. Użytkownik może w ten sposób łatwo przetwarzać i analizować zebrane informacje oraz tworzyć raporty podsumowujące przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń.

Po wywołaniu menu Narzędziownia / Przeglądy wyświetlony zostaje rejestr zarejestrowanych dokumentów przeglądu narzędzi.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

 • Dopisania nowego przeglądu,
 • Podglądu dokumentu

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Pracodawca przy wykonywaniu badań kontrolnych w czasie eksploatacji elektronarzędzia może zastosować praktyczne informacje zawarte w normie PN-E-08400/10 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Badania kontrolne w czasie eksploatacji.

Norma została sprawdzona w wieloletniej praktyce, a przy tym jej wymagania nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami obowiązujących przepisów lub innych norm.

Norma dzieliła elektronarzędzia, ze względu na sposób eksploatacji, na trzy kategorie użytkowania:

 • kategoria I oznacza elektronarzędzie eksploatowane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany, które jest zwracane do wypożyczalni po zakończeniu pracy;
 • kategoria II oznacza elektronarzędzie eksploatowane często w ciągu jednej zmiany roboczej, które nie jest zwracane do wypożyczalni po zakończeniu pracy;
 • kategoria III oznacza elektronarzędzie eksploatowane w sposób ciągły na więcej niż jednej zmianie, zainstalowane na stałe np. w linii produkcyjnej lub montażowej.

Od kategorii użytkowania uzależniano zakres i częstotliwość badań i pomiarów elektronarzędzi:

 • co 6 miesięcy dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania I;
 • co 4 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania II;
 • co 2 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania III;
 • po każdej zaistniałej sytuacji mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia (upadek, zawilgocenie).

Podane terminy przeglądów okresowych należy skrócić o połowę dla elektronarzędzi używanych w warunkach zwiększonego niebezpieczeństwa uszkodzenia mechanicznego, eksploatowanych w pomieszczeniach zapylonych, zawilgoconych, na rusztowaniach.
Badania okresowe obejmują następujące czynności:

 • oględziny zewnętrzne;
 • oględziny wewnętrzne wymagające częściowego demontażu;
 • sprawdzenie biegu jałowego;
 • pomiar rezystancji izolacji;
 • pomiar obwodu ochronnego (przewodu PE).

Nowoczesna narzędziownia
wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Regularne przeglądy narzędzi, maszyn i urządzeń dla bezpieczeństwa i efektywności

Przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności w miejscu pracy. Dzięki programowi TCS.net możesz łatwo planować i zarządzać tym procesem. Możliwość dołączenia załączników i zdjęć pozwala na szczegółowe udokumentowanie stanu technicznego i ewentualnych usterek. Dodatkowo, możesz dopisywać uwagi oraz prowadzić wątki dyskusji, co ułatwia komunikację zespołową. Aby analizować dane i tworzyć raporty, możesz eksportować informacje do arkusza kalkulacyjnego Excel. Dzięki temu zyskujesz pełną kontrolę nad przeglądami i poprawiasz efektywność działań!

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu – przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń

Bezpieczeństwo w miejscu pracy to sprawa najwyższej wagi. Dlatego regularne przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń są niezbędne. Program TCS.net umożliwia łatwe zarządzanie tym procesem. Dodając załączniki i zdjęcia do dokumentów, możesz szczegółowo rejestrować stan techniczny i ewentualne usterek. Dodatkowo, funkcja dodawania uwag pozwala na bieżącą dokumentację napraw i konserwacji. Jeśli masz pytania lub uwagi, możesz prowadzić dyskusję z innymi członkami zespołu. Aby analizować dane i tworzyć raporty, możesz eksportować informacje do arkusza kalkulacyjnego Excel. Zadbaj o bezpieczeństwo i efektywność pracy dzięki przeglądom w programie TCS.net!

Dokumentuj przeglądy narzędzi i maszyn w programie TCS.net

Przeglądy narzędzi, maszyn i urządzeń są nieodzowne dla utrzymania ich odpowiedniego stanu technicznego i bezpieczeństwa. Program TCS.net umożliwia łatwe dokumentowanie tych przeglądów. Możesz dołączać dowolną ilość załączników i zdjęć, aby szczegółowo udokumentować stan i ewentualne usterek. Dodatkowo, możesz dopisywać uwagi, co ułatwia śledzenie napraw i konserwacji. Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się swoimi obserwacjami, możesz prowadzić dyskusję z innymi członkami zespołu. Aby analizować dane i tworzyć raporty, program TCS.net umożliwia eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Excel. Bądź zawsze na bieżąco i dbaj o bezpieczeństwo narzędzi i maszyn w Twojej organizacji!

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Moduł Lokalizacje w narzędziowni

Lokalizacje

Program TCS.net, wyposażony w zaawansowany moduł Lokalizacje, umożliwia efektywne zarządzanie miejscami składowania w magazynie. Dzięki temu modułowi magazynierzy mogą łatwiej pracować, lepiej wykorzystywać przestrzeń magazynową oraz zyskać pełną wiedzę na temat lokalizacji konkretnych towarów. Po

Szukaj w narzędziowni

Szukaj

Transakcja Szukaj to funkcjonalność programu TCS.net, która umożliwia wyszukanie konkretnych informacji na temat klientów, dokumentów, towarów czy usług w bazie danych systemu. Aby skorzystać z transakcji Szukaj, należy wprowadzić odpowiednie kryteria wyszukiwania i nacisnąć przycisk

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja magazynowa jest procesem przeprowadzania spisu z natury, mającego na celu porównanie stanów faktycznych z teoretycznymi ilościami materiałów lub narzędzi znajdujących się w magazynie. Aby ułatwić ten proces, stosuje się arkusz inwentaryzacyjny, który jest specjalnym