Menu Wszystkie – tabela to możliwość przeglądania wszystkich kartotek magazynowych bez żadnych podziałów. Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr kartotek magazynowych.

Kartoteka magazynowa - wszystkie

Z poziomu rejestru aktywne są funkcje:

  • Dopisania nowej kartoteki,
  • Edycji kartoteki,
  • Wyświetlenia i uzupełnienia cech,
  • Wyświetlenia historii obrotów magazynowych,
  • Wyświetlenia aktualnych stanów magazynowych na lokalizacjach,
  • Podglądu kartoteki,

a także możliwość dołączenia do wybranej kartoteki dowolnych załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Nowoczesna narzędziownia
wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software
zwroty-narzędzi-do-magazynu Narzędzia.net

Zwroty narzędzi do magazynu

Narzędzia.net. Zarządzanie magazynami narzędzi, narzędziami skrawającymi CNC, frezami, płytkami, ściernicami, sprawdzianami jest niezwykle ważne w każdej firmie produkcyjnej. Dlatego też ważne jest korzystanie z najnowocześniejszych systemów informatycznych, które pozwalają na kontrolę narzędzi na bieżąco. Najlepsze oprogramowanie proponuje SoftwareStudio. Firma, która tworzy profesjonalne programy znacznie wspierające procesy produkcyjne i magazynowe.
Zwroty narzędzi do magazynu

zamówienia-na-narzędzia Program do prowadzenia wypożyczalni narzędzi

Zamówienia na narzędzia

Program do prowadzenia wypożyczalni narzędzi. Program wystawia dokumenty magazynowe WZ, PZ, PW, RW, OT i LT oraz inne zdefiniowane. Ponadto w programie można prowadzić proces zakupowy, a także zamówienia. Magazyn Narzędzi SoftwareStudio to wielozadaniowy system wspierający wszystkie procesy narzędziowni. Dlatego też zawiera liczne moduły, gdzie każdy z nich odpowiada innym działaniom magazynowym.
Zamówienia na narzędzia

automatyczna-identyfikacja-narzędzi Gospodarka narzędziami

Automatyczna identyfikacja narzędzi

Gospodarka narzędziami. W programie do dyspozycji mamy szereg zdefiniowanych rodzajów dokumentów związanych z przyjmowaniem, wydawaniem, wypożyczaniem, zwrotami dowolnych artykułów, a w szczególności narzędzi. Ewidencja magazynowa jest prowadzona z dokładnością do numerów seryjnych maszyn i urządzeń oraz lokalizacji (miejsc składowania) w magazynie. Standardowo wykorzystywane są następujące rodzaje dokumentów obrotu magazynowego: przyjęcie do magazynu np. zakup na podstawie faktury, lub przyjęcie z produkcji; wydanie z magazynu np. sprzedaż; likwidacja; wypożyczenia; zwroty.
Automatyczna identyfikacja narzędzi