Wszystkie - tabela

Wszystkie – tabela

Menu Wszystkie kartoteki narzędzi w programie TCS.net zapewnia użytkownikom pełen przegląd wszystkich kartotek magazynowych bez żadnych podziałów. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć kompletny rejestr kartotek narzędzi w jednym miejscu.

Funkcjonalność programu TCS.net: Przeglądanie wszystkich kartotek magazynowych narzędzi

Menu Wszystkie kartoteki narzędzi

W programie TCS.net istnieje menu o nazwie „Wszystkie kartoteki narzędzi”, które umożliwia użytkownikom przeglądanie wszystkich kartotek magazynowych narzędzi bez żadnych podziałów. Po wywołaniu tego menu, program wyświetla rejestr, czyli tabelaryczny widok zawierający wszystkie dostępne kartoteki magazynowe narzędzi.

Rejestr kartotek magazynowych prezentuje informacje dotyczące poszczególnych narzędzi, takie jak indeks, numer katalogowy, nazwa, jednostka miary, dostępne stany magazynowe i inne istotne dane. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko i łatwo przejrzeć wszystkie kartoteki narzędzi zapisane w systemie.

Ta funkcjonalność programu TCS.net ułatwia zarządzanie kartotekami narzędzi, umożliwiając użytkownikom szybki dostęp do informacji o wszystkich narzędziach przechowywanych w magazynie. Dzięki temu można efektywnie monitorować stan narzędzi, dokonywać szybkich wyszukiwań oraz podejmować decyzje związane z zarządzaniem zapasami i wykorzystaniem narzędzi w przedsiębiorstwie.

Menu Wszystkie – tabela to możliwość przeglądania wszystkich kartotek magazynowych bez żadnych podziałów. Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr kartotek magazynowych.

Funkcjonalność programu TCS.net: Rejestr kartotek magazynowych narzędzi

Rejestr kartotek magazynowych narzędzi w programie TCS.net oferuje wiele aktywnych funkcji, które umożliwiają użytkownikom zarządzanie i edycję kartotek. Poniżej przedstawiamy te funkcje:

Dopisanie nowej kartoteki

Użytkownicy mogą dodawać nowe kartoteki magazynowe narzędzi bezpośrednio z poziomu rejestru. Ta funkcja umożliwia łatwe tworzenie nowych wpisów, wprowadzanie danych dotyczących narzędzi i ich atrybutów oraz zapisywanie ich w systemie.

Edycja kartoteki

Użytkownicy mają możliwość edytowania istniejących kartotek magazynowych narzędzi. Mogą dokonywać zmian w danych, aktualizować informacje, modyfikować cechy narzędzi i dostosowywać je do bieżących potrzeb.

Wyświetlenie i uzupełnienie cech

Rejestr kartotek umożliwia wyświetlanie i uzupełnianie cech narzędzi. Użytkownicy mogą sprawdzić szczegółowe informacje o poszczególnych narzędziach, takie jak typ, indeks, numer katalogowy, jednostka miary, kod EAN, grupa, rodzaj i inne.

Wyświetlenie historii obrotów magazynowych

Program TCS.net umożliwia wyświetlanie historii obrotów magazynowych dla każdej kartoteki narzędzia. Użytkownicy mogą zobaczyć informacje dotyczące przyjęć, wydań, przesunięć i innych operacji związanych z danym narzędziem, co pozwala na dokładne śledzenie jego historii w magazynie.

Wyświetlenie aktualnych stanów magazynowych na lokalizacjach

Rejestr kartotek magazynowych umożliwia również sprawdzenie aktualnych stanów magazynowych narzędzi na różnych lokalizacjach. Użytkownicy mogą zobaczyć ilość dostępnych narzędzi na poszczególnych miejscach przechowywania, co ułatwia monitorowanie stanów zapasów i lokalizację konkretnych narzędzi.

Podgląd kartoteki

Użytkownicy mają możliwość podglądu szczegółowych informacji o kartotece magazynowej narzędzia. Mogą przeglądać wszystkie dane dotyczące narzędzia, takie jak dane podstawowe, dane uzupełniające, dane o dostępności.

Możliwość dołączania załączników, zdjęć i dodawania uwag czy wątków dyskusji

Rejestr kartotek magazynowych w programie TCS.net umożliwia użytkownikom dołączanie dowolnych załączników, takich jak pliki, zdjęcia czy dokumenty, do wybranej kartoteki narzędzia. Użytkownicy mogą również dodawać dowolne uwagi czy prowadzić wątki dyskusji, co pozwala na kompleksową dokumentację i komunikację związane z danym narzędziem.

Nowoczesna narzędziownia
wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Dzięki tym aktywnym funkcjom użytkownicy mogą wygodnie zarządzać kartotekami magazynowymi narzędzi, modyfikować dane, śledzić historię operacji, monitorować stany magazynowe i przechowywać dodatkowe informacje, takie jak załączniki czy uwagi, które są istotne dla procesu zarządzania narzędziami w przedsiębiorstwie.

Przeglądanie kartotek narzędzi w tabeli – zestawienie tabelaryczne

Poniżej przedstawiam zestawienie tabelaryczne w formacie podobnym do arkusza Excel, zawierające informacje z kartotek narzędzi. Tabela zawiera różne kolumny, które umożliwiają przeglądanie i analizę danych dotyczących narzędzi.

NazwaKategoriaDostawcaCenaStan magazynowyData ostatniej aktualizacji
Wkrętarka elektrycznaNarzędzia elektryczneFirma A250 zł10 szt.2023-05-01
Wiertarka udarowaNarzędzia elektryczneFirma B350 zł5 szt.2023-04-28
Piła tarczowaNarzędzia ręczneFirma C150 zł15 szt.2023-05-02
Klucz płasko-oczkowyNarzędzia ręczneFirma D30 zł20 szt.2023-04-30
Przecinarka tarczowaNarzędzia elektryczneFirma A500 zł8 szt.2023-05-03

W powyższej tabeli można łatwo przeglądać dane dotyczące poszczególnych narzędzi, takie jak numer, nazwa, kategoria, dostawca, cena, stan magazynowy oraz datę ostatniej aktualizacji. Można sortować dane według dowolnej kolumny, filtrować wyniki i przeprowadzać analizę na podstawie tych informacji.

Tego rodzaju zestawienia tabelaryczne, przypominające arkusze Excel, umożliwiają efektywne zarządzanie kartotekami narzędzi, szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji oraz podejmowanie informowanych decyzji dotyczących stanu magazynowego i planowania działań.

Widok tabelaryczny kartotek

W Menu Wszystkie kartoteki narzędzi dostępny jest widok tabelaryczny, który umożliwia łatwe przeglądanie wszystkich kartotek magazynowych. Ten sposób prezentacji danych pozwala na szybkie zlokalizowanie poszukiwanych informacji i porównywanie danych między kartotekami.

Możliwość przeglądania bez żadnych podziałów

Menu Wszystkie kartoteki narzędzi oferuje możliwość przeglądania kartotek bez żadnych podziałów. Oznacza to, że wszystkie kartoteki magazynowe są wyświetlane razem, niezależnie od magazynu, do którego są przypisane. Dzięki temu użytkownicy mają pełny wgląd we wszystkie narzędzia przechowywane w magazynie.

Rejestr kartotek magazynowych

Po wywołaniu Menu Wszystkie kartoteki narzędzi, zostaje wyświetlony rejestr kartotek magazynowych. Rejestr ten prezentuje dane ze wszystkich kartotek narzędzi w czytelnej i uporządkowanej formie. Użytkownicy mogą przeglądać poszczególne kolumny, sortować dane oraz zastosować filtry w celu znalezienia konkretnych kartotek.

Zalety korzystania z Menu Wszystkie kartoteki narzędzi

Menu Wszystkie kartoteki narzędzi w programie TCS.net zapewnia wiele korzyści. Użytkownicy mają dostęp do pełnego zestawienia kartotek magazynowych w jednym miejscu, co ułatwia monitorowanie i zarządzanie narzędziami. Dodatkowo, widok tabelaryczny umożliwia szybkie porównywanie danych i szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji.

Zwroty narzędzi do magazynu

Zarządzanie magazynami narzędzi, narzędziami skrawającymi CNC, frezami, płytkami, ściernicami, sprawdzianami jest niezwykle ważne w każdej firmie produkcyjnej. Dlatego też ważne jest korzystanie z najnowocześniejszych systemów informatycznych, które pozwalają na kontrolę narzędzi na bieżąco. Najlepsze oprogramowanie proponuje SoftwareStudio. Firma, która tworzy profesjonalne programy znacznie wspierające procesy produkcyjne i magazynowe.
Zwroty narzędzi do magazynu

Zamówienia na narzędzia

Program do prowadzenia wypożyczalni narzędzi. Program wystawia dokumenty magazynowe WZ, PZ, PW, RW, OT i LT oraz inne zdefiniowane. Ponadto w programie można prowadzić proces zakupowy, a także zamówienia. Magazyn Narzędzi SoftwareStudio to wielozadaniowy system wspierający wszystkie procesy narzędziowni. Dlatego też zawiera liczne moduły, gdzie każdy z nich odpowiada innym działaniom magazynowym.
Zamówienia na narzędzia

Automatyczna identyfikacja narzędzi

Gospodarka narzędziami. W programie do dyspozycji mamy szereg zdefiniowanych rodzajów dokumentów związanych z przyjmowaniem, wydawaniem, wypożyczaniem, zwrotami dowolnych artykułów, a w szczególności narzędzi. Ewidencja magazynowa jest prowadzona z dokładnością do numerów seryjnych maszyn i urządzeń oraz lokalizacji (miejsc składowania) w magazynie. Standardowo wykorzystywane są następujące rodzaje dokumentów obrotu magazynowego: przyjęcie do magazynu np. zakup na podstawie faktury, lub przyjęcie z produkcji; wydanie z magazynu np. sprzedaż; likwidacja; wypożyczenia; zwroty.
Automatyczna identyfikacja narzędzi

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Dokumenty wypożyczeń

Dokumenty wypożyczeń

Dokumenty wypożyczeń narzędzi są niezbędne do prowadzenia wypożyczalni narzędzi. Pozwalają one na śledzenie historii wypożyczeń, co umożliwia wypożyczalni skuteczne zarządzanie magazynem oraz lepsze wykorzystanie posiadanych narzędzi. Dzięki temu, wypożyczalnia może zwiększyć swoją efektywność oraz zadowolenie

Nowy dokument wypożyczenia pracownika NW

Nowy dokument wypożyczenia pracownika NW

Nowy dokument wypożyczenia pracownika NW. W programie Magazyn Narzędzi stworzonym przez SoftwareStudio istnieje możliwość dodania nowego dokumentu wypożyczenia narzędzi pracownikowi o symbolu NW, co oznacza narzędzie wydanie. Ta funkcja umożliwia rejestrowanie i udokumentowanie procesu wypożyczenia

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji dokumentów wydań zatwierdzonych prezentuje listę wszystkich pozycji dotyczących wypożyczeń narzędzi, które zostały zatwierdzone. To zestawienie zawiera istotne informacje dotyczące poszczególnych wydań, umożliwiając użytkownikom pełny wgląd w transakcje wypożyczeń narzędzi.