Magazyn i gospodarka narzędziowa

W nowoczesnym systemie magazynów narzędziowni wykorzystuje się nie tylko stacjonarne komputery, ale także mobilne (kolektor danych, terminal radiowy).

program magazyn narzędzi

Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie (także kolektor danych), w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł magazyn narzędziwypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji).

 

Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe

Kartoteka magazynowa narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumentach przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji) Magazyn Narz...
Historia obrotów magazynowych

Historia obrotów magazynowych

Każdy zapis dokumentu powiązny jest z kartoteką magazynową i automatycznie tworzy historię obrotów. Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) kartoteki magazynowej. Zestawienie obrotów magazynowych wyświetla listę pozy...
Rejestr narzędzi

Rejestr narzędzi

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji KARTOTEKI pozycję MAGAZYNOWE. W pulpicie nawigacyjnym zostaną wyświetlone rejestry narzędzi, które można przeglądać odfiltrowane według poszczególnych kategorii. Pozycja Wszystkie-tabela daje dostęp do...