Wszystkie - tabela

Wszystkie – tabela

Moduł Kontrahenci w programie TCS.net to narzędzie niezbędne dla każdej firmy, która chce sprawnie zarządzać swoim biznesem i pozyskiwać nowych klientów. Menu Wszystkie - tabela to szczególnie przydatne narzędzie, które pozwala na szybkie i skuteczne przeglądanie kartotek kontrahentów bez żadnych podziałów.

Program TCS.net – Moduł Kontrahenci

Menu Wszystkie – tabela

Program TCS.net to kompleksowe oprogramowanie dla firm, które umożliwia zarządzanie różnymi aspektami ich działalności. Jeden z modułów, jakie oferuje, to Moduł Kontrahenci.

W tym artykule skupimy się na menu Wszystkie – tabela, które pozwala na przeglądanie wszystkich kartotek kontrahentów, bez podziału na grupy.

Po wywołaniu menu Wszystkie – tabela zostanie wyświetlony rejestr kartotek kontrahentów. Są one przedstawione w postaci tabeli, która zawiera szereg istotnych informacji na temat każdego kontrahenta, takie jak:

 • jego nazwa,
 • adresem,
 • numerami telefonów,
 • adresem e-mail,
 • miejscem rejestracji,
 • numerami identyfikacyjnymi,
 • datą rozpoczęcia współpracy,
 • limitem kredytowym i wiele innych.

Dzięki temu uporządkowanemu zestawieniu, użytkownik programu TCS.net może szybko i łatwo odnaleźć potrzebną mu informację, bez uciążliwego przeszukiwania kolejnych dokumentów i kartotek.

Menu Wszystkie – tabela to bardzo przydatne narzędzie, które umożliwia skuteczne zarządzanie klientami i dostawcami, a także pozwala na bieżąco monitorować terminy płatności i przypominanie o przeterminowanych należnościach.

Moduł Kontrahenci w programie TCS.net to narzędzie niezbędne dla każdej firmy, która chce sprawnie zarządzać swoim biznesem i pozyskiwać nowych klientów. Menu Wszystkie – tabela to szczególnie przydatne narzędzie, które pozwala na szybkie i skuteczne przeglądanie kartotek kontrahentów bez żadnych podziałów.

Menu Wszystkie – tabela to możliwość przeglądania wszystkich kartotek kontrahentów bez żadnych podziałów.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr kartotek kontrahentów.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

 • Dopisania nowej kartoteki,
 • Edycji wybranej kartoteki,
 • Podglądu,
 • Wyświetlenia historii obrotów magazynowych dla wskazanego kontrahenta,
 • Definiowania oraz wyświetlenia zdefiniowanych cech,

a także możliwość dołączenia do wybranej kartoteki dowolnych załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Nowoczesna narzędziownia
wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Program TCS.net – Moduł Kontrahenci – Menu Wszystkie – tabela

Program TCS.net oferuje zaawansowany moduł Kontrahenci, który umożliwia skuteczne zarządzanie kartotekami kontrahentów. Jedną z przydatnych funkcji tego modułu jest menu „Wszystkie – tabela”, które umożliwia przeglądanie wszystkich kartotek kontrahentów bez żadnych podziałów.

Pełen rejestr kontrahentów na jednej tabeli

Po wywołaniu menu „Wszystkie – tabela” w module Kontrahenci, użytkownik otrzymuje pełen rejestr wszystkich kartotek kontrahentów. Ta funkcja pozwala na szybkie i wygodne przeglądanie wszystkich dostępnych danych bez konieczności podziału na kategorie czy filtry.

Rejestr kartotek kontrahentów prezentowany jest w formie tabeli, która zawiera różne kolumny z istotnymi informacjami dotyczącymi każdego kontrahenta. Przykładowe kolumny mogą obejmować nazwę kontrahenta, rodzaj, dane kontaktowe, status aktywności i wiele innych szczegółów, w zależności od konfiguracji systemu.

Praktyczność i efektywność w zarządzaniu kontrahentami

Dzięki menu „Wszystkie – tabela” użytkownik programu TCS.net ma pełną kontrolę nad wszystkimi kartotekami kontrahentów w jednym miejscu. Bez potrzeby przeglądania wielu podmenu czy wykonywania zaawansowanych filtrów, można szybko znaleźć potrzebne informacje, porównywać kontrahentów i podejmować odpowiednie decyzje biznesowe.

Ponadto, tabela kontrahentów w module Kontrahenci oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak sortowanie danych według określonych kryteriów czy eksport danych do innych formatów, np. do arkusza Excel. To umożliwia jeszcze większą elastyczność w manipulowaniu danymi i wykorzystywaniu ich w różnych kontekstach.

W przypadku potrzeby dalszego szczegółowego badania lub edycji kartotek kontrahentów, użytkownik może również przejść do poszczególnych kartotek z tabeli, korzystając z dostępnych opcji podglądu, edycji czy wyświetlenia historii obrotów magazynowych.

Podsumowanie

Menu „Wszystkie – tabela” w module Kontrahenci programu TCS.net zapewnia wygodny i efektywny sposób przeglądania wszystkich kartotek kontrahentów. Dzięki jednemu pełnemu rejestrowi w formie tabeli, użytkownicy mogą szybko odnaleźć potrzebne informacje, porównywać dane i podejmować odpowiednie decyzje biznesowe. Dodatkowo, dostępne funkcje filtrowania, sortowania i eksportu danych sprawiają, że zarządzanie kontrahentami staje się jeszcze bardziej efektywne i praktyczne.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Zakupy narzędzi dla narzędziowni

Zakupy

Przeglądając galerię zrzutów ekranu, zauważymy, że oprogramowanie TCS.net modułu Narzędziownia umożliwia nam precyzyjne monitorowanie procesu zakupu narzędzi. Przyjęcie pozycji magazynowych na stan rozpoczyna się zwykle od zakupu, a te informacje mogą być wprowadzane do programu

Wynajem narzędzi od dostawców

Wynajem narzędzi od dostawców

Wynajem narzędzi od dostawców to rozwiązanie przyszłościowe. Pomaga firmom być bardziej konkurencyjnymi. Daje dostęp do nowoczesnych technologii. Pomaga też w efektywnym zarządzaniu zasobami.

Program w ASP.net

Program w ASP.net

Dzięki technologii Microsoft ASP.NET programiści mają możliwość tworzenia zaawansowanych aplikacji webowych, które są wydajne, bezpieczne i łatwe w utrzymaniu. Platforma Microsoft .NET i jej narzędzia, w tym ASP.NET, stanowią solidne podstawy dla budowy nowoczesnych rozwiązań