Wszystkie - tabela

Wszystkie – tabela

Moduł Kontrahenci w programie TCS.net to narzędzie niezbędne dla każdej firmy, która chce sprawnie zarządzać swoim biznesem i pozyskiwać nowych klientów. Menu Wszystkie - tabela to szczególnie przydatne narzędzie, które pozwala na szybkie i skuteczne przeglądanie kartotek kontrahentów bez żadnych podziałów.

Program TCS.net – Moduł Kontrahenci

Menu Wszystkie – tabela

Program TCS.net to kompleksowe oprogramowanie dla firm, które umożliwia zarządzanie różnymi aspektami ich działalności. Jeden z modułów, jakie oferuje, to Moduł Kontrahenci.

W tym artykule skupimy się na menu Wszystkie – tabela, które pozwala na przeglądanie wszystkich kartotek kontrahentów, bez podziału na grupy.

Po wywołaniu menu Wszystkie – tabela zostanie wyświetlony rejestr kartotek kontrahentów. Są one przedstawione w postaci tabeli, która zawiera szereg istotnych informacji na temat każdego kontrahenta, takie jak:

 • jego nazwa,
 • adresem,
 • numerami telefonów,
 • adresem e-mail,
 • miejscem rejestracji,
 • numerami identyfikacyjnymi,
 • datą rozpoczęcia współpracy,
 • limitem kredytowym i wiele innych.

Dzięki temu uporządkowanemu zestawieniu, użytkownik programu TCS.net może szybko i łatwo odnaleźć potrzebną mu informację, bez uciążliwego przeszukiwania kolejnych dokumentów i kartotek.

Menu Wszystkie – tabela to bardzo przydatne narzędzie, które umożliwia skuteczne zarządzanie klientami i dostawcami, a także pozwala na bieżąco monitorować terminy płatności i przypominanie o przeterminowanych należnościach.

Moduł Kontrahenci w programie TCS.net to narzędzie niezbędne dla każdej firmy, która chce sprawnie zarządzać swoim biznesem i pozyskiwać nowych klientów. Menu Wszystkie – tabela to szczególnie przydatne narzędzie, które pozwala na szybkie i skuteczne przeglądanie kartotek kontrahentów bez żadnych podziałów.

Menu Wszystkie – tabela to możliwość przeglądania wszystkich kartotek kontrahentów bez żadnych podziałów.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr kartotek kontrahentów.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

 • Dopisania nowej kartoteki,
 • Edycji wybranej kartoteki,
 • Podglądu,
 • Wyświetlenia historii obrotów magazynowych dla wskazanego kontrahenta,
 • Definiowania oraz wyświetlenia zdefiniowanych cech,

a także możliwość dołączenia do wybranej kartoteki dowolnych załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

Nowoczesna narzędziownia
wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Program TCS.net – Moduł Kontrahenci – Menu Wszystkie – tabela

Program TCS.net oferuje zaawansowany moduł Kontrahenci, który umożliwia skuteczne zarządzanie kartotekami kontrahentów. Jedną z przydatnych funkcji tego modułu jest menu „Wszystkie – tabela”, które umożliwia przeglądanie wszystkich kartotek kontrahentów bez żadnych podziałów.

Pełen rejestr kontrahentów na jednej tabeli

Po wywołaniu menu „Wszystkie – tabela” w module Kontrahenci, użytkownik otrzymuje pełen rejestr wszystkich kartotek kontrahentów. Ta funkcja pozwala na szybkie i wygodne przeglądanie wszystkich dostępnych danych bez konieczności podziału na kategorie czy filtry.

Rejestr kartotek kontrahentów prezentowany jest w formie tabeli, która zawiera różne kolumny z istotnymi informacjami dotyczącymi każdego kontrahenta. Przykładowe kolumny mogą obejmować nazwę kontrahenta, rodzaj, dane kontaktowe, status aktywności i wiele innych szczegółów, w zależności od konfiguracji systemu.

Praktyczność i efektywność w zarządzaniu kontrahentami

Dzięki menu „Wszystkie – tabela” użytkownik programu TCS.net ma pełną kontrolę nad wszystkimi kartotekami kontrahentów w jednym miejscu. Bez potrzeby przeglądania wielu podmenu czy wykonywania zaawansowanych filtrów, można szybko znaleźć potrzebne informacje, porównywać kontrahentów i podejmować odpowiednie decyzje biznesowe.

Ponadto, tabela kontrahentów w module Kontrahenci oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak sortowanie danych według określonych kryteriów czy eksport danych do innych formatów, np. do arkusza Excel. To umożliwia jeszcze większą elastyczność w manipulowaniu danymi i wykorzystywaniu ich w różnych kontekstach.

W przypadku potrzeby dalszego szczegółowego badania lub edycji kartotek kontrahentów, użytkownik może również przejść do poszczególnych kartotek z tabeli, korzystając z dostępnych opcji podglądu, edycji czy wyświetlenia historii obrotów magazynowych.

Podsumowanie

Menu „Wszystkie – tabela” w module Kontrahenci programu TCS.net zapewnia wygodny i efektywny sposób przeglądania wszystkich kartotek kontrahentów. Dzięki jednemu pełnemu rejestrowi w formie tabeli, użytkownicy mogą szybko odnaleźć potrzebne informacje, porównywać dane i podejmować odpowiednie decyzje biznesowe. Dodatkowo, dostępne funkcje filtrowania, sortowania i eksportu danych sprawiają, że zarządzanie kontrahentami staje się jeszcze bardziej efektywne i praktyczne.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Kategoria: Gospodarka narzędziowa

Kategoria: Gospodarka narzędziowa

Gospodarka narzędziowa odgrywa kluczową rolę w różnych branżach, takich jak przemysł produkcyjny, budownictwo czy obszar utrzymania ruchu. W tej kategorii znajdziesz informacje i porady dotyczące efektywnego zarządzania narzędziami w zakładach pracy.

Produkt roku 2010

Produkt roku 2010

TCS.net – Produkt roku 2010. Tworzenie oprogramowania to proces dynamiczny, w którym rozwój technologiczny i zmieniające się potrzeby rynku odgrywają kluczową rolę. Dlatego nasz zespół nieustannie śledzi najnowsze trendy i innowacje w dziedzinie narzędziowni oraz

Likwidacje

Likwidacje

Likwidacja wyposażenia jest procesem, który występuje w przypadku, gdy składniki majątku firmy ulegają zniszczeniu, zużyciu lub zostają wycofane z użycia z innych powodów. W takiej sytuacji konieczne jest sporządzenie protokołu likwidacji wyposażenia, który dokumentuje proces