Rejestr kontrahentów i pracowników

Rejestr kontrahentów i pracowników w systemie TCS.net firmy SoftwareStudio stanowi ważny element zarządzania narzędziownią. Dzięki tym modułom można skutecznie gromadzić, zarządzać i analizować informacje dotyczące kontrahentów i pracowników. Centralizacja danych, łatwa wyszukiwarka, monitorowanie aktywności, ułatwione planowanie zasobów i generowanie raportów to tylko niektóre zalety, jakie oferuje rejestracja danych w TCS.net. Dlatego warto skorzystać z tego rozwiązania, aby poprawić efektywność i kontrolę w narzędziowni.

Rejestr kontrahentów i pracowników

W zarządzaniu narzędziownią istotne jest prowadzenie dokładnej i aktualnej ewidencji kontrahentów oraz pracowników. System TCS.net firmy SoftwareStudio oferuje możliwość skutecznego i efektywnego rejestracji oraz zarządzania danymi dotyczącymi kontrahentów i pracowników, co przyczynia się do sprawnego funkcjonowania narzędziowni.

Rejestr kontrahentów i pracowników w systemie TCS.net dla narzędziowni

Rejestr kontrahentów

W systemie TCS.net istnieje dedykowany moduł umożliwiający rejestrację i zarządzanie kontrahentami. Za pomocą tego modułu można wprowadzać i przechowywać informacje dotyczące firm, które są klientami narzędziowni. W rejestrze kontrahentów można zawrzeć takie dane jak nazwa firmy, dane kontaktowe, NIP, adres czy numer telefonu. System umożliwia również tworzenie dodatkowych pól, takich jak kategorie kontrahentów czy notatki, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dzięki zastosowaniu systemu TCS.net, obsługa kontrahentów staje się bardziej uporządkowana i łatwiejsza. Można szybko wyszukać dane kontrahenta, sprawdzić historię współpracy, generować raporty czy monitorować aktualne zamówienia i wypożyczenia narzędzi.

Rejestr pracowników

Kolejnym ważnym elementem w systemie TCS.net jest rejestr pracowników narzędziowni. Moduł rejestracji pracowników umożliwia wprowadzanie i zarządzanie danymi osobowymi oraz informacjami związanymi z zatrudnieniem pracowników. Można rejestrować takie informacje jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, numer PESEL, numer telefonu czy numer identyfikacyjny pracownika. Ponadto istnieje możliwość dodawania innych istotnych informacji, takich jak kwalifikacje, uprawnienia czy przypisane narzędzia.

Dzięki rejestracji pracowników w systemie TCS.net, narzędziownia ma pełną kontrolę nad informacjami personalnymi swoich pracowników. Można szybko wyszukać dane pracownika, sprawdzić jego uprawnienia i przypisane narzędzia, generować raporty czy planować zasoby ludzkie w zależności od aktualnych potrzeb.

Zalety rejestru kontrahentów i pracowników w TCS.net

Wprowadzenie rejestru kontrahentów i pracowników w systemie TCS.net firmy SoftwareStudio przynosi wiele korzyści, takich jak:

  • Centralizacja danych: Wszystkie informacje dotyczące kontrahentów i pracowników są gromadzone w jednym miejscu, co ułatwia dostęp i zarządzanie nimi.
  • Łatwa wyszukiwarka: Dzięki funkcji wyszukiwania można szybko odnaleźć potrzebne informacje na temat kontrahenta lub pracownika.
  • Monitorowanie aktywności: Rejestracja danych pozwala na monitorowanie aktywności kontrahentów, takich jak zamówienia, płatności czy wypożyczenia narzędzi.
  • Ułatwione planowanie zasobów: Rejestr pracowników umożliwia lepsze planowanie zasobów ludzkich, uwzględniając kwalifikacje i przypisane narzędzia.
  • Generowanie raportów: System umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów dotyczących kontrahentów i pracowników, co ułatwia analizę i podejmowanie decyzji.

Z menu w górnej części programu narzędziarnia należy wybrać w sekcji KARTOTEKI pozycję KONTRAHENCI.

W pulpicie nawigacyjnym wyświetlone zostaną rejestry kartotek, które można przeglądać odfiltrowane według typu.

W rejestrach kartotek aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu kartoteki oraz zestawienie obrotów.

Pozycja Wszystkie-tabela umożliwia dostęp do wszystkich kartotek kontrahentów oraz pracowników. 

Opisane funkcje uruchamiane są przez wywołanie polecenia z paska poleceń.

Kartoteka kontrahenta dopisywana jest przez użycie polecenia DOPISZ. Dane kontrahenta zapisywane są w wyświetlonym formularzu.

W zakładce Dane podstawowe w pierwszym polu należy wybrać rodzaj dopisywanej kartoteki (pracownik, dostawca, producent, wypożyczalnia, kontrahent) z listy rozwijanej, następnie podać jego nazwę lub nazwisko i imię, nazwę skróconą, NIP, dane adresowe, telefon oraz adres e-mail.

W zakładce Dane uzupełniające z listy rozwijanej wybieramy kraj oraz stanowisko (w przypadku pracownika). Następnie wpisujemy kod kreskowy, identyfikator RCP/KD (jeżeli wykorzystywany), PIN wykorzystywany przy zatwierdzaniu wybranych dokumentów oraz w polu uwagi dowolny komentarz.

Załączniki

W zakładce Załączniki istnieje możliwość przypisania do kartoteki pracownika/kontrahenta dowolnej ilości dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki np. dokumenty PDF, Word, Excel itp.

W zakładce Notatki jest możliwość dopisania do kartoteki dowolnych uwag-notatek.

Polem obowiązkowym przy dopisaniu kartoteki jest NAZWA.

Kartoteka zostaje zapisana przez użycie polecenia ZAPISZ.

Aby wycofać się z zapisania wprowadzonych danych wykorzystujemy polecenie ANULUJ.

Dopisywanie kartoteki

Dopisana kartoteka jest oznaczona jako aktywna – znacznik w polu AKTYWNA. Kartoteki, które nie są oznaczone jako aktywne nie są dostępne w dokumentach magazynowych w skorowidzu kontrahentów.

Modyfikacja kartoteki

Modyfikacja kartoteki kontrahenta lub pracownika wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach.

Podczas modyfikacji kartoteki pracownika uzyskujemy dostęp do wpisania wartości w zakładce Parametry. Prócz wpisania wartości poszczególnych parametrów istnieje także możliwość dopisania dowolnych uwag-komentarzy do wybranego parametru. Każdą zapisana zmianę w zakładce należy zatwierdzić poprzez kombinacje klawisz <Shift><Enter>, a następnie potwierdzić wprowadzone zmiany korzystając z przycisku (Zapisz wszystkie zmiany) umieszczonego w dolnym pasku okna. Z wprowadzonym zmian można również się wycofać korzystając z polecenia Anuluj wszystkie zmiany.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Program WMS SoftwareStudio
ss_administrator

Program WMS SoftwareStudio

Program magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel. Producent programów komputerowych oferuje oprogramowanie zarządzające magazynem.

Galeria Magazyn Narzędzi
ss_administrator

Galeria Magazyn Narzędzi

Program Studio TCS.net jest rozwiązaniem dla zakładów przemysłowych. Dzięki niemu zarządzanie narzędziami staje się prostsze. Galeria Magazyn Narzędzi to funkcja, która pozwala na szybkie i efektywne znajdowanie potrzebnych narzędzi. Program Studio TCS.net oferuje wiele korzyści dla firm przemysłowych. Dzięki niemu można łatwo śledzić dostępność narzędzi. Galeria Magazyn Narzędzi umożliwia przeglądanie dostępnych narzędzi w jednym miejscu. Program jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Dla zakładów przemysłowych to niezbędne narzędzie do efektywnego zarządzania narzędziami.

Kartoteki obiektów
ss_administrator

Kartoteki obiektów

Oprogramowanie umożliwia przeprowadzanie transakcji związanych z obsługą różnych obiektów, takich jak maszyny i urządzenia. Za tę działalność odpowiedzialny jest dział utrzymania ruchu. Dzięki temu programowi, użytkownicy mogą łatwo zarządzać wszystkimi aspektami związanymi z konserwacją i obsługą tych obiektów.