Magazyn wysokiego składowania

Obsługa magazynu wysokiego za pomocą programu WMS (programy magazynowe) składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc lokacji (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar - zwykle są to gniazda paletowe w regałach magazynowych. Obsługa regałowego magazynu wysokiego składowania za pomocą programu TCS.net to proces, który pozwala na efektywne zarządzanie miejscem składowania narzędzi i artykułów ochrony osobistej BHP.

Magazyn Wysokiego Składowania

Obsługa magazynu wysokiego za pomocą programu WMS (programy magazynowe) polega na korzystaniu z kartotek miejsc lokacji. To w tych miejscach przechowuje się towary, które zazwyczaj umieszcza się w gniazdach paletowych na regałach magazynowych.

Jak przebiega obsługa regałowego magazynu wysokiego składowania?

W pierwszym kroku, użytkownik programu TCS.net loguje się do systemu, korzystając z własnych danych uwierzytelniających. Po udanym logowaniu, otwiera się główne menu programu, gdzie można wybrać opcję „Zarządzanie magazynem”.

Następnie, użytkownik wybiera kategorię narzędzi lub artykułów BHP, które chce zlokalizować w magazynie. W tym celu, używa on dostępnych filtrów i wyszukiwarek, które ułatwiają znalezienie odpowiednich pozycji.

Po znalezieniu interesującego produktu, użytkownik może sprawdzić jego dostępność w magazynie. Program TCS.net informuje go o aktualnym stanie zapasów i dostępności miejsca składowania.

Jeśli miejsce składowania jest dostępne, użytkownik może zarezerwować je na potrzeby konkretnego narzędzia lub artykułu BHP. W tym celu, korzysta z opcji „Zarezerwuj miejsce składowania”. Program automatycznie przypisuje odpowiednie miejsce w regale, zapewniając, że narzędzia lub artykuły BHP będą dostępne w wyznaczonym miejscu.

Warto również dodać, że program TCS.net umożliwia śledzenie historii składowania narzędzi i artykułów BHP. Użytkownik może sprawdzić, kiedy i gdzie dane produkty zostały umieszczone w magazynie oraz kiedy zostały wydane.

W ten sposób, obsługa regałowego magazynu wysokiego składowania za pomocą programu TCS.net staje się prostym i efektywnym procesem, który pozwala na skuteczne zarządzanie zapasami narzędzi i artykułów BHP.

Program ewidencjonuje towar w układzie ilościowo wartościowym albo tylko ilościowym. Na bieżąco udostępnia informację o bieżącym dostępnym stanie ogółem, wg miejsc rozlokowania,  wg numerów partii produkcyjnych lub wg terminów przydatności, ilości zamówień od odbiorców rezerwacji ilościach zamówień do dostawców i wielu innych.

Nowoczesny magazyn wysokiego składowania wymaga oprócz wyposażenia w środki techniczne także sprawnego i zgodnego z obecnymi standardami oprogramowania.

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składowania.

Program magazynowy Studio WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji operacji (działalności): przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy. Użytkownik ma możliwość definiowania w programie sposobu zagospodarowania przestrzeni (powierzchni i wysokiego składowania) magazynowej w tym stref składowania, rzędów, regałów czy półek.

Nowoczesny magazyn wymaga nowoczesnych narzędzi zarządzania, jednym z takich narzędzi jest nasz program w technologii Asp.net Program WMS.net w technologii Asp.Net to nowoczesne rozwiązania oparte o przeglądarkę internetową i bazę danych
Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO. MS SQL Server jest platformą bazodanową typu klient-serwer.

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki.

Za pomocą programu WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Active Directory
ss_administrator

Active Directory

Active Directory umożliwia opisanie zarówno fizycznej jak i logicznej struktury sieci i jej składników.
Struktury logiczne obejmują między innymi takie pojęcia jak jednostki organizacyjne czy domeny.

Magazyn z narzędziami
ss_administrator

Magazyn z narzędziami

Wybór odpowiedniego programu do obsługi narzędziowni może znacznie ułatwić i usprawnić zarządzanie tym obszarem w przedsiębiorstwie. Efektywne gospodarowanie narzędziami, kontrola dostępności, terminów konserwacji i wypożyczeń przyczynia się do zwiększenia efektywności i poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Narzędziownia - zwrot narzędzi
ss_administrator

Narzędziownia – zwrot narzędzi

Zwrot narzędzi jest ważnym elementem wypożyczania maszyn i narzędzi. Dlatego warto pamiętać o dokładnym ewidencjonowaniu zwrotu narzędzi w systemie TCS.net. Dzięki temu można łatwo śledzić historię wypożyczeń i zwrotów narzędzi oraz zarządzać magazynem narzędzi w sposób efektywny i przejrzysty.