Administrator programu narzędziarnia

Narzędziarnia jest miejscem, gdzie odbywa się zarządzanie, konserwacja i naprawa narzędzi w przedsiębiorstwie. Jest to niezwykle istotny obszar, który wymaga odpowiedniej organizacji i kontroli, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie procesów produkcyjnych. Wspierając narzędziarnię w tych zadaniach, administrator programu TCS.net odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu narzędziami.

Administrator programu narzędziarnia

Administrator programu Narzędziarnia pełni kluczową rolę w zarządzaniu narzędziami w przedsiębiorstwie. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że narzędzia są w pełni sprawne i gotowe do użycia w procesach produkcyjnych. W jaki sposób administrator programu TCS.net spełnia tę rolę?

Narzędziarnia to miejsce, w którym przechowywane są narzędzia niezbędne do produkcji i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. Zarządzanie tymi narzędziami jest kluczowe dla zapewnienia ich dostępności, utrzymania w dobrym stanie i optymalnego wykorzystania. Administrator programu TCS.net odgrywa istotną rolę w procesie zarządzania narzędziami, korzystając z zaawansowanych funkcji i modułów dostępnych w programie.

Moduł ten stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym, albo też części systemu.

Dzięki TCS.net, administrator może planować przeglądy i naprawy narzędzi zgodnie z określonym harmonogramem. Program automatycznie generuje powiadomienia o zbliżających się terminach przeglądów, co pozwala uniknąć opóźnień i zapewnić sprawne działanie narzędzi.

Program TCS.net umożliwia kontrolę dostępu do narzędzi poprzez przypisywanie ich pracownikom na podstawie uprawnień. Administrator może określić, którzy pracownicy mają dostęp do konkretnych narzędzi, a także monitorować ich wypożyczenia i zwroty.

Administrator programu narzędziownia może posiadać uprawnienia do konfiguracji programu, dostosowanie do własnych potrzeb.

Program TCS.net umożliwia tworzenie i prowadzenie kompleksowej ewidencji narzędzi. Administrator może rejestrować nowe narzędzia, przypisywać im unikalne identyfikatory, określać ich parametry techniczne i inne istotne informacje. To umożliwia pełną kontrolę nad stanem i historią poszczególnych narzędzi.

Po pierwsze, administrator programu ma możliwość nadawania uprawnień użytkownikom programu Narzędziarnia. Dzięki temu może kontrolować, kto ma dostęp do różnych funkcji programu. To pozwala na skonfigurowanie dostępu tylko dla tych osób, które są odpowiedzialne za konkretne narzędzia lub operacje w narzędziarni.

Po drugie, administrator programu TCS.net może zarządzać użytkownikami programu. To oznacza, że może dodawać nowych użytkowników, usuwać nieaktywnych lub zmieniać ich dane. Dzięki temu utrzymanie aktualnej listy użytkowników jest proste i skuteczne.

Działania administratora programu Narzędziarnia są kluczowe dla efektywnego zarządzania narzędziami w przedsiębiorstwie. Dzięki jego pracy narzędziarnia może działać sprawnie, a narzędzia są zawsze gotowe do użycia. To z kolei przekłada się na wydajność i jakość produkcji w firmie.

ADMINISTRATOR PROGRAMU Funkcję administratora programu pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia, a także posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu.

Pozwala on definiować prawa dostępu dla grup, jak również indywidualnych użytkowników. Kontrola obejmuje dostęp zarówno systemu jako całości, jak i do jego poszczególnych modułów, rejestrów, dokumentów czy funkcji. W obrębie jednej funkcji można także definiować prawa do odczytu, wprowadzania zmian lub usuwania danych. Administrator programu narzędziarnia.

Przy pomocy modułu Administrator systemu można dokonać zmiany parametrów programu. Potrzeba taka może wiązać się np. ze zmianami systemu kodowania słowników i skorowidzów. Funkcję administratora programu NARZĘDZIOWNIA pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia, a także posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu.

Najważniejsze funkcje konfiguracyjne administratora systemu narzędziownia:

 • definiowania użytkowników programu, czyli KTO i CO może robić w programie
 • definiowanie skorowidzy i słowników wykorzystywanych podczas rejestracji danych
 • określenie sposobu numeracji dokumentów
 • ustawienie parametrów globalnych systemu, w tym danych ewidencyjnych drukowanych na dokumentach
 • dostęp do przeglądania dokumentów usuniętych
 • dostęp do przeglądania dziennika zdarzeń

Administrator programu narzędziarnia. Skorowidze MAGAZYN

W programie Narzędziownia administrator ma dostęp do kilku sekcji skorowidzów, jedną z nich jest sekcja związana z definicjami magazynowymi. Do dyspozycji są definicje symboli MAGAZYNÓW, miejsc składowania, czyli regały, kolumny, poziomy.

Studio TCS.net moduł Narzędziownia zwroty narzędzi

Administrator programu narzędziarnia. Numeracja dokumentów i kartotek

Menu NUMERACJA wyświetla listę typów dokumentów rejestrowanych w programie. W rejestrze aktywna jest funkcja dopisania pozycji, a także modyfikacji tabelarycznej. Pola kartoteki:

 • AKTYWNE – znacznik aktywności pozycji kartoteki,
 • OPIS – opis pozycji,
 • PRZED – dwa pierwsze znaki numeru dokumentu.
 • NUMER – numer ostatniego dokumentu zapisanego w programie.
 • PO – typ dokumentu, zapisywany w numerze dokumentu po numerze kolejnym.
 • ROK
 • TERMIN DO – data, do której obowiązuje numeracja.
  Przy wystawieniu dokumentu w okresie niezdefiniowanym w tabeli, automatycznie w programie zostaje dopisany wiersz dotyczący nowej numeracji dokumentów. Dotyczy to np. numeracji w nowym roku kalendarzowym.

Skorowidze KARTOTEKI

W programie Narzędziownia administrator ma dostęp do kilku sekcji skorowidzów, jedną z nich jest sekcja związana z definicjami skorowidzów kartotek magazynowych. Do dyspozycji administratora są skorowidze definicji grup towarowych, rodzajów narzędzi, symboli narzędzi, cech artykułów, jednostek miary, parametry techniczne, a także cechy pracowników.

Inne skorowidze

Administrator ma do dyspozycji sekcje innych skorowidzów niesklasyfikowanych inaczej. Są to:

 • wydziałów,
 • miejsc powstawania kosztów MPK,
 • stanowisk pracy,
 • Państw.

Użytkownicy programu Magazyn Narzędzi

Pozycja menu UŻYTKOWNICY wyświetla listę dopisanych w programie użytkowników. W kartotece aktywne są funkcje dopisania użytkownika, modyfikacji danych użytkownika usunięcia kartoteki użytkownika oraz parametry deklarujące dostęp do pozycji menu. Nowy użytkownik dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij, aby dodać nowy wiersz. Rola dopisywanego użytkownika wybierana jest z listy skorowidza ról wyświetlanego przez przycisk listy rozwijanej. Pozycję skorowidza należy wybrać prze kliknięcie lub zaznaczenie kursorem i potwierdzenie wyboru klawiszem. Dla użytkownika należy zdefiniować LOGIN, NAZWISKO, IMIĘ oraz zapisać znacznik w polu AKTYWNE.
LOGIN użytkownika stanowi nazwa serwera oraz nazwa użytkownika zapisana w formie NAZWA SERWERA NAZWA UŻYTKOWNIKA.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Zdjęcia
ss_administrator

Zdjęcia

Dodawanie zdjęć i dokumentów w programie TCS.net jest więc ważnym elementem, który pozwala jeszcze lepiej zarządzać narzędziami i operacjami z nimi związanymi. Zapewnia to większą kontrolę, efektywność i dokumentację, co przekłada się na lepsze zarządzanie narzędziownią i poprawę procesów w przedsiębiorstwie.

Magazyn z narzędziami
ss_administrator

Magazyn z narzędziami

Wybór odpowiedniego programu do obsługi narzędziowni może znacznie ułatwić i usprawnić zarządzanie tym obszarem w przedsiębiorstwie. Efektywne gospodarowanie narzędziami, kontrola dostępności, terminów konserwacji i wypożyczeń przyczynia się do zwiększenia efektywności i poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Miejsca składowania
ss_administrator

Miejsca składowania

Miejsca składowania narzędzi są kluczowe w zakładach przemysłowych. Dzięki nim narzędzia są zawsze pod ręką. Aby jeszcze lepiej zarządzać nimi, warto skorzystać z kodów kreskowych i QR Code. Te nowoczesne technologie ułatwiają identyfikację narzędzi.