Replikacja danych SQL Server

Dzięki Studio Replikator.net administratorzy systemu SQL Server zyskują potężne narzędzie, które ułatwia zarządzanie replikacją danych i zapewnia skuteczne utrzymanie spójności danych w rozproszonym środowisku. Aplikacja oferuje wygodny interfejs, intuicyjną konfigurację oraz zaawansowane funkcje monitorowania i zarządzania replikacją. Jest to cenne wsparcie dla administratorów systemu SQL Server, którzy pragną zoptymalizować proces replikacji danych i utrzymać wysoką jakość danych w swojej infrastrukturze.

Replikacja danych SQL Server

Studio Replikator.net, nowa aplikacja opracowana przez firmę SoftwareStudio Sp.z o.o. z Poznania, jest dedykowana administratorom systemu i ma na celu ułatwienie procesu replikacji danych w środowisku SQL Server.

Replikator

Replikacja danych to technologia, która umożliwia utrzymywanie spójnych kopii danych na różnych serwerach w celu zapewnienia dostępności, wydajności i redundancji danych. Jest szczególnie przydatna w środowiskach, gdzie istnieje potrzeba synchronizacji danych między lokalizacjami, replikacji danych do celów raportowania lub tworzenia kopii zapasowych.

Studio Replikator.net oferuje zaawansowane narzędzia i funkcje, które ułatwiają konfigurację, zarządzanie i monitorowanie procesu replikacji danych. Aplikacja umożliwia administratorom systemu:

  1. Konfigurację replikacji: Studio Replikator.net zapewnia intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia łatwe skonfigurowanie replikacji danych. Administrator może określić, które tabele i dane mają być replikowane, określić typ replikacji (np. replikacja jednostronna, replikacja wielokierunkowa), oraz dostosować ustawienia replikacji do specyficznych wymagań.
  2. Monitorowanie replikacji: Aplikacja umożliwia śledzenie postępu replikacji i monitorowanie stanu replikowanych serwerów. Administrator ma dostęp do przejrzystych raportów i powiadomień, które informują o ewentualnych błędach, opóźnieniach czy konfliktach replikacji. Dzięki temu można szybko reagować na problemy i utrzymywać wysoką jakość replikacji danych.
  3. Zarządzanie replikacją: Studio Replikator.net umożliwia zarządzanie procesem replikacji, takie jak uruchamianie i zatrzymywanie replikacji, konfigurowanie harmonogramów replikacji, zarządzanie subskrypcjami i rozwiązywanie konfliktów. Administrator ma pełną kontrolę nad replikacją danych i może dostosować jej działanie do bieżących potrzeb i wymagań.

Aplikacja umożliwia replikację danych z siedmiu najpopularniejszych systemów bazodanowych (MSSQL, MYSQL, PERVASIVE, ORACLE, DBF, FIREBIRD, Excel) do bazy MSSQL. Aplikacja Studio Replikator.net potrafi analizować strukturę tabeli źródłowej i na jej podstawie tworzy zapytanie INSERT dopisujące rekordy do bazy. Automatycznie podmienia najbardziej znane zastrzeżone nazwy kolumn takich jak: USER, UPDATE itp.

Studio Replikator.net nie replikuje następujących typów kolumn: Uniqueidentifier  oraz Varbinary.

Aplikacja tworzy dwa niezależne pliki log: status.log oraz error.log. W pliku status.log umieszczane są wszystkie wpisy dotyczące uruchomienia wszystkich zadań replikacji i importu danych oraz zakończenia poprawnie skonfigurowanego zadania.

W pliku error.log zamieszczane są wszystkie komunikaty związane z błędami replikacji bądź importu danych, problemem zapisu, konwersji danych itp. Dodatkowo w pliku error.log zapisywane jest polecenie SQL.

Aplikacja umożliwia skonfigurowanie zadania bądź zadań automatycznych replikacji danych, uruchamianych np. w trybie nocnym w określonych odstępach czasowych.

Studio Replikator.net posiada dwa parametry uruchomienia:
Auto – w trybie auto system pobiera z pliku config.xml wszystkie zadania posiadające wartość dla parametru CYKLICZNOŚĆ,
Job: „” – w trybie Job wykonywane jest wpisane zadanie.

W przypadku, gdy klient wraz z aplikacją Studio Replikator.net zakupi również jedną z aplikacji zawartych w Studioservices2012 uaktywnia się również funkcja Importu. Zakładka Import umożliwia zaimportowanie kartotek oraz dokumentów.

Aplikacja w zakładce Dostępne konfiguracje opisuje dostępne providery, opcje wymiany danych oraz sposoby dopisywania danych do bazy MSSQL.

Aplikacja zawiera także przykładowy wzór pliku XML wraz z objaśnieniem parametrów zadania. Aplikacja sama potrafi analizować strukturę tabeli źródłowej i na jej podstawie tworzy zapytanie INSERT dopisujące rekordy do bazy. Automatycznie podmienia najbardziej znane zastrzeżone nazwy kolumn takich jak: USER, UPDATE itp.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Dokumentacja techniczna
ss_administrator

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna dotycząca systemu TCS.net firmy SoftwareStudio obejmuje szeroki zakres informacji, które pomagają zrozumieć, skonfigurować, wdrożyć i utrzymać ten system.

Program CMMS.net
ss_administrator

Program CMMS.net

Program CMMS.net to innowacyjna aplikacja dla Służb Utrzymania Ruchu, która umożliwia efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu w firmie. Dzięki pełnej dokumentacji, planowaniu przeglądów, napraw oraz konserwacji, generowaniu raportów i statystyk oraz analizowaniu danych, Służba Utrzymania Ruchu może w sposób szybki i precyzyjny reagować na wszelkie awarie i problemy związane z maszynami i urządzeniami.

Zarządzanie narzędziami w zakładzie produkcyjnym
ss_administrator

Zarządzanie narzędziami w zakładzie produkcyjnym

Zarządzanie magazynem narzędzi stanowi istotne wyzwanie dla każdego zakładu pracy. System TCS.net, opracowany przez firmę SoftwareStudio, jest doskonałym narzędziem, umożliwiającym efektywne zarządzanie magazynem narzędzi. Dzięki pełnej kontroli nad stanem i dostępnością narzędzi, możliwości tworzenia kategorii i grup, oraz integracji z systemem SAP, system TCS.net staje się niezastąpionym rozwiązaniem dla efektywnego zarządzania magazynem narzędzi w zakładzie pracy.