Aplikacje bazodanowe w trakcie swojego „życia” wciąż ewoluują i zmieniają się. Zmiany zwykle polegają na ich rozbudowie, dodawaniu nowych tabel, kolumn, funkcji, procedur czy indeksów. W sytuacji gdy system pracuje w określonej wersji migracja do nowszej wersji oprogramowania wymaga dostosowania struktury bazy danych do nowego wzorca. Do tego zadania przygotowany został program Studio Synchronizator.net

Program do synchronizacji aktualnej bazy na podstawie bazy wzorcowej pozwala administratorowi szybko i skutecznie aktualizować strukturę tabel do nowych wymagań.
Skrypt różnic
Przed wykonaniem aktualizacji struktury danych administrator programu może zweryfikować co zostanie zmienione na podstawie funkcji generowania skryptu różnic. Program analizuje wskazaną bazę danych SQL i porównuje jej strukturę z bazą wzorcową. Dostęp do tej bazy odbywa się poprzez specjalny dedykowany WebService.
Dodaj lub zmień tabelę
Za pomocą specjalnej funkcjonalności supervisor SoftwareStudio może zmienić strukturę tabeli wzorcowej dodając nowe tabele, kolumny lub ich właściwości za pomocą aplikacji. Funkcja wykorzystuje specjalne metody WebService za pomocą której zdalnie można zmienić i dopasować strukturę bazy wzorcowej.
Wykonaj skrypt
Czasem supervisor potrzebuje dokonać specjalnych zmian w strukturze bazy danych które wykraczają poza standardowe zwykle wykonywane zadania. Do tego celu program udostępnia zaawansowanemu programiście możliwość wykonania skryptu SQL.

Program dla handlowców
Zarządzanie kontaktami z klientami, ewidencja pracy handlowców i ich rozliczanie, premiowanie. Za pomocą aplikacji CRM.net handlowcy z dowolnego miejsca przez internet rejestrują swoje wizyty u klientów, wprowadzają zamówienia, sprawdzają stan rozrachunków. Na podstawie wprowadzonych informacji tworzone są raporty rozliczające handlowców, porównujące zakładane plany i budżety z faktyczną realizacją zadań.

Program archiwizacja dokumentów
Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu. Podstawowym problemem jest długi czas dotarcia do żądanego dokumentu, oraz przeszukiwanie zbioru dokumentów. Dodatkowo, w przypadku dużej ilości dokumentów, ich składowanie staje się problematyczne i wymaga przestrzeni biurowej. Zmianą w sposobie gromadzenia i wyszukiwania dokumentów jest wdrożenie programu do elektronicznej archiwizacji dokumentów Studio Dokumenty. net

Program Reklamacje
Trudno sobie wyobrazić nowoczesną firmę handlowo produkcyjną, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania reklamacjami i serwisem gwarancyjny. Wprowadzając produkty na rynek producent lub firma handlowa musi zapewnić sprawną obsługę w zakresie reklamacji i serwisu pamiętając jednocześnie o kosztach. Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu.im jest system obsługi reklamacji i serwisu.

SoftwareStudio Sp. z o.o.