Przeglądy maszyn

Program TCS.net jest doskonałym narzędziem do zarządzania przeglądami okresowymi narzędzi, maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu można skutecznie planować, monitorować i dokumentować przeglądy, zapewniając bezpieczeństwo, efektywność i niezawodność pracy.

Program CMMS.net pozwala rejestrować szereg danych o charakterze dokumentów, zapisy i obsługa realizowane są z wykorzystaniem specjalnych transakcji, które pozwalają na zapis informacji o zdarzeniach. jednym z wielu dokumentów jest ewidencja przeglądów okresowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń w programie TCS.net

Przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń są niezwykle istotne dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy w przedsiębiorstwie. Dlatego też program TCS.net, dedykowany zarządzaniu narzędziami, oferuje funkcjonalności umożliwiające planowanie i monitorowanie przeglądów okresowych. Oto kilka korzyści wynikających z wykorzystania programu TCS.net w procesie przeglądów:

1. Planowanie przeglądów

Program TCS.net umożliwia tworzenie harmonogramów przeglądów okresowych dla narzędzi, maszyn i urządzeń. Można ustalać daty, okresy czasowe między przeglądami oraz odpowiednie czynności do wykonania. Dzięki temu, zarządzanie przeglądami staje się bardziej uporządkowane i kontrolowane.

2. Powiadomienia i przypomnienia

TCS.net posiada funkcjonalność powiadomień i przypomnień, które automatycznie informują odpowiednie osoby o zbliżającym się terminie przeglądu. Dzięki temu, żadne przeglądy nie zostaną pominięte lub opóźnione. System aktywnie monitoruje terminy i wysyła powiadomienia, aby zapewnić terminowe wykonanie przeglądów.

3. Dokumentacja przeglądów

Program TCS.net umożliwia tworzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przeglądami okresowymi. Można rejestrować informacje takie jak daty przeglądów, osoby odpowiedzialne, wyniki i zalecenia. To pozwala na łatwe śledzenie historii przeglądów i analizę danych w celu oceny stanu narzędzi, maszyn i urządzeń.

4. Kontrola stanu i bezpieczeństwa

Przeglądy okresowe mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz utrzymanie narzędzi, maszyn i urządzeń w odpowiednim stanie. Program TCS.net umożliwia wprowadzanie wyników przeglądów, w tym informacji o ewentualnych usterek, wymaganych naprawach czy konserwacji. Dzięki temu, można skutecznie monitorować stan techniczny sprzętu i podejmować odpowiednie działania, aby zapewnić jego sprawne działanie i minimalizować ryzyko awarii.

5. Raportowanie i analiza danych

TCS.net pozwala generować raporty i analizy dotyczące przeglądów okresowych. Dzięki temu, można uzyskać zbiorcze informacje na temat wykonanych przeglądów, czasu pracy, kosztów napraw i konserwacji. Analiza tych danych pozwala na identyfikację trendów, optymalizację procesów przeglądowych oraz podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych informacji.

Formularz dopisania przeglądu

Formularz dopisania wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia DOPISZ. Formularz składa się z zakładek: zgłoszenie awarii, podjęte działania, uwagi i załączniki.

Pola zakładki DANE EWIDENCYJNE:

 • Numer dokumentu – w trybie dopisania nadawany i wyświetlany jest numer referencyjny dokumentu. Numer kolejny zostaje nadany przez użycie polecenia ZAPISZ.
 • Status zgłoszenia – dla nowego dokumentu automatycznie zapisywany jest status „Nowe”. Statusy dokumentów są zmieniane przez polecenie STATUS w rejestrze zgłoszeń.
 •  Symbol– pole obsługiwane przez skorowidz – kartotekę obiektów. Po wybraniu obiektu z listy zostaje wyświetlona nazwa obiektu. Do dokumentu zostają tez przepisane czynności skojarzone z obiektem dotyczące rejestrowanego typu dokumentu.
 • Nazwa obiektu  – wyświetlana po wybraniu symbolu obiektu. Pole nieedytowane.
 • Rodzaj przeglądu – pole obsługiwane przez  skorowidz rodzajów awarii.
 • Osoba odpowiedzialna
 • Data dokumentu – bieżąca data systemowa. Pole nie jest edytowane.
 • Termin realizacji
 • Data przyjęcia zalecenia – data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Data rozpoczęcia– data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Planowana data zakończenia
 • Data zakończenia– data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Zatrzymanie produkcji – określenie, czy realizacja zlecenia wymaga zatrzymania produkcji.
 • Serwis zewnętrzny – określenie, czy naprawa będzie wykonana przez serwis zewnętrzny.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Motorola MC9190-G

Urządzenie MC9190-G gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej technologii skanowania, która umożliwia skanowanie różnych rodzajów kodów kreskowych, z małej i dużej odległości, a także skanowanie kodów uszkodzonych lub zabrudzonych. Niezależnie od tego, czy używasz jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych, lub chcesz przejść na technologię dwuwymiarową, aby wprowadzić kody kreskowe GS1, umożliwiające rozwój systemu zarządzania zapasami.

Narzędziownia online

Narzędziownia online to rozwiązanie, które umożliwia dostęp do programu zarządzającego narzędziami poprzez Internet. Zamiast instalować program na lokalnym komputerze, użytkownik ma możliwość logowania się do narzędziowni za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o wyborze narzędziowni online.

DEMO Program Magazyn Narzędzi

Wersja demonstracyjna TCS.net pozwala ocenić, czy system odpowiada konkretnym potrzebom i oczekiwaniom użytkownika. Przez interakcję z systemem można weryfikować, czy funkcje są intuicyjne i czy procesy działają zgodnie z oczekiwaniami. Dzięki temu można ocenić, czy program jest łatwy w obsłudze i czy spełni oczekiwania użytkowników, zarówno w zakresie interfejsu, jak i funkcjonalności.