Przeglądy maszyn

Program TCS.net jest doskonałym narzędziem do zarządzania przeglądami okresowymi narzędzi, maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu można skutecznie planować, monitorować i dokumentować przeglądy, zapewniając bezpieczeństwo, efektywność i niezawodność pracy.

Przeglądy maszyn

Program CMMS.net pozwala rejestrować szereg danych o charakterze dokumentów, zapisy i obsługa realizowane są z wykorzystaniem specjalnych transakcji, które pozwalają na zapis informacji o zdarzeniach. jednym z wielu dokumentów jest ewidencja przeglądów okresowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń w programie TCS.net

Przeglądy okresowe narzędzi, maszyn i urządzeń są niezwykle istotne dla zapewnienia bezpiecznej i efektywnej pracy w przedsiębiorstwie. Dlatego też program TCS.net, dedykowany zarządzaniu narzędziami, oferuje funkcjonalności umożliwiające planowanie i monitorowanie przeglądów okresowych. Oto kilka korzyści wynikających z wykorzystania programu TCS.net w procesie przeglądów:

1. Planowanie przeglądów

Program TCS.net umożliwia tworzenie harmonogramów przeglądów okresowych dla narzędzi, maszyn i urządzeń. Można ustalać daty, okresy czasowe między przeglądami oraz odpowiednie czynności do wykonania. Dzięki temu, zarządzanie przeglądami staje się bardziej uporządkowane i kontrolowane.

2. Powiadomienia i przypomnienia

TCS.net posiada funkcjonalność powiadomień i przypomnień, które automatycznie informują odpowiednie osoby o zbliżającym się terminie przeglądu. Dzięki temu, żadne przeglądy nie zostaną pominięte lub opóźnione. System aktywnie monitoruje terminy i wysyła powiadomienia, aby zapewnić terminowe wykonanie przeglądów.

3. Dokumentacja przeglądów

Program TCS.net umożliwia tworzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przeglądami okresowymi. Można rejestrować informacje takie jak daty przeglądów, osoby odpowiedzialne, wyniki i zalecenia. To pozwala na łatwe śledzenie historii przeglądów i analizę danych w celu oceny stanu narzędzi, maszyn i urządzeń.

4. Kontrola stanu i bezpieczeństwa

Przeglądy okresowe mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz utrzymanie narzędzi, maszyn i urządzeń w odpowiednim stanie. Program TCS.net umożliwia wprowadzanie wyników przeglądów, w tym informacji o ewentualnych usterek, wymaganych naprawach czy konserwacji. Dzięki temu, można skutecznie monitorować stan techniczny sprzętu i podejmować odpowiednie działania, aby zapewnić jego sprawne działanie i minimalizować ryzyko awarii.

5. Raportowanie i analiza danych

TCS.net pozwala generować raporty i analizy dotyczące przeglądów okresowych. Dzięki temu, można uzyskać zbiorcze informacje na temat wykonanych przeglądów, czasu pracy, kosztów napraw i konserwacji. Analiza tych danych pozwala na identyfikację trendów, optymalizację procesów przeglądowych oraz podejmowanie decyzji na podstawie rzetelnych informacji.

Formularz dopisania przeglądu

Formularz dopisania wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia DOPISZ. Formularz składa się z zakładek: zgłoszenie awarii, podjęte działania, uwagi i załączniki.

Pola zakładki DANE EWIDENCYJNE:

 • Numer dokumentu – w trybie dopisania nadawany i wyświetlany jest numer referencyjny dokumentu. Numer kolejny zostaje nadany przez użycie polecenia ZAPISZ.
 • Status zgłoszenia – dla nowego dokumentu automatycznie zapisywany jest status „Nowe”. Statusy dokumentów są zmieniane przez polecenie STATUS w rejestrze zgłoszeń.
 •  Symbol– pole obsługiwane przez skorowidz – kartotekę obiektów. Po wybraniu obiektu z listy zostaje wyświetlona nazwa obiektu. Do dokumentu zostają tez przepisane czynności skojarzone z obiektem dotyczące rejestrowanego typu dokumentu.
 • Nazwa obiektu  – wyświetlana po wybraniu symbolu obiektu. Pole nieedytowane.
 • Rodzaj przeglądu – pole obsługiwane przez  skorowidz rodzajów awarii.
 • Osoba odpowiedzialna
 • Data dokumentu – bieżąca data systemowa. Pole nie jest edytowane.
 • Termin realizacji
 • Data przyjęcia zalecenia – data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Data rozpoczęcia– data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Planowana data zakończenia
 • Data zakończenia– data zapisywana przez polecenie STATUS.
 • Zatrzymanie produkcji – określenie, czy realizacja zlecenia wymaga zatrzymania produkcji.
 • Serwis zewnętrzny – określenie, czy naprawa będzie wykonana przez serwis zewnętrzny.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Usługi informatyczne
ss_administrator

Usługi informatyczne

Usługi informatyczne mają ogromne znaczenie dla narzędziowni, umożliwiając im efektywne zarządzanie, kontrolę i monitorowanie zasobów narzędziowych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym narzędziownia może zoptymalizować swoje procesy, zwiększyć efektywność operacyjną, minimalizować straty i koszty, a także poprawić bezpieczeństwo pracy.

Przeglądanie stanów magazynowych
ss_administrator

Przeglądanie stanów magazynowych

Przeglądanie stanów magazynowych w systemie TCS.net to niezwykle przydatna funkcjonalność, która umożliwia pracownikom bieżącą kontrolę nad stanem i dostępnością narzędzi w magazynie. Dzięki możliwości śledzenia stanu bieżącego oraz informacji o dostępnych narzędziach, użytkownicy mogą efektywnie zarządzać zasobami i zapewnić płynne działanie procesów w zakładzie pracy.

Synchronizacja bazy danych SQL
ss_administrator

Synchronizacja bazy danych SQL

Aplikacja TCS.net i synchronizacja bazy danych SQL są niezbędne dla firm, które chcą skutecznie zarządzać procesami biznesowymi. Dzięki nim można uniknąć powstawania niezgodności między różnymi serwerami bazy danych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy i oszczędności czasu oraz pieniędzy.