aplikacje

SoftwareStudio aplikacje

Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów kreskowych jako nośników informacji. Kod kreskowy odwzorowuje ściśle określony zestaw znaków, alfanumeryczny dla znaków cyfrowych i literowych.

Aplikacje wspierające pracę narzędziowni i działu utrzymania ruchu w magazynie DUR.

Narzędziownia i dział utrzymania ruchu (DUR) to kluczowe obszary w zakładach produkcyjnych, które wymagają skutecznego zarządzania i monitorowania. W dzisiejszych czasach technologia informatyczna oferuje wiele aplikacji, które mogą wesprzeć te działania, zwiększając efektywność i kontrolę nad procesami. Poniżej przedstawiamy kilka takich aplikacji, które mogą być wykorzystane w pracy narzędziowni i działu utrzymania ruchu w magazynie DUR.

TCS.net – kompleksowe zarządzanie narzędziami i utrzymaniem ruchu
Jedną z wiodących aplikacji dostępnych na rynku jest TCS.net opracowany przez SoftwareStudio. TCS.net to zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia kompleksowe zarządzanie narzędziami oraz utrzymaniem ruchu. Dzięki TCS.net można skutecznie monitorować stan magazynowy narzędzi, planować przeglądy, zarządzać wypożyczaniem i rezerwacjami, a także generować raporty i analizy dotyczące działalności narzędziowni i DUR.

Zarządzanie narzędziami

TCS.net umożliwia kompleksowe zarządzanie narzędziami, włączając w to gromadzenie danych, planowanie przeglądów, kontrolę dostępności i wydajności, a także identyfikację przeterminowanych narzędzi.

Utrzymanie ruchu

Aplikacja wspiera również dział utrzymania ruchu poprzez planowanie i śledzenie prac konserwacyjnych, zarządzanie harmonogramem przeglądów, monitorowanie zużycia części zamiennych oraz rejestrowanie historii działań konserwacyjnych.

Raportowanie i analiza

TCS.net generuje różnorodne raporty i analizy, które pozwalają na ocenę wydajności, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz podejmowanie informowanych decyzji dotyczących zarządzania narzędziami i utrzymaniem ruchu.

SAP PM – zarządzanie utrzymaniem ruchu w systemie ERP
Jednym z popularnych systemów ERP jest SAP, który oferuje moduł PM (Plant Maintenance) dedykowany zarządzaniu utrzymaniem ruchu. SAP PM umożliwia planowanie i kontrolę prac konserwacyjnych, zarządzanie harmonogramem przeglądów, rejestrowanie historii napraw i konserwacji, a także gromadzenie danych dotyczących maszyn i urządzeń.

Zarządzanie pracami konserwacyjnymi

SAP PM umożliwia tworzenie zleceń konserwacyjnych, planowanie zadań, alokację zasobów, monitorowanie postępów prac oraz rejestrowanie kosztów związanych z utrzymaniem ruchu.

Harmonogramowanie przeglądów

Aplikacja pozwala na planowanie cyklicznych przeglądów i inspekcji, generowanie harmonogramów, kontrolę terminowości wykonania oraz rejestrowanie wyników przeglądów.

Analiza danych

SAP PM oferuje różnorodne funkcje raportowania i analizy danych, które umożliwiają ocenę wydajności, identyfikację awaryjnych elementów, analizę kosztów utrzymania ruchu oraz podejmowanie decyzji dotyczących optymalizacji procesów.

Inne aplikacje wspierające magazyn DUR
Oprócz TCS.net i SAP PM istnieje wiele innych aplikacji, które mogą być użyteczne w zarządzaniu narzędziami i utrzymaniem ruchu w magazynie DUR. Oto kilka przykładów:

CMMS (Computerized Maintenance Management System)
Jest to oprogramowanie specjalnie zaprojektowane do zarządzania utrzymaniem ruchu. Oferuje funkcje planowania prac, zarządzania zleceniami, rejestracji historii konserwacji, kontroli stanu maszyn, a także analizy i raportowania danych.
EAM (Enterprise Asset Management)
Platforma EAM służy do zarządzania aktywami w przedsiębiorstwie, włączając w to zarządzanie maszynami i urządzeniami. Oferuje funkcje rejestracji aktywów, harmonogramowania przeglądów, monitorowania stanu technicznego, zarządzania naprawami i konserwacją, a także analizy kosztów.
Mobile Apps
Aplikacje mobilne umożliwiają pracownikom DUR dostęp do niezbędnych informacji i funkcji w terenie. Pozwalają na przeglądanie instrukcji obsługi, raportowanie awarii, sprawdzanie dostępności części zamiennych, a także synchronizację danych z systemem głównym.

Wybór odpowiedniej aplikacji zależy od specyfiki i potrzeb danego zakładu pracy. TCS.net i SAP PM są rozwiązaniami o ugruntowanej pozycji na rynku, oferującymi zaawansowane funkcje zarządzania narzędziami i utrzymaniem ruchu. Jednak istnieje wiele innych aplikacji, które mogą być skrojone na miarę i dostosowane do konkretnych wymagań magazynu DUR. Warto dokładnie przeanalizować dostępne opcje i wybrać rozwiązanie, które najlepiej spełni oczekiwania i zapewni efektywność w zarządzaniu narzędziami i utrzymaniem ruchu.

Aplikacja CMMS
ss_administrator

Aplikacja CMMS

Aplikacja CMMS – Studio TCS.net to kompleksowe oprogramowanie dla zakładów przemysłowych. Działa ona na zasadzie systemu zarządzania utrzymaniem ruchu. Wspiera pracowników w utrzymaniu maszyn i urządzeń w doskonałym stanie technicznym. Dzięki niej można efektywnie planować i kontrolować wszystkie działania związane z konserwacją i naprawami.

Programy DEMONSTRACYJNE
ss_administrator

Programy DEMONSTRACYJNE

Demo jest po to aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi. Wersja demonstracyjna Magazyn WMS.net pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. Istotnym elementem w testowaniu wersji demonstracyjnej oprogramowania jest wydajność. Szczególnie tam gdzie przewidywane jest spore obciążenie serwera aplikacji.

System Utrzymania Ruchu maszyn
ss_administrator

System Utrzymania Ruchu maszyn

System Utrzymania Ruchu to narzędzie, które pomaga w minimalizowaniu awarii i przestojów w produkcji. Na rynku istnieje wiele systemów CMMS, ale większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach z systemem Windows. TCS.net to ciekawe rozwiązanie, które działa online i oferuje wiele funkcjonalności, umożliwiających jeszcze lepsze zarządzanie procesami utrzymania maszyn w dobrym stanie technicznym

Microsoft SQL 2008 server
ss_administrator

Microsoft SQL 2008 server

Baza danych SQL Server 2008 została zaprojektowana tak, by pomóc przedsiębiorstwom w sprostaniu tym wyzwaniom. SQL Server 2008 to platforma do zarządzania danymi i ich analizy. Program Microsoft SQL Server 2008 oferuje rozszerzenia w zakresie funkcji bezpieczeństwa, które pomagają zapewnić wydajne zarządzanie konfiguracją funkcji zabezpieczeń, silne uwierzytelnianie i kontrolę dostępu, zaawansowane szyfrowanie i podstawowe funkcje zarządzania, a także rozszerzone inspekcje.

Przeglądanie stanów magazynowych
ss_administrator

Przeglądanie stanów magazynowych

Przeglądanie stanów magazynowych w systemie TCS.net to niezwykle przydatna funkcjonalność, która umożliwia pracownikom bieżącą kontrolę nad stanem i dostępnością narzędzi w magazynie. Dzięki możliwości śledzenia stanu bieżącego oraz informacji o dostępnych narzędziach, użytkownicy mogą efektywnie zarządzać zasobami i zapewnić płynne działanie procesów w zakładzie pracy.

Extranet
ss_administrator

Extranet

Extranet to sieciowe rozwiązanie, które łączy Intranety różnych firm. Działają one dzięki protokołom sieciowym. Celem ekstranetu jest umożliwienie firmom dzielenia się swoimi zasobami.

Intranet
ss_administrator

Intranet

Połączenie intranetu i programu dla narzędziowni jest niezwykle wartościowe dla przedsiębiorstwa, umożliwiając lepsze zarządzanie narzędziami, efektywną komunikację i zwiększenie produktywności. Dlatego warto rozważyć implementację takiego rozwiązania w narzędziowni, aby osiągnąć optymalne rezultaty.

Wirtualizacja serwerów
ss_administrator

Wirtualizacja serwerów

Wirtualizacja serwerów to ważny krok w rozwoju narzędziowni i systemów CMMS. Dzięki niej możemy szybko wdrożyć zaawansowane aplikacje i usługi oraz skutecznie nimi zarządzać.

Windows Azure
ss_administrator

Windows Azure

Windows Azure Usługi w chmurze systemu windows Azure umożliwiają szybkie wdrażanie zaawansowanych aplikacji i usług oraz zarządzanie nimi. Wystarczy przekazać aplikację, a system Windows Azure obsłuży proces wdraża.

Windows Server 2012
ss_administrator

Windows Server 2012

W Windows Server 2012, najnowszym serwerowym systemie operacyjnym Microsoft, pojawiło się wiele zmian i ulepszeń. Chcielibyśmy teraz przedstawić drugi zestaw informacji dotyczących tych nowości, skupiając się na zmianach w zakresie zarządzania infrastrukturą serwerową za pomocą wbudowanych narzędzi w Windows Server 2012.

Usługi programistyczne
ss_administrator

Usługi programistyczne

Nasza firma, SoftwareStudio, specjalizuje się w dostarczaniu usług programistycznych. Jeśli dostępne na rynku oprogramowanie nie spełnia Państwa oczekiwań, to jesteśmy gotowi dostarczyć dedykowane rozwiązanie, które jest dokładnie tym, czego Państwa firma potrzebuje.

Dokumenty
ss_administrator

Dokumenty

Technologia Microsoft SharePoint stanowi kluczową część pakietu Microsoft Office 2010. Jest to narzędzie, które ułatwia organizowanie, udostępnianie i wyszukiwanie informacji, co jest częścią codziennej pracy pracowników. Program SharePoint 2010 oferuje różnorodne funkcje, które pomagają firmie dostosować się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Oprogramowanie SQL Server 2012
ss_administrator

Oprogramowanie SQL Server 2012

Oprogramowanie SQL Server 2012 stanowi potężne narzędzie w zarządzaniu danymi w narzędziowni. Dzięki jego funkcjom i możliwościom, można skutecznie gromadzić, analizować i udostępniać informacje dotyczące narzędzi, co przekłada się na lepszą organizację i efektywność pracy w narzędziowni.

Windows Azure
ss_administrator

Windows Azure

Microsoft Windows Azure to wyjątkowe rozwiązanie, które można z powodzeniem wykorzystać w narzędziowniach i służbach utrzymania ruchu. Jest to platforma, która oferuje wiele korzyści i ułatwień dla firm, które zajmują się produkcją i konserwacją narzędzi oraz utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych.

Cechy
ss_administrator

Transakcja x_cecha

Transakcja x_cecha jest narzędziem, które umożliwia rejestrowanie różnorodnych informacji do różnych rodzajów kartotek i dokumentów w naszym StudioSystem. Dzięki swojej elastyczności w konfiguracji cech, pozwala ona na gromadzenie danych opisowych, liczbowych oraz daty.

Synchronizacja bazy danych SQL
ss_administrator

Synchronizacja bazy danych SQL

Aplikacja TCS.net i synchronizacja bazy danych SQL są niezbędne dla firm, które chcą skutecznie zarządzać procesami biznesowymi. Dzięki nim można uniknąć powstawania niezgodności między różnymi serwerami bazy danych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy i oszczędności czasu oraz pieniędzy.

Ewidencja rezerwacji transportu
ss_administrator

Ewidencja rezerwacji transportu

W programie Studio Magazyn WMS.net dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca ewidencję rezerwacji ramp w magazynie powiązanych z transportem (dostawy i wysyłki) wraz z tworzeniem harmonogramów per magazyn i rampa (brama). Sekcja Awizacja transportu umożliwia nam dopisanie nowego awizo oraz zawiera rejestry awiza w buforze i awiza zatwierdzone. Aby dopisać nowe awizo należy wybrać pozycję menu DOPISZ NOWE AWIZO.

Technologia ASP.NET
ss_administrator

Technologia ASP.NET

Punktem wyjścia do zrozumienia inteligentnego oprogramowania klienckiego są Usługi Web Services. Oparte na otwartych standardach internetowych, usługi Web Services mogą być z łatwością instalowane i wdrażane za pośrednictwem sieci. Ułatwiają one firmom rozwiązywanie wielu istotnych problemów, między innymi problemu współdziałania programów napisanych w różnych językach programowania i działających na odmiennych platformach czy też integrowania desktopów z aplikacjami spadkowymi i systemami korporacyjnymi.

Windows Azure
ss_administrator

SQL Azure

Wykorzystanie SQL Azure w aplikacji TCS.net to rozwiązanie, które pozwala na zapewnienie szybkiego i niezawodnego dostępu do danych, bez konieczności instalowania i konfigurowania serwera baz danych na własnej infrastrukturze. SQL Azure oferuje wysoką dostępność, automatyczne tworzenie kopii zapasowych oraz możliwość szybkiego przywracania danych w przypadku awarii. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownicy TCS.net mogą skupić się na swojej pracy, a nie na zarządzaniu infrastrukturą IT.

Active Directory
ss_administrator

Active Directory

Active Directory umożliwia opisanie zarówno fizycznej jak i logicznej struktury sieci i jej składników.
Struktury logiczne obejmują między innymi takie pojęcia jak jednostki organizacyjne czy domeny.

Chcesz sprawdzić demo?

Prawdziwe demo online programu awizacyjnego więcej warte jest niż tysiące słów. Więcej niż setki zdjęć czy prezentacji multimedialnych. Sprawdź jak działa nasza wersja demo systemu CMMS i magazynu w narzedziowni.
Demo