SQL Azure

Microsoft poinformował o znaczącym obniżeniu cen za usługi SQL Azure oraz aktualizacji modelu rozliczeniowego. Dzięki temu w miarę powiększania się baz danych klientów korzystających z baz SQL Azure koszt jednego GB będzie spadał. Od 14-02-2012 ceny na wszystkie bazy danych SQL Azure większe od 1 GB zostały obniżone o 30-86 procent. Wprowadzamy także opcję bazy danych SQL Azure o wielkości 100 MB, której cena wynosi 3,5425 € miesięcznie.

Klienci korzystający z oferty zapewniającej stały miesięczny przydział zasobów SQL Azure mogą teraz używać usług SQL Azure na większą skalę bez dodatkowej opłaty.


Zmiany te są wynikiem naszego stałego zaangażowania w dostarczanie klientom efektywnych kosztowo, światowej klasy usług.

Przykładowy subskrybent w okresie 6 miesięcznego planu wykorzystania usług SQL Azure dzięki nowemu modelowi rozliczeniowemu może teraz wykorzystywać wersję Business do wartości 70,90 € miesięcznie za tę samą stawkę miesięczną 56,72 €. Oznacza to, że można używać bazy danych o maksymalnym rozmiarze 37 GB za sumę równą wcześniejszemu kosztowi bazy danych o rozmiarze 10 GB.
Poniższa tabela prezentuje planowane obniżki cen za usługi korzystania z bazy SQL Azure.
Rozmiar bazy danych
Cena bazy danych, miesięcznie
Oszczędności
Wersja Web
Wersja Business
Do 100 MB włącznie
Płaska 3,5425 €
50%
95%
Od 100 MB do 1 GB włącznie
Płaska 7,085 €
Ta sama cena
90%
Od 1 GB do 10 GB włącznie
7,085 € za pierwszy GB
2,834 € za każdy dodatkowy GB
30% – 48%
54% – 86%
Od 10 GB do 50 GB włącznie
32,5910 € za pierwsze 10 GB
1,417 € za każdy dodatkowy GB
Nie dotyczy
75% – 76%
Od 50 GB do 150 GB włącznie
89,271 € za pierwsze 50 GB
0,7085 € za każdy dodatkowy GB
Nie dotyczy
55% – 75%

SQL Azure – skalowalna, samozarządzająca się usługa bazy danych

Programy przygotowane za pomocą StudioSystem (SoftwareStudio) mogę pracować na bazie SQL Azure, klient chcąc zapoznać się z możliwością programu DEMO działającego na SQL Azure może to zrobić za pomocą platformy demo: demo.softwarestudio.com.pl 

SQL Azure

Baza danych Microsoft SQL Azure jest usługą relacyjnej bazy danych opartą na rozwiązaniu chmury, zbudowaną na technologiach SQL Server. Dostarcza ona wysoce dostępną, skalowalną i wielodostępną usługę bazy danych hostowaną w chmurze przez firmę Microsoft. Baza danych SQL Azure umożliwia łatwą obsługę i wdrażanie wielu baz danych. Deweloperzy nie muszą instalować, konfigurować, aktualizować ani zarządzać jakimkolwiek oprogramowaniem. Wysoka dostępność i odporność na uszkodzenia są nieodłączną częścią tego rozwiązania, które dodatkowo nie wymaga żadnego zarządzania fizycznego.

Windows Azure

Usługa magazynowania danych w ramach Azure Storage pozwala nam na przechowywanie informacji w chmurze, jednak trudno sobie wyobrazić współczesne aplikacje, które nie korzystają z relacyjnych baz danych. Ponieważ Azure Storage nie udostępnia nam takiej możliwości, platforma Windows Azure posiada usługę SQL Azure będącą silnikiem relacyjnej bazy danych w chmurze. Jest to zarazem drugi z głównych komponentów składających się na całą platformę.

Platforma Windows Azure

Klienci SQL Azure mogą wykorzystywać swoją wiedzę dotyczącą T-SQL i znane im relacyjne modele danych, podobnie jak w przypadku istniejących baz lokalnych. Baza danych SQL Azure oferuje rozwiązania pomagające zmniejszyć koszty tworzenia oprogramowania dzięki współpracy z istniejącymi narzędziami i zapewnieniu spójności lokalnych baz danych z bazami w chmurze.

Logowanie do
SQL Azure

SQL Azure zapewnia funkcjonalności tradycyjnego serwera Microsoft SQL, jednak jej budowa jest nieco odmienna szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, gdy tworzona jest baza danych w chmurze, jednocześnie tworzone są jej dwie kopie bezpieczeństwa zsynchronizowane ze sobą.

SQL Azure Dashboard

W trakcie korzystania z bazy relacyjnej w chmurze operacja zapisu danych zajmuje stosunkowo dużo czasu ze względu na to, że w pojedynczej transakcji – oprócz sprawdzania poprawności zapisywanych danych i ich integralności – dokonywana jest każdorazowo synchronizacja z pozostałymi dwiema bazami. Jest to koszt posiadania zawsze spójnych danych. Dlatego jeśli nie potrzebujemy wprowadzać informacji na temat wzajemnej relacji pomiędzy danymi, a jedynie ustrukturyzowania przechowywanych danych w postaci tabeli, zalecane jest korzystanie z tabeli Azure Storage. Oczywiście w trakcie odczytywania danych z baz nie występuje problem spadku szybkości.

SQL Azure przegląd tabel
bazy StudioSystem

SQL Azure edycja struktury tabeli

Opis Platforma Windows Azure

źródło: Microsoft.com

SoftwareStudio Sp. z o.o.