Kontrahenci i pracownicy narzędziowni

Program TCS.net od SoftwareStudio to nieocenione narzędzie dla narzędziowni, które pragną usprawnić zarządzanie danymi kontrahentów i pracowników. Dzięki tej aplikacji, proces rejestracji staje się prostszy i bardziej efektywny. Oto, jak TCS.net przyczynia się do lepszego zarządzania i efektywnego działania narzędziowni.

Kontrahenci i pracownicy narzędziowni

W narzędziowni, zarówno kontrahenci jak i pracownicy odgrywają istotną rolę w procesie zarządzania narzędziami i utrzymaniem sprawnego działania zakładu. Program TCS.net, dostarczany przez firmę SoftwareStudio, oferuje rozwiązania umożliwiające skuteczną rejestrację, zarządzanie i śledzenie danych dotyczących kontrahentów i pracowników w narzędziowni.

Kontrahenci i pracownicy w narzędziowni

Po pierwsze, program TCS.net umożliwia łatwą rejestrację kontrahentów i pracowników. Dzięki temu narzędziownia ma pełną kontrolę nad danymi, co wpływa na sprawną obsługę klientów. Kartoteki kontrahentów przechowują istotne informacje o firmach i osobach związanych z dokumentami rejestrowanymi przez TCS.net.

Co ważne, program pozwala na wyświetlanie kartotek pracowników i kontrahentów powiązanych z dokumentami w systemie. To oznacza, że można precyzyjnie śledzić, kto i kiedy rejestrował dane zdarzenie. Dzięki temu proces monitorowania transakcji staje się transparentny i kontrolowany.

Dodatkowo, program TCS.net umożliwia wystawianie dokumentów przez użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Warto podkreślić, że każdy dokument jest identyfikowany za pomocą unikalnego numeru, daty operacji oraz numeru pracownika/kontrahenta. To gwarantuje pełną kontrolę nad dokumentacją.

Co więcej, program Studio TCS.net oferuje opcję identyfikacji pracowników poprzez identyfikatory RFID lub kody kreskowe. To oznacza, że dostęp do systemu jest jeszcze bardziej zabezpieczony i efektywny.

Rejestracja kontrahentów

Program TCS.net umożliwia prowadzenie rejestru kontrahentów w narzędziowni. Można w nim gromadzić i zarządzać informacjami dotyczącymi dostawców, klientów lub innych partnerów biznesowych, którzy są powiązani z narzędziownią. Rejestracja kontrahentów umożliwia przechowywanie danych kontaktowych, informacji o umowach, historii transakcji i innych istotnych informacji.

Dzięki rejestrowaniu kontrahentów w programie TCS.net, można skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami i klientami, kontrolować historię zakupów i dostaw, a także analizować współpracę handlową.

Rejestracja pracowników

W narzędziowni istotną rolę odgrywają także pracownicy odpowiedzialni za obsługę narzędzi i utrzymanie ruchu maszyn. Program TCS.net umożliwia rejestrację pracowników w systemie, co umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

W ramach rejestrowania pracowników, można gromadzić i aktualizować informacje personalne, dane kontaktowe, przypisane obowiązki, kwalifikacje, historię szkoleń i certyfikatów. Dzięki temu można efektywnie planować zadania, monitorować kompetencje pracowników oraz kontrolować dostęp do narzędzi i odpowiedzialność za ich użytkowanie.

Zalety rejestrowania kontrahentów i pracowników

  • Śledzenie transakcji. Rejestracja kontrahentów umożliwia monitorowanie historii zakupów, dostaw i innych transakcji handlowych, co ułatwia analizę współpracy i podejmowanie decyzji biznesowych.
  • Efektywne zarządzanie zasobami. Rejestracja pracowników pozwala na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, przypisywanie zadań, kontrolę kwalifikacji oraz optymalne wykorzystanie zasobów.
  • Ścisła kontrola dostępu. Rejestrowanie pracowników umożliwia kontrolę dostępu do narzędzi i materiałów. Co zapewnia bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko utraty czy uszkodzenia narzędzi.
  • Ułatwione planowanie. Posiadanie spójnych danych dotyczących kontrahentów i pracowników ułatwia planowanie działań, zamówień, obsługę klientów i efektywne wykorzystanie zasobów.

Kontrahenci i pracownicy narzędziowni

Kartoteki kontrahentów przeznaczone są do ewidencji danych o firmach i osobach, które są powiązane z dokumentami rejestrowanymi przez program Studio TCS.net.

Opcja wyświetla kartoteki pracowników i kontrahentów powiązanych z dokumentami rejestrowanymi w systemie. Zapisem w kartotece może być kontrahent zewnętrzny (dostawca lub nabywca pozycji magazynowych, narzędzi) lub wewnętrzny – wydział lub pracownik.

Wszystkie Operacje są rejestrowane przez system, w związku z tym można sprawdzić dokładnie KTO i KIEDY rejestrował dane zdarzenie.

Dokumenty wystawiane są przez użytkowników z przydzielonymi uprawnieniami – podział pracowników na role jakie pełnią w zakładzie. Każdy z dokumentów identyfikowany jest za pomocą automatycznie nadawanego kolejnego numeru, datą Operacji, numerem unikatowym pracownika/kontrahenta. Istnieje możliwość zastosowania systemu elektronicznej identyfikacji pracownika w oparciu o identyfikatory RFID (karty RCP/KD pracownika) lub kody kreskowe.

Podsumowując, program TCS.net od SoftwareStudio to kluczowe narzędzie dla narzędziowni, które pragną usprawnić zarządzanie danymi kontrahentów i pracowników. Dzięki niemu, narzędziownia może działać sprawnie, zwiększać efektywność i podnosić jakość obsługi klientów. To inwestycja, która z pewnością przyczyni się do sukcesu każdej narzędziowni.

Klienci narzędziowni

Działanie programu opiera się na kartotekach pracowników wykorzystując funkcjonalność kadrowo-płacową. Na ich podstawie powiązać można poszczególnych pracowników z zasobami narzędzi. Oznacza to przeniesienie do systemu informatycznego rozwiązania (opartego o tzw. marki) wykorzystywanego w tradycyjnych magazynach. Dzięki temu oprogramowanie zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej wiedzy o sytuacji panującej na magazynie narzędzi.

Oprogramowanie w magazynie narzędzi

Oprogramowanie, które oferujemy, dodaje dodatkowe funkcje do systemu, który pomaga w produkcji. Można je wykorzystać w różnych dziedzinach, na przykład w produkcji odzieży roboczej, wyposażeniu pracowników lub kontroli jakości. To rozwiązanie jest bardzo elastyczne i można je dostosować do konkretnej działalności produkcyjnej firmy. Możemy zdefiniować wiele różnych elementów, które są potrzebne.

Już na etapie projektowania naszego oprogramowania, rozmawiamy z potencjalnymi użytkownikami. Chcemy, aby nasza aplikacja była wygodna w użyciu i umożliwiała szybki dostęp do podstawowych informacji o stanie wypożyczalni narzędzi. Chcemy, abyście mieli możliwość dostosowania jej do waszych potrzeb i specyfiki działalności.

Czy chcesz poznać oprogramowanie w narzędziowni?

StudioSystem to rozwiązanie stworzone specjalnie dla narzędziowni i zakładów przemysłowych, które pragną usprawnić swoją gospodarkę magazynową narzędzi, maszyn i urządzeń. Nasze oprogramowanie umożliwia nie tylko efektywne zarządzanie tymi zasobami, ale także prowadzenie ewidencji wypożyczeń.

Tradycyjnie wiele firm wciąż polega na papierowych kartotekach lub ręcznym wpisywaniu operacji do arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Excel. To podejście może być wystarczające dla bardzo małych przedsiębiorstw, ale dla tych, które dążą do rozwoju, nie jest już wystarczające.

W StudioSystem oferujemy prosty w obsłudze i skuteczny system, który pozwala na wypożyczanie narzędzi pracownikom. Umożliwia wyposażenie ich w niezbędne narzędzia do pracy. Nasze rozwiązanie umożliwia bieżącą kontrolę nad dostępnymi zasobami. Ale także śledzenie wypożyczeń i ich zwrotów oraz zapewnienie, że każde narzędzie jest zawsze dostępne tam, gdzie jest potrzebne.

Dla naszych kontrahentów i pracowników narzędziowni, StudioSystem to innowacyjne narzędzie, które pomaga w efektywnym zarządzaniu zasobami i sprzyja rozwojowi firm. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszego rozwiązania i zrezygnowania z przestarzałych metod prowadzenia gospodarki magazynowej.

Studio TCS.net moduł Kartoteki kontrahenci

Po co kontrahenci i pracownicy narzędziowni w programie TCS.net?

Kontrahenci i pracownicy narzędziowni korzystają z programu TCS.net w celu efektywnego zarządzania narzędziami i narzędziowymi zasobami. Menu znajdujące się w górnej części ekranu jest kluczowe dla wykonywania różnych operacji związanych z kartotekami narzędzi.

Aby rozpocząć, należy przejść do sekcji „KARTOTEKI” i wybrać opcję „MAGAZYNOWE”. W tym miejscu znajdziemy rejestry narzędzi, które można przeglądać i filtrować według różnych kategorii. Wybierając pozycję „Wszystkie-tabela”, uzyskujemy dostęp do pełnej listy kartotek asortymentowych. W rejestrach narzędzi aktywne są różne funkcje, takie jak dodawanie nowych kartotek, edycja istniejących, podgląd kartoteki, dopisywanie parametrów badań oraz przegląd historii obrotów magazynowych.

W zakładce „Dane Ewidencyjne” użytkownik musi dokładnie wypełnić różne pola. Na początek, wybiera się typ kartoteki i grupę, a następnie podaje indeks i rodzaj narzędzia, wybierając odpowiednie opcje z list rozwijanych. Kolejnym krokiem jest podanie numeru katalogowego, kodu kreskowego, nazwy, opisu oraz kodu PN. W kolejnych sekcjach wybiera się informacje dotyczące jednostki, sposobu numeracji narzędzi (nr seryjny narzędzia). Ponadto magazynu, dostawcy, wydziału oraz producenta.

W zakładce „Dane uzupełniające” użytkownik ma możliwość wyboru domyślnego miejsca składowania. A także konta MPK (miejsca powstawania kosztów) oraz cech narzędzia. W kolejnych polach należy wprowadzić cenę zakupu, cenę ewidencyjną, czas amortyzacji wyrażony w miesiącach oraz czas gwarancji, również podany w miesiącach.

Dzięki programowi TCS.net kontrahenci i pracownicy narzędziowni mogą sprawnie zarządzać danymi dotyczącymi narzędzi i skutecznie śledzić historię ich używania oraz koszty z nimi związane. To narzędzie ułatwia codzienną pracę i pozwala na lepsze zarządzanie zasobami narzędziowymi w zakładach przemysłowych.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Administrator programu narzędziarnia
ss_administrator

Administrator programu narzędziarnia

Narzędziarnia jest miejscem, gdzie odbywa się zarządzanie, konserwacja i naprawa narzędzi w przedsiębiorstwie. Jest to niezwykle istotny obszar, który wymaga odpowiedniej organizacji i kontroli, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie procesów produkcyjnych. Wspierając narzędziarnię w tych zadaniach, administrator programu TCS.net odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu narzędziami.

Business Intelligence
ss_administrator

Business Intelligence

Business Intelligence to proces przekształcania danych w informacje. Informacje te stanowią wartościową wiedzę dla firm. Dzięki temu można podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Przeglądanie stanów magazynowych
ss_administrator

Przeglądanie stanów magazynowych

Przeglądanie stanów magazynowych w systemie TCS.net to niezwykle przydatna funkcjonalność, która umożliwia pracownikom bieżącą kontrolę nad stanem i dostępnością narzędzi w magazynie. Dzięki możliwości śledzenia stanu bieżącego oraz informacji o dostępnych narzędziach, użytkownicy mogą efektywnie zarządzać zasobami i zapewnić płynne działanie procesów w zakładzie pracy.