Kontrahenci i pracownicy narzędziowni

Dzięki programowi TCS.net firmy SoftwareStudio, rejestracja kontrahentów i pracowników w narzędziowni staje się prostsza i bardziej efektywna. Zapewnia to lepsze zarządzanie danymi, monitorowanie transakcji, kontrolę dostępu i optymalne wykorzystanie zasobów. W rezultacie narzędziownia może działać sprawnie, zwiększać efektywność i podnosić jakość obsługi klientów.

W narzędziowni, zarówno kontrahenci jak i pracownicy odgrywają istotną rolę w procesie zarządzania narzędziami i utrzymaniem sprawnego działania zakładu. Program TCS.net, dostarczany przez firmę SoftwareStudio, oferuje rozwiązania umożliwiające skuteczną rejestrację, zarządzanie i śledzenie danych dotyczących kontrahentów i pracowników w narzędziowni.

Kontrahenci i pracownicy w narzędziowni

Rejestracja kontrahentów

Program TCS.net umożliwia prowadzenie rejestru kontrahentów w narzędziowni. Można w nim gromadzić i zarządzać informacjami dotyczącymi dostawców, klientów lub innych partnerów biznesowych, którzy są powiązani z narzędziownią. Rejestracja kontrahentów umożliwia przechowywanie danych kontaktowych, informacji o umowach, historii transakcji i innych istotnych informacji.

Dzięki rejestrowaniu kontrahentów w programie TCS.net, można skutecznie zarządzać relacjami z dostawcami i klientami, kontrolować historię zakupów i dostaw, a także analizować współpracę handlową.

Rejestracja pracowników

W narzędziowni istotną rolę odgrywają także pracownicy odpowiedzialni za obsługę narzędzi i utrzymanie ruchu maszyn. Program TCS.net umożliwia rejestrację pracowników w systemie, co umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

W ramach rejestrowania pracowników, można gromadzić i aktualizować informacje personalne, dane kontaktowe, przypisane obowiązki, kwalifikacje, historię szkoleń i certyfikatów. Dzięki temu można efektywnie planować zadania, monitorować kompetencje pracowników oraz kontrolować dostęp do narzędzi i odpowiedzialność za ich użytkowanie.

Zalety rejestrowania kontrahentów i pracowników

  • Śledzenie transakcji: Rejestracja kontrahentów umożliwia monitorowanie historii zakupów, dostaw i innych transakcji handlowych, co ułatwia analizę współpracy i podejmowanie decyzji biznesowych.
  • Efektywne zarządzanie zasobami: Rejestracja pracowników pozwala na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, przypisywanie zadań, kontrolę kwalifikacji oraz optymalne wykorzystanie zasobów.
  • Ścisła kontrola dostępu: Rejestrowanie pracowników umożliwia kontrolę dostępu do narzędzi i materiałów, co zapewnia bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko utraty czy uszkodzenia narzędzi.
  • Ułatwione planowanie: Posiadanie spójnych danych dotyczących kontrahentów i pracowników ułatwia planowanie działań, zamówień, obsługę klientów i efektywne wykorzystanie zasobów.

Kontrahenci i pracownicy narzędziowni

Kartoteki kontrahentów przeznaczone są do ewidencji danych o firmach i osobach, które są powiązane z dokumentami rejestrowanymi przez program Studio TCS.net.

Opcja wyświetla kartoteki pracowników i kontrahentów powiązanych z dokumentami rejestrowanymi w systemie. Zapisem w kartotece może być kontrahent zewnętrzny (dostawca lub nabywca pozycji magazynowych, narzędzi) lub wewnętrzny – wydział lub pracownik.

Wszystkie Operacje są rejestrowane przez system, w związku z tym można sprawdzić dokładnie KTO i KIEDY rejestrował dane zdarzenie.

Dokumenty wystawiane są przez użytkowników z przydzielonymi uprawnieniami – podział pracowników na role jakie pełnią w zakładzie. Każdy z dokumentów identyfikowany jest za pomocą automatycznie nadawanego kolejnego numeru, datą Operacji, numerem unikatowym pracownika/kontrahenta. Istnieje możliwość zastosowania systemu elektronicznej identyfikacji pracownika w oparciu o identyfikatory RFID (karty RCP/KD pracownika) lub kody kreskowe.

Klienci narzędziowni

Działanie programu opiera się na kartotekach pracowników wykorzystując funkcjonalność kadrowo-płacową. Na ich podstawie powiązać można poszczególnych pracowników z zasobami narzędzi. Oznacza to przeniesienie do systemu informatycznego rozwiązania (opartego o tzw. marki) wykorzystywanego w tradycyjnych magazynach. Dzięki temu oprogramowanie zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej wiedzy o sytuacji panującej na magazynie narzędzi.

Oprogramowanie w magazynie narzędzi

Oprogramowanie uzupełnia inne funkcjonalności systemu wspomagające realizację produkcji np. w obszarze odzieży roboczej, wyposażenia pracownika czy kontroli jakości. Rozwiązanie daje sporą możliwość elastycznego dostosowania do specyfiki działalności produkcyjnej firmy, pozwalając na szerokie definiowanie poszczególnych elementów. Już na etapie projektowania prowadzone są konsultacje z potencjalnymi użytkownikami, tak aby aplikacja możliwie najwcześniej zapewniała maksymalną ergonomię pracy oraz szybki dostęp do podstawowych informacji o stanie wypożyczalni narzędzi.

Czy chcesz poznać oprogramowanie w narzędziowni?

StudioSystem oferuje oprogramowanie narzędziowni, czyli rozwiązanie do prowadzenia gospodarki magazynowej narzędzi, maszyn i urządzeń z uwzględnieniem ewidencji wypożyczeń. Wypożyczać można zarówno narzędzia pracownikom (wyposażenie pracowników w narzędzia pracy). Wiele firm wciąż działa według starego schematu. Magazynier prowadzi papierowe kartoteki lub wpisuje wszystkie operacje do Excela. W bardzo małych firmach jest to łatwiejsze. Następnie chcemy podkreślić, że przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać, potrzebują prostego w obsłudze i skutecznego systemu. Ponieważ oferujemy kontrahenci i pracownicy narzędziowni to chcemy abyś z tego skorzystał!

Oprogramowanie w narzędziowni | Więcej na temat Kontrahenci i pracownicy narzędziowni

Oprogramowanie w narzędziowni

Po co kontrahenci i pracownicy narzędziowni w narzędziowni?

Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji KARTOTEKI pozycję MAGAZYNOWE. W pulpicie nawigacyjnym zostaną wyświetlone rejestry narzędzi, które można przeglądać odfiltrowane według poszczególnych kategorii. Pozycja Wszystkie-tabela daje dostęp do wszystkich kartotek asortymentowych. W rejestrach aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu kartoteki, dopisania parametrów badań, przeglądania historii obrotów magazynowych.

W zakładce Dane Ewidencyjne należy z listy rozwijanej wybrać typ kartoteki, grupę, podać indeks, rodzaj narzędzia również wybieramy z listy rozwijanej. Następnie należy podać numer katalogowy, kod kreskowy, nazwę, dowolny opis oraz kod PN. W kolejnym kroku z list rozwijanych wybieramy informacje dotyczące jednostki, sposobu numeracji (chodzi o nr seryjny narzędzia), magazynu, na który dopisywana jest kartoteka, dostawcy, wydziału oraz producenta. W zakładce Dane uzupełniające należy wybrać z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania, konto MPK (miejsca powstawania kosztów) oraz cechy narzędzia. W kolejnych polach należy wpisać cenę zakupu, cenę ewidencyjną, czas amortyzacji w miesiącach oraz czas gwarancji również podany w miesiącach.

Kontrahenci i pracownicy narzędziowni Program wypożyczalnia

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Magazyn

Pozycje menu MAGAZYN zawiera szczegółowe pozycje związane z rejestracją przyjęć i wydań narzędzi, likwidacją oraz umożliwia przeglądanie kartotek narzędzi wg typu, rodzaju oraz grupy. Dla pozycji PRZYJĘCIA i WYDANIA szczegółowe pozycje menu wyświetlane są w oknie pulpitu nawigacyjnego. Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji MAGAZYN pozycję PRZYJĘCIA, w pulpicie nawigacyjnym DOKUMENTY PRZYJĘĆ – wyświetlony zostanie rejestr dokumentów PW. Dokumenty grupowane są wg numeru dokumentu.

Magazyn Narzędzi 2011

Program wspiera rozliczanie kosztów eksploatacji narzędzi, maszyn i pojazdów. Dokumenty ewidencjonowane przez narzędziownie związane z wypożyczeniami narzędzi powiązane są z pracownikiem lub kontrahentem.

Firma informatyczna SoftwareStudio

Wybór SoftwareStudio jako firmy informatycznej dla narzędziowni przynosi wiele korzyści, w tym dostosowane rozwiązania, wysoką jakość oprogramowania i wsparcie na każdym etapie współpracy. To partner, który wspiera narzędziownię w osiągnięciu efektywności, zwiększeniu kontroli nad procesami i optymalnym wykorzystaniu zasobów narzędziowych.