Transakcja x_cecha

Transakcja x_cecha jest narzędziem, które umożliwia rejestrowanie różnorodnych informacji do różnych rodzajów kartotek i dokumentów w naszym StudioSystem. Dzięki swojej elastyczności w konfiguracji cech, pozwala ona na gromadzenie danych opisowych, liczbowych oraz daty.

Cechy

Wstęp

Transakcja x_cecha w StudioSystem umożliwia rejestrowanie informacji do różnych rodzajów kartotek i dokumentów. To elastyczne narzędzie pozwala dostosować cechy według własnych potrzeb, co umożliwia gromadzenie opisowych danych, wartości liczbowych i dat.

Na początek, omówmy konfigurację cech opisowych. Te cechy są przeznaczone do przechowywania informacji tekstowych, które opisują konkretne elementy. Możesz je dostosować, aby zawierały informacje na temat produktów, klientów, czy innych ważnych danych. Dzięki nim możesz precyzyjnie opisać każdy element w systemie.

Kolejnym rodzajem cech są cechy wartościowe, czyli te, które przechowują liczby. To przydatne w przypadku gromadzenia danych ilościowych, takich jak ceny, ilości produktów czy inne liczbowe informacje. Konfigurując cechy wartościowe, masz kontrolę nad danymi liczbowymi, które chcesz śledzić.

Ostatnim rodzajem cech są cechy typu daty. Te cechy służą do rejestrowania dat i terminów. Możesz je dostosować, aby śledzić daty ważnych zdarzeń, umów, czy innych kluczowych terminów. To ułatwia zarządzanie i kontrolowanie kalendarza oraz terminów w systemie.

Wszystkie te rodzaje cech można elastycznie dostosować do własnych potrzeb, co pozwala na skonfigurowanie StudioSystem zgodnie z wymaganiami Twojej firmy. Dzięki nim możesz gromadzić różnorodne informacje i lepiej zarządzać danymi w systemie.

Opis rozwiązania

Rozważmy teraz sposób konfiguracji tych cech w trzech różnych zakresach danych:

 1. Cechy opisowe: W przypadku potrzeby gromadzenia informacji opisowych, transakcja x_cecha staje się nieocenionym narzędziem. Możemy dostosować ją do naszych indywidualnych potrzeb, umożliwiając wprowadzanie opisów, które pomogą lepiej zrozumieć charakter naszych kartotek i dokumentów.
 2. Cechy wartościowe (liczby): Jeśli zależy nam na zbieraniu danych liczbowych, to transakcja x_cecha również jest w stanie spełnić nasze oczekiwania. Możemy ją skonfigurować tak, aby akceptowała tylko wartości liczbowe, co pozwoli nam na efektywne śledzenie różnych aspektów naszej działalności, które można wyrazić za pomocą liczb.
 3. Cechy typu daty (terminy): Jeżeli istnieje potrzeba rejestrowania terminów i dat, to transakcja x_cecha nadal pozostaje naszym niezastąpionym narzędziem. Poprzez odpowiednią konfigurację, możemy zapewnić, że dane dotyczące daty i terminów zostaną dokładnie udokumentowane.

Dzięki transakcji x_cecha w StudioSystem, możemy dostosować naszą platformę do różnorodnych potrzeb i rodzajów informacji, które chcemy gromadzić. To narzędzie zapewnia elastyczność i precyzję w rejestrowaniu danych, co przekłada się na lepszą kontrolę nad naszymi kartotekami i dokumentami.

Dla dowolnego rejestru (transakacji x_grid_ możemy uruchamiać dowolnie wiele różnych typów cech, poniższym przykładzie zdefiniujemy następujące skorowidze cech:

– CEC – cechy opisowe, tekstowe

– CD2 – cechy typu data

– CD3 – cechy wartościowe

Definiując cechy w poszczególnych skorowidzach należy podawać unikalny kod dla danej cechy max ilość znaków 17. 

Następnym krokiem jest udostępnienie użytkownikowi dostępu do funkcjonalności cech z poziomu przeglądania kartotek lub dokumentów.

Najważniejsze przy wywłaniu transakcji role_sys/x_cecha.aspx jest prawidłowe podanie parametrów wywołania:

 • prx – parametr obowiązkowy określający kod rodzaju skorowidza cech, jaki ma być wykorzystany,
 • format – parametr opcjonalny, jego brak oznacza wykorzystanie cech typu opisowego
 • refno – parametr obowiązkowy, wskazuje na pozycje tabeli dla której będą rejestrowane cechy (parametr zawsze z wartością pustą, na końcu listy parametrów)

W efekcie użytkownik ma do dospozycji okna cech:

cechy typu opisowego
cechy typu data
cechy typu wartości – liczby

TECHNICZNE

Oto sposób zapisywania cech w tabeli dpcec. Cechy są umieszczane w kolumnie o nazwie WARTOSC. Typ danych w tej kolumnie zależy od rodzaju cechy.

Dla danych wartościowych, używamy kolumny o typie float, czyli WARTOSC_F. Natomiast dla danych typu data, stosujemy kolumnę o typie date, czyli WARTOSC_D.

Teraz omówmy, jak definiować skorowidz cech. Skorowidz cech to lista dostępnych skorowidzów, które wynikają z wcześniej zdefiniowanych kodów PRX dla cech. Dzięki temu można łatwo odnaleźć i identyfikować różne cechy w tabeli dpcec.

 • CD1 – Cechy dokumentów poziom I
 • CD2 – Cechy dokumentów poziom II
 • CD3 – Cechy dokumentów poziom III
 • CEC – Skorowidz cech
 • CKO – Cechy kontrahentów
 • CPW – Cechy dokumentów przyjęć PW
 • CPZ – Cechy dokumentów przyjęć PZ
 • CRE – Cechy dokumentów reklamacyjnych
 • CRW – Cechy dokumentów wydań RW
 • CTO – Cechy towarów
 • CWZ – Cechy dokumentów wydań WZ
 • CZP – Cechy dokumentów zleceń przyjęć ZPZ
 • CZW – Cechy dokumentów zleceń wydań ZWZ

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Zarządzanie gospodarką narzędziową
ss_administrator

Zarządzanie gospodarką narzędziową

System TCS.net jest wszechstronnym narzędziem do zarządzania gospodarką narzędziową, umożliwiającym optymalne planowanie, monitorowanie, automatyzację i integrację. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skutecznie kontrolować koszty, zoptymalizować wykorzystanie narzędzi oraz poprawić ogólną wydajność i konkurencyjność. Dlatego warto rozważyć wdrożenie tego zaawansowanego systemu w swoim przedsiębiorstwie.

Terminal Motorola MC9190-G
ss_administrator

Motorola MC9190-G

Urządzenie MC9190-G gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej technologii skanowania, która umożliwia skanowanie różnych rodzajów kodów kreskowych, z małej i dużej odległości, a także skanowanie kodów uszkodzonych lub zabrudzonych. Niezależnie od tego, czy używasz jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych, lub chcesz przejść na technologię dwuwymiarową, aby wprowadzić kody kreskowe GS1, umożliwiające rozwój systemu zarządzania zapasami.

Program magazynowy
ss_administrator

Program magazynowy

Korzystanie z programu magazynowego w narzędziowni przynosi wiele korzyści. Dzięki temu programowi można łatwo i szybko kontrolować stan magazynowy, śledzić ruch towarów oraz generować dokumenty związane z obrotem towarowym. Aby program magazynowy był skuteczny w narzędziowni, musi spełniać pewne wymagania, takie jak łatwość obsługi oraz dostosowanie do specyfiki narzędziowni.