Zarządzanie narzędziami

Zarządzanie narzędziami w zakładzie pracy jest istotnym elementem utrzymania sprawnego i efektywnego procesu produkcyjnego. Właściwe metody zarządzania narzędziami oraz unikanie błędów mogą znacząco wpływać na efektywność pracy, minimalizację strat i zwiększenie bezpieczeństwa.

Zarządzanie narzędziami

Działanie programu opiera się na kartotekach pracowników wykorzystując funkcjonalność kadrowo-płacową. Na ich podstawie powiązać można poszczególnych pracowników z zasobami narzędzi. Oznacza to przeniesienie do systemu informatycznego rozwiązania, czyli opartego o tzw. marki, wykorzystywanego w tradycyjnych magazynach. Dzięki temu oprogramowanie zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej wiedzy o sytuacji panującej na magazynie narzędzi i sprawne zarządzanie narzędziami.

Narzędziownia

 • Sprawdzanie narzędzi pomiarowych;
 • Pomiary wymiarów wewnętrznych, a także zewnętrznych;
 • Pomiary pośrednie, błędy pomiarów pośrednich;
 • Analiza błędów;
 • Statystyczne opracowanie wyników pomiarów;
 • Badanie charakterystyk statycznych przetworników pomiarowych;
 • Badanie dokładności przyrządu pomiarowego;
 • Wyznaczanie charakterystyki dynamicznej przetwornika pomiarowego.

Oto kilka najlepszych metod zarządzania narzędziami w zakładzie pracy oraz sposoby unikania błędów:

 1. Ewidencja i identyfikacja narzędzi: Ważne jest prowadzenie dokładnej ewidencji wszystkich narzędzi dostępnych w zakładzie pracy. Każde narzędzie powinno mieć przypisany unikalny identyfikator, co ułatwi śledzenie, lokalizację i zarządzanie nimi.
 2. Regularne przeglądy i konserwacja: Zaplanowane przeglądy i konserwacja narzędzi są kluczowe dla utrzymania ich sprawności i bezpieczeństwa. Określ harmonogram przeglądów, weryfikacji i konserwacji, który będzie uwzględniał stan i wymagania poszczególnych narzędzi.
 3. Bezpieczne przechowywanie i dostęp: Narzędzia powinny być przechowywane w odpowiednich miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradzieżą. Zapewnij bezpieczne i łatwo dostępne miejsce przechowywania narzędzi, takie jak narzędziownia, szafki czy regały.
 4. Przydzielanie odpowiedzialności: Przydzielaj odpowiedzialnych pracowników do zarządzania i nadzorowania narzędziami. Określ ich zadania i obowiązki, takie jak kontrola stanu narzędzi, przeglądy czy rejestrowanie wypożyczeń i zwrotów.
 5. Szkolenia i instrukcje obsługi: Zapewnij odpowiednie szkolenia pracownikom dotyczące obsługi i użytkowania narzędzi. Udostępnij instrukcje obsługi i bezpiecznego korzystania z narzędzi. Ważne jest, aby pracownicy mieli pełną wiedzę na temat właściwego użytkowania narzędzi oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa.
 6. Monitorowanie zużycia i wymiany: Śledź zużycie narzędzi i określ odpowiedni moment do ich wymiany lub naprawy. Niezawodność narzędzi jest kluczowa dla efektywnego procesu produkcyjnego, dlatego ważne jest regularne monitorowanie ich stanu i podjęcie odpowiednich działań, gdy wymaga to wymiany lub naprawy.
 7. Audyty i doskonalenie: Regularnie przeprowadzaj audyty dotyczące zarządzania narzędziami w zakładzie pracy. Analizuj wyniki audytów i podejmuj działania naprawcze oraz wprowadzaj ulepszenia, aby unikać powtarzających się błędów i usprawniać proces zarządzania narzędziami.

Pamiętaj, że każdy zakład pracy może mieć indywidualne wymagania i specyfikę zarządzania narzędziami. Dlatego ważne jest dostosowanie najlepszych praktyk do konkretnej sytuacji i ciągłe doskonalenie procesów zarządzania narzędziami w celu optymalizacji pracy i minimalizacji błędów.

Dokumenty wypożyczeń narzędzi

Dokumenty wypożyczeń narzędzi wiąże się z pracownikiem lub kontrahentem, których ewidencja może odbywać się w sposób tradycyjny, czyli poprzez wybór z listy albo za pomocą systemu automatycznej identyfikacji. Wydanie narzędzi jest automatycznie ewidencjonowane na danej kartotece kontrahenta – pracownika, a także jednocześnie w kartotece narzędzi.

Narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz. Zwracać można wyłącznie narzędzia, które wcześniej wydano za pomocą dokumentu wypożyczenia. Z menu w górnej części ekranu należy wybrać w sekcji Magazyn Narzędzi pozycję ZWROTY, wyświetlony zostanie rejestr dokumentów zwrotów do magazynu narzędziowni. Dokumenty grupują się wg numeru dokumentu. Domyślnie w rejestrze wyświetlane są dokumentu z ostatnich trzech miesięcy sortowane malejąco, czyli na górze wyświetlane są ostatnio wystawione dokumenty. Zakres dat można zmienić w prawym górnym rogu ekranu. Numer referencyjny dokumentu nadaje się automatycznie i wyświetla się w pasku zadań.

W polu PRACOWNIK przez przycisk listy rozwijanej wyświetla się kartoteka pracowników. Wybór pracownika usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa pracownika, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Terminale mobilne
ss_administrator

Terminale mobilne

Korzystanie z terminali mobilnych w narzędziowniach ma wiele zalet. Pozwalają one na szybsze i bardziej efektywne zbieranie danych, co przekłada się na lepszą organizację pracy i oszczędność czasu. Dodatkowo, terminale mobilne pozwalają na łatwiejsze zarządzanie magazynem narzędzi oraz na śledzenie ich zużycia. Aby terminale mobilne były skuteczne w narzędziowni, muszą spełniać pewne wymagania, takie jak wyposażenie w system Android oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie pyłu i wilgoci.

Zarządzanie projektem informatycznym
ss_administrator

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie Projektem Informatycznym w narzędziowni jest kluczowym elementem efektywnego funkcjonowania firmy SoftwareStudio. Internet stanowi nieodłączną część tego procesu. Dla osiągnięcia sukcesu w projektach informatycznych, należy stosować odpowiednie narzędzia i techniki.

Najciekawsze w programie magazynowym
ss_administrator

Najciekawsze w programie magazynowym

StudioSystem oferuje oprogramowanie narzędziowni, czyli rozwiązanie do prowadzenia gospodarki magazynowej narzędzi, maszyn i urządzeń z uwzględnieniem ewidencji wypożyczeń. Wypożyczać można zarówno narzędzia pracownikom (wyposażenie pracowników w narzędzia pracy) .