Active Directory umożliwia opisanie zarówno fizycznej jak i logicznej struktury sieci i jej składników.
Struktury logiczne obejmują miedzy innymi takie pojęcia jak jednostki organizacyjne czy domeny. Active Directory wykorzystuje Domain Name System (DNS) jako podstawowy mechanizm identyfikacji obiektów takich jak komputery i domeny. Domena AD stanowi grupę komputerów korzystającą ze wspólnej katalogowej bazy danych.

Aby utworzyć w domenie konto dla komputera należ y posłuż yć się konsola: Uż ytkownicy i komputery usługi
Active Directory z Narzędzi Administracyjnych serwera.

Na konsoli Uż ytkownicy i komputery usługi Active Directory wybieramy jednostkę organizacyjna MEN
następnie prawym klawiszem klikamy jednostkę org. Komputery i wybieramy polecenie Nowy Komputer.
Uzupełniamy pole: Nazwa komputera i wybieramy Dalej.

Kolejno wybieramy przycisk Dalej, pojawia się okno Serwer główny, gdzie pozostawiamy zaznaczona opcje Dowolny dostępny serwer instalacji zdalnej i wybieramy przycisk Dalej. Pojawia sie okno zatytułowane Nowy obiekt – Komputer, zawierające informacje o tworzonym przez nas koncie komputera w domenie W oknie Nowy obiekt – Komputer wybieramy przycisk Zakończ. Zostanie utworzone konto komputera.

SoftwareStudio Sp. z o.o.