Active Directory

Active Directory umożliwia opisanie zarówno fizycznej jak i logicznej struktury sieci i jej składników. Struktury logiczne obejmują między innymi takie pojęcia jak jednostki organizacyjne czy domeny.

Active Directory

Active Directory (AD) to usługa katalogowa opracowana przez firmę Microsoft, która służy do zarządzania zasobami sieciowymi w środowiskach Windows. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi w dziedzinie administracji systemami operacyjnymi i zarządzania tożsamościami w przedsiębiorstwach. Active Directory zapewnia centralizowane zarządzanie użytkownikami, grupami, komputerami i innymi zasobami sieciowymi, ułatwiając administrację w dużych sieciach informatycznych.

Narzędziownia Active Directory

Active Directory umożliwia opisanie zarówno fizycznej jak i logicznej struktury sieci i jej składników.
Struktury logiczne obejmują między innymi takie pojęcia jak jednostki organizacyjne czy domeny. Active Directory wykorzystuje Domain Name System (DNS) jako podstawowy mechanizm identyfikacji obiektów takich jak komputery i domeny. Domena AD stanowi grupę komputerów korzystającą ze wspólnej katalogowej bazy danych.

Aby utworzyć w domenie konto dla komputera należ y posłuż yć się konsola: Uż ytkownicy i komputery usługi Active Directory z Narzędzi Administracyjnych serwera.

Na konsoli Użytkownicy i komputery usługi Active Directory wybieramy jednostkę organizacyjna MEN
następnie prawym klawiszem klikamy jednostkę org. Komputery i wybieramy polecenie Nowy Komputer.
Uzupełniamy pole: Nazwa komputera i wybieramy Dalej.

Kolejno wybieramy przycisk Dalej, pojawia się okno Serwer główny, gdzie pozostawiamy zaznaczona opcje Dowolny dostępny serwer instalacji zdalnej i wybieramy przycisk Dalej. Pojawia się okno zatytułowane Nowy obiekt – Komputer, zawierające informacje o tworzonym przez nas koncie komputera w domenie W oknie Nowy obiekt – Komputer wybieramy przycisk Zakończ. Zostanie utworzone konto komputera.

Jak możesz magazyn bhp wykorzystać w narzędziowni?

Active Directory (AD) to usługa katalogowa stworzona przez firmę Microsoft. Usługa ta jest wykorzystywana do zarządzania różnymi zasobami sieciowymi w środowiskach Windows. Active Directory pełni istotną rolę w obszarze administrowania systemami operacyjnymi oraz zarządzania tożsamościami w firmach.

Dzięki Active Directory możliwe jest skoncentrowane zarządzanie użytkownikami, grupami, komputerami i innymi zasobami sieciowymi. To rozwiązanie znacząco ułatwia pracę administratorom w przypadku rozległych sieci informatycznych. Centralizacja tych zasobów pozwala na bardziej efektywną i przejrzystą administrację.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
System Utrzymania Ruchu w zakładzie przemysłowym
ss_administrator

System Utrzymania Ruchu w zakładzie przemysłowym

Na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów CMMS o różnych cenach i możliwościach. Przeważająca część z nich to rozwiązania, które działają tylko na pojedynczych komputerach z systemem Windows. Jednakże, warto zwrócić uwagę na innowacyjny system utrzymania ruchu firmy SoftwareStudio, który wyróżnia się nowoczesną technologią umożliwiającą pracę zarówno na komputerze, jak i przez przeglądarkę internetową oraz urządzenia z systemem Android.

Wypożyczenia od dostawcy
ss_administrator

Wypożyczenia od dostawcy

Rejestr wypożyczeń w systemie TCS.net umożliwia podgląd informacji na temat poszczególnych wypożyczeń od dostawcy. Użytkownicy mają możliwość przeglądania szczegółowych danych dotyczących wypożyczenia, takich jak dane dostawcy, daty wypożyczenia i zwrotu, ilość wypożyczonych przedmiotów itp. Dodatkowo, istnieje możliwość wygenerowania wydruku tych informacji w celu uzyskania dokumentacji w formie papierowej.

Wirtualizacja serwerów
ss_administrator

Wirtualizacja serwerów

Wirtualizacja serwerów to ważny krok w rozwoju narzędziowni i systemów CMMS. Dzięki niej możemy szybko wdrożyć zaawansowane aplikacje i usługi oraz skutecznie nimi zarządzać.