Programy internetowe

Programy internetowe to narzędzia, które można używać za pomocą przeglądarki internetowej. Są one różne od programów Windows, które nie potrzebują dodatkowej aplikacji do działania.

Programy internetowe

Podczas tworzenia usługi internetowej pierwszym krokiem jest wybór sposobu komunikacji między serwerem, który świadczy tę usługę, a klientem. Na początku sieć www służyła głównie do udostępniania statycznych stron z tekstem i obrazkami. Oprogramowanie serwera www było wtedy dość proste – wystarczyło, że serwer odbierał żądania dotyczące konkretnych plików poprzez adres URL, pobierał odpowiedni plik z dysku serwera i przesyłał go klientowi.

Programy internetowe dla narzędziowni to istotna kwestia w dzisiejszym świecie biznesu.

Wcześniej Internet służył głównie do przeglądania statycznych stron internetowych, na których znajdowały się tylko teksty i obrazy. W tamtych czasach oprogramowanie serwera internetowego było dość proste – po prostu odbierało żądania od klientów, identyfikowało adres URL pliku, pobierało odpowiedni plik z dysku serwera i przesyłało go klientowi. To rozwiązanie działało dobrze, gdy treść stron była statyczna i niezmieniana. Jednak w miarę rozwoju technologii pojawiły się nowe potrzeby.

Aby sprostać tym potrzebom, zaczęto stosować aplikacje internetowe, które generują strony dynamicznie, dostosowując się do danych i wymagań użytkownika. Teraz serwer internetowy musi obsługiwać nie tylko pobieranie danych od klientów, ale także przetwarzanie tych danych na serwerze i przesyłanie wyników z powrotem do klienta. To umożliwiło tworzenie interaktywnych i dynamicznych aplikacji internetowych.

Programy internetowe, które działają w przeglądarkach internetowych, różnią się od tradycyjnych programów Windows, które nie wymagają dodatkowej aplikacji do interpretacji. Wybór sposobu komunikacji między serwerem a klientem jest kluczowym krokiem w tworzeniu usług internetowych. W tym kontekście HTTP (Hypertext Transfer Protocol) jest często używanym protokołem, który umożliwia komunikację w sieci. Ponadto, XML (Extensible Markup Language) jest doskonałym narzędziem do kodowania przesyłanych danych, ponieważ jest niezależny od platformy i oferuje standardowy system typów oraz zestawy znaków.

Aby uniezależnić treść wiadomości od protokołu, stworzono protokół SOAP (Simple Object Access Protocol). Wiadomość SOAP zawiera kopertę Envelope, która zawiera zarówno nagłówek (Head) z informacjami o wiadomości, jak i treść wiadomości (Body). Dzięki temu informacje o trasowaniu wiadomości przez różne protokoły mogą być zawarte w samej wiadomości, co ułatwia komunikację.

Ostatnim krokiem jest lokalizacja usługi, czyli jej dostępność dla użytkowników. Jeśli usługa jest dostępna w sieci lokalnej, to informacje o jej położeniu można przekazać potencjalnym użytkownikom. Jednak jeśli usługa ma być dostępna w Internecie, potrzebny jest bardziej skomplikowany mechanizm ogłaszania usługi. W tym celu wykorzystuje się specyfikację UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration), która umożliwia opis, odkrywanie i integrowanie usług w Internecie. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo znaleźć i korzystać z programów internetowych dla narzędziowni, co przyczynia się do efektywnego zarządzania procesami w firmach.

Programy internetowe Reklamacje

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną firmę handlowo produkcyjną, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania reklamacjami i serwisem gwarancyjny. Wprowadzając produkty na rynek producent lub firma handlowa musi zapewnić sprawną obsługę w zakresie reklamacji i serwisu pamiętając jedncoześnie o kosztach. Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu.im jest system obsługi reklamacji i serwisu.

Programy internetowe Archiwizacja

Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu. Podstawowym problemem jest długi czas dotarcia do żądanego dokumentu, oraz przeszukiwanie zbioru dokumentów. Dodatkowo, w przypadku dużej ilości dokumentów, ich składowanie staje się problematyczne i wymaga przestrzeni biurowej. Zmianą w sposobie gromadzenia i wyszukiwania dokumentów jest wdrożenie programu do elektronicznej archiwizacji dokumentów Studio Dokumenty.

Programy internetowe Magazyn

Trudno sobie wyobrazić zarządzanie nowoczesnym magazynem wysokiego składowania bez wdrożonego programu do jego obsługi. Program magazynowy Studio Magazyn WMS .net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji operacji: przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy. Obsługa magazynu wysokiego składowania wymaga innego podejścia niż za pomocą zwykłego programu magazynowego. Oferujemy rozwiązania do obsługi magazynu własnego lub dla firm świadczących usługi magazynowania na zasadzie outsourcingu.

Studio TCS.net moduł Kartoteki magazynowe
Programy internetowe Magazyn

Programy internetowe Narzędziownia

Narzędziownia jest to program przeznaczony do komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką narzędziami z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem konstrukcji, maszyn, urządzeń itp. W programie prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa różnego rodzaju narzędzi w układzie wielonarzędziowym.

Programy internetowe CRM

Zarządzanie kontaktami z klientami, ewidencja pracy handlowców i ich rozliczanie, premiowanie. Za pomocą aplikacji CRM.net handlowcy z dowolnego miejsca przez Internet rejestrują swoje wizyty u klientów, wprowadzają zamówienia, sprawdzają stan rozrachunków. Na podstawie wprowadzonych informacji tworzone są raporty rozliczające handlowców, porównujące zakładane plany i budżety z faktyczną realizacją zadań.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Terminale mobilne
ss_administrator

Terminale mobilne

Korzystanie z terminali mobilnych w narzędziowniach ma wiele zalet. Pozwalają one na szybsze i bardziej efektywne zbieranie danych, co przekłada się na lepszą organizację pracy i oszczędność czasu. Dodatkowo, terminale mobilne pozwalają na łatwiejsze zarządzanie magazynem narzędzi oraz na śledzenie ich zużycia. Aby terminale mobilne były skuteczne w narzędziowni, muszą spełniać pewne wymagania, takie jak wyposażenie w system Android oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie pyłu i wilgoci.

System zarządzania magazynem WMS
ss_administrator

System zarządzania magazynem WMS

SoftwareStudio producent oprogramowania oferuje aplikacje opartą o MS SQL 2008 Server, działającą jako program Windows lub aplikacja webowa (przeglądarka internetowa) oraz moduł na terminal mobilny. Całość stanowi System Zarządzania Magazynem Wysokiego Składowania WMS, który znajduje zastosowanie w firmach handlowych, produkcyjnych oraz logistycznych. Dokumenty wypożyczeń narzędzi powiązane sa z pracownikiem lub kontrahentem, których ewidencja może odbywać się w sposób tradycyjny (poprzez wybór z listy) albo za pomocą systemu automatycznej identyfikacji. Wydanie narzędzi jest automatycznie ewidencjonowane na danej kartotece kontrahenta – pracownika oraz jednocześnie w kartotece narzędzi.

Magazyn Narzędzi 2011
ss_administrator

Magazyn Narzędzi 2011

Oprogramowanie Studio TCS.net to narzędzie stworzone specjalnie dla zakładów przemysłowych, które dbają o kontrolę nad swoimi narzędziami i wyposażeniem. Dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom, użytkownicy programu mogą skutecznie zarządzać kosztami związanymi z eksploatacją narzędzi, maszyn i pojazdów.