Gospodarka narzędziowa

Poznaj program do narzędziownia i służb utrzymania ruchu
TCS.net
firmy SoftwareStudio

Sprawna Gospodarka Narzędziowa z Odpowiednim Oprogramowaniem

Sprawne zarządzanie narzędziownią (gospodarka narzędziowa) to klucz do sukcesu w każdym zakładzie przemysłowym. Nowoczesne oprogramowanie do obsługi narzędziowni odgrywa tu kluczową rolę. Dzięki niemu efektywnie kontrolujemy obieg narzędzi w firmie. Oprogramowanie nie tylko gromadzi informacje o wyposażeniu narzędziowni, ale również śledzi historię wypożyczeń i kontroluje ważność badań różnych urządzeń. Co więcej, prowadzi kartoteki osób, które korzystają z narzędziowni.

Znaczenie Zgromadzonych Danych

Twoja firma przez lata gromadziła cenne dane. One są ważne i z pewnością nie chcesz ich stracić. Dlatego dobrze jest wybrać oprogramowanie, które oferuje integrację z MS Excel. To pozwala na łatwy import danych, które zgromadziłeś przez lata. W ten sposób zachowujesz ciągłość informacji i zapewniasz spójność danych.

Zautomatyzowany System Zarządzania Narzędziownią

Jeżeli dopiero niedawno zacząłeś rozważać zautomatyzowany system zarządzania narzędziownią, może Cię zaniepokoić myśl o zmianie. Tymczasem oprogramowanie oferuje wiele funkcji, które ułatwiają przejście. Na przykład możliwość importu danych ze starych arkuszy kalkulacyjnych. Ekipy robocze przez lata korzystały z arkuszy do zarządzania zapasami narzędzi. Teraz możesz te dane przenieść do nowego systemu.

Zalety Wyboru Odpowiedniego Systemu

Kiedy wybierzesz odpowiedni system zarządzania narzędziownią, zyskujesz nie tylko efektywność, ale też bezpieczeństwo. Wszystkie dane są w jednym miejscu i są łatwo dostępne dla autoryzowanego personelu. Kontrola nad narzędziami staje się prostsza, a ryzyko błędów maleje. Dodatkowo, zautomatyzowany system uwalnia czas pracowników, który mogą poświęcić na bardziej skomplikowane zadania.

W efekcie otrzymujesz narzędzie, które nie tylko usprawnia zarządzanie narzędziownią, ale też przyczynia się do ogólnej efektywności i sukcesu firmy.

Kartoteki narzędzi
ss_administrator

Kartoteki narzędzi

Dzięki programowi TCS.net Kartoteki narzędzi można łatwo i szybko zarządzać kartotekami narzędzi w firmie, co pozwala na kontrolowanie stanu i historii użytkowania narzędzi oraz ułatwia pracę w magazynie.

Wydania narzędzi z magazynu Program do obsługi magazynu BHP
ss_administrator

Wydania narzędzi z magazynu

Proces wydawania narzędzi z magazynu jest istotnym elementem zarządzania gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Zapewnienie sprawnego i kontrolowanego wydawania narzędzi pracownikom pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów oraz minimalizację strat i zagubień. Wdrożenie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia usprawnienie i automatyzację tego procesu, co przyczynia się do poprawy efektywności pracy oraz ścisłej kontroli nad narzędziami.

Dokumenty przydziałów
ss_administrator

Dokumenty przydziałów

Wprowadzenie odpowiednich dokumentów wydań przydziałów oraz wykorzystanie systemu informatycznego, takiego jak program magazynowy, umożliwiają skuteczne zarządzanie odzieżą ochronną, środkami BHP i innymi artykułami podlegającymi amortyzacji. Program taki pozwala na bieżące śledzenie stanów magazynowych, rejestrowanie wydań przydziałów, generowanie raportów i analiz, co przyczynia się do poprawy efektywności i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Kody QR
ss_administrator

Kody QR

Kody QR lub QR Code (QR jest skrótem od ang. Quick Response) – alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod kreskowy wynaleziony przez japońską firmę Denso-Wave w 1994 roku. Jest to kod modularny i stałowymiarowy. Pozwala na zakodowanie znaków należących do alfabetu arabskiego, greckiego, hebrajskiego lub cyrylicy jak również innych symboli określonych przez użytkownika.

Program CMMS.net
ss_administrator

Program CMMS.net

Program CMMS.net to innowacyjna aplikacja dla Służb Utrzymania Ruchu, która umożliwia efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu w firmie. Dzięki pełnej dokumentacji, planowaniu przeglądów, napraw oraz konserwacji, generowaniu raportów i statystyk oraz analizowaniu danych, Służba Utrzymania Ruchu może w sposób szybki i precyzyjny reagować na wszelkie awarie i problemy związane z maszynami i urządzeniami.

Zamówienia
ss_administrator

Zamówienia

Po weryfikacji ofert od dostawców przychodzi czas na złożenie zamówienia. Zamówienie, podobnie jak zapytanie ofertowe, może dotyczyć zakupu bądź wypożyczenia narzędzi. W rejestrze zamówień aktywne są funkcje: edycji, podglądu oraz wydruku. W pozycji menu wyświetlane są dostępne w programie parametry. W celu łatwiejszej identyfikacji parametry zostały pogrupowane wg funkcjonalności lub roli systemowej. W grupie LICENCJA parametry umożliwiają zapisanie danych dotyczących licencjobiorcy – nazwa podmiotu, dane adresowe i kontaktowe. Informacje zapisane w parametrach drukowane są na dokumentach w sekcji dotyczącej nazwy podmiotu.

Wypożyczenia od dostawcy
ss_administrator

Wypożyczenia od dostawcy

Rejestr wypożyczeń w systemie TCS.net umożliwia podgląd informacji na temat poszczególnych wypożyczeń od dostawcy. Użytkownicy mają możliwość przeglądania szczegółowych danych dotyczących wypożyczenia, takich jak dane dostawcy, daty wypożyczenia i zwrotu, ilość wypożyczonych przedmiotów itp. Dodatkowo, istnieje możliwość wygenerowania wydruku tych informacji w celu uzyskania dokumentacji w formie papierowej.

Miejsca składowania
ss_administrator

Miejsca składowania

Pozycja menu wyświetla listę dopisanych w programie miejsc użytkowania – lokalizacji. W rejestrze dostępne są funkcje dopisania nowej lokalizacji, edycji, podglądu, zestawienia dokumentów obrotu magazynowego oraz zestawienie obecnych stanów magazynowych znajdujących się na wybranej lokalizacji.

Historia obrotów magazynowych
ss_administrator

Historia obrotów magazynowych

Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) kartoteki. Zestawienie obrotów magazynowych wyświetla listę pozycji dokumentów dla wybranego asortymentu. Okno zestawienia zamykane jest przez wybór przycisku ZAKOŃCZ.

Zwroty narzędzi przez pracownika
ss_administrator

Zwroty narzędzi przez pracownika

Zwroty narzędzi przez pracownika stanowią istotny etap w zarządzaniu gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Korzystanie z programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia skuteczne rejestrowanie i kontrolę zwrotów narzędzi, co przekłada się na dokładność ewidencji, zapobieganie stratom oraz efektywne zarządzanie zasobami. Dzięki automatyzacji procesu zwrotu narzędzi, firma może osiągnąć większą kontrolę, efektywność i bezpieczeństwo w zarządzaniu swoimi narzędziami.