Analiza przedwdrożeniowa

Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. 

Przed wprowadzeniem nowego systemu informatycznego, takiego jak program TCS.net, do swojej organizacji, istotne jest przeprowadzenie kompleksowej analizy przedwdrożeniowej. Jest to etap kluczowy dla sukcesu wdrożenia, który pozwala na dokładne zrozumienie potrzeb i wymagań organizacji oraz określenie optymalnego planu działania.

Analiza przedwdrożeniowa programu TCS.net: Kluczowa dla sukcesu wdrożenia

Znaczenie analizy przedwdrożeniowej

Analiza przedwdrożeniowa ma na celu zbieranie, analizowanie i interpretowanie informacji dotyczących istniejących procesów, struktur organizacyjnych oraz potrzeb użytkowników. Pozwala to na dokładne określenie wymagań i celów, jakie program TCS.net ma spełnić. Dzięki analizie przedwdrożeniowej można również zidentyfikować ewentualne problemy, wyzwania i obszary optymalizacji, które mogą pojawić się w trakcie wdrożenia.

Korzyści z analizy przedwdrożeniowej

Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej programu TCS.net przynosi liczne korzyści, takie jak:

 • Lepsze zrozumienie obecnych procesów biznesowych i identyfikacja obszarów wymagających udoskonalenia.
 • Określenie celów wdrożenia oraz oczekiwanych korzyści i rezultatów.
 • Ustalenie optymalnej konfiguracji programu TCS.net dostosowanej do indywidualnych potrzeb organizacji.
 • Zaplanowanie harmonogramu wdrożenia i przygotowanie realistycznych planów działania.
 • Identyfikacja potencjalnych ryzyk i możliwości ich minimalizacji.
 • Umożliwienie współpracy między zespołem wdrożeniowym a przedstawicielami organizacji.

Etap analizy przedwdrożeniowej

Proces analizy przedwdrożeniowej programu TCS.net obejmuje kilka kluczowych etapów, takich jak:

 1. Zebranie informacji: Przeprowadzenie wywiadów, analiza dokumentów i danych, aby uzyskać pełny obraz działalności organizacji.
 2. Identyfikacja wymagań: Dokładne określenie oczekiwań, potrzeb i priorytetów organizacji oraz użytkowników programu TCS.net.
 3. Analiza luki: Porównanie obecnych procesów i struktur organizacyjnych z funkcjonalnościami oferowanymi przez program TCS.net w celu zidentyfikowania różnic i obszarów wymagających zmian.
 4. Planowanie wdrożenia: Opracowanie planu wdrożenia, uwzględniającego harmonogram, zasoby, budżet oraz kluczowe cele i rezultaty.
 5. Raport z analizy przedwdrożeniowej: Przygotowanie szczegółowego raportu, który zawiera wnioski, rekomendacje oraz propozycje dalszych działań.

Podsumowanie

Analiza przedwdrożeniowa programu TCS.net jest niezwykle istotnym etapem przygotowawczym przed wdrożeniem nowego systemu informatycznego. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i dokładnemu zrozumieniu potrzeb organizacji, można zminimalizować ryzyko niepowodzenia wdrożenia i maksymalnie wykorzystać potencjał programu TCS.net. Przed przystąpieniem do wdrożenia warto skonsultować się z doświadczonymi specjalistami, którzy pomogą w przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej i opracowaniu optymalnego planu działania.

Usługa analizy przedwdrożeniowej ta polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu, który ma zostać wdrożony.

W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy WMS (magazyn wysokiego składowania) najdogodniejszym sposobem jest zrealizowanie analizy przedwdrożeniowej.

Podczas analizy konsultanci odbywają spotkania z kluczowymi użytkownikami po stronie docelowego użytkownika systemu ERP. Podczas analizy konsultanci odbywają spotkania z kluczowymi użytkownikami po stronie docelowego użytkownika systemu ERP. W trakcie spotkań realizowanych na różnych szczeblach zarządzania, konsultanci poznają bieżącą strategię firmy, strukturę organizacyjną, obieg informacji i wszelkiej dokumentacji, główne i pośrednie potrzeby biznesowe oraz funkcjonalne i informacyjne uwarunkowania realizacji procesów biznesowych.

Harmonogram pozwalający na skuteczne uruchomienie rekomendowanego zakresu funkcjonalnego wdrożenia z uwzględnieniem rzeczywistej dostępności zasobów Zleceniodawcy (organizacyjnych, kadrowych, pieniężnych).

Szczegółowość oraz sposób opisu (tekstowy lub graficzny) ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta przy określaniu szczegółów zakresu analizy przedwdrożeniowej.

Koszty wdrożenia (na podstawie szacowanego budżetu dni pracy konsultantów firmy wdrożeniowej), koszty licencji na system (z uwzględnieniem prognozowanej liczby użytkowników) oraz sprzętu IT i infrastruktury technicznej.

Wypracowane wspólnie ze Zleceniodawcą wymierne cele biznesowe do osiągnięcia przez firmę dzięki wdrożeniu systemu WMS.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Motorola MC9190-G

Urządzenie MC9190-G gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej technologii skanowania, która umożliwia skanowanie różnych rodzajów kodów kreskowych, z małej i dużej odległości, a także skanowanie kodów uszkodzonych lub zabrudzonych. Niezależnie od tego, czy używasz jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych, lub chcesz przejść na technologię dwuwymiarową, aby wprowadzić kody kreskowe GS1, umożliwiające rozwój systemu zarządzania zapasami.

Narzędziownia online

Narzędziownia online to rozwiązanie, które umożliwia dostęp do programu zarządzającego narzędziami poprzez Internet. Zamiast instalować program na lokalnym komputerze, użytkownik ma możliwość logowania się do narzędziowni za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o wyborze narzędziowni online.

Transakcja x_cecha

Transakcja x_cecha przeznaczona jest do rejestrowania dowolnych informacji do każdego typu kartotek i dokumentów występujących w StudioSystem. Elastyczność konfigurowania cech wg dowolnych oznaczeń pozwala gromadzić dane opisowe, wartościowe i typu data.Poniższy opis prezentuje sposób konfiguracji