Galeria Magazyn Narzędzi

Program TCS.net umożliwia wydawanie narzędzi z narzędziowni poprzez dokumenty wypożyczeń. Za pomocą tego programu, narzędziownie mogą sprawnie zarządzać procesem wypożyczania, rejestrując dokumenty wypożyczeń i umożliwiając elektronicze lub tradycyjne podpisywanie dokumentów. Dzięki temu, organizacje mogą efektywnie kontrolować i zarządzać wypożyczeniami narzędzi, zapewniając bezpieczne i sprawne korzystanie z nich przez pracowników lub kontrahentów.

Program prowadzi ewidencję dowolnych materiałów, wyposażenia i środków trwałych oraz rozlicza odpowiedzialnych z to pracowników. StudioSystem oferuje rozwiązanie dla narzędziowni program, który wykorzystasz w magazynie narzędzi. Dzięki programowi i jego ewidencji sprzęt znajdujący się na wyposażeniu będzie dostępny na czas.

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni wydajemy pracownikom lub kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń. Program pozwala za pomocą transakcji dopisywać oraz edytować dokumenty zapisane w buforze (niezatwierdzone). Zapisany dokument wypożyczenia może być podpisywany elektronicznie lub wydrukowany i podpisany tradycyjnie przez osobę wypożyczającą.

Elastyczność platformy StudioSystem zapewnia niesamowite możliwości modułu konfigurator. Za jego pomocą można bardzo wiele spersonalizować, żeby nie powiedzieć, że wszystko.

Program TCS.net: Wydawanie narzędzi z narzędziowni za pomocą dokumentów wypożyczeń

Formularz wypożyczeń narzędzi

W ramach programu TCS.net, narzędziownia może wydawać narzędzia pracownikom lub kontrahentom za pomocą specjalnego formularza, zwanego dokumentem wypożyczeń. Ten formularz umożliwia rejestrowanie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących wypożyczenia, takich jak dane wypożyczającego, rodzaj i ilość narzędzi, oraz termin zwrotu.

Zarządzanie dokumentami wypożyczeń

Program TCS.net umożliwia dodawanie oraz edytowanie dokumentów wypożyczeń za pomocą transakcji. Transakcje te pozwalają na dopisywanie nowych dokumentów oraz modyfikowanie istniejących dokumentów w buforze, czyli tych, które nie zostały jeszcze zatwierdzone. Dzięki temu, pracownicy narzędziowni mogą elastycznie zarządzać wypożyczeniami, dostosowując dokumenty do bieżących potrzeb.

Podpisywanie dokumentów wypożyczeń

Po sporządzeniu dokumentu wypożyczenia, istnieje możliwość podpisania go elektronicznie lub tradycyjnie. Elektroniczne podpisywanie dokumentów zapewnia wygodę i oszczędność czasu, umożliwiając wypożyczającym dokonanie podpisu za pomocą odpowiedniego modułu programu. Alternatywnie, dokument wypożyczenia może zostać wydrukowany i podpisany tradycyjnie przez osobę odpowiedzialną za wypożyczenie narzędzi.

Korzyści wynikające z programu TCS.net

Program TCS.net przynosi liczne korzyści w zarządzaniu wypożyczeniami narzędzi. Oto niektóre z głównych zalet:

  • Skuteczne rejestrowanie informacji dotyczących wypożyczeń narzędzi.
  • Możliwość elastycznego dopisywania i edytowania dokumentów w buforze.
  • Wygodne podpisywanie dokumentów zarówno elektronicznie, jak i tradycyjnie.
  • Pełna kontrola nad procesem wypożyczania narzędzi.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Raporty i zestawienia

Program przeznaczony jest do prowadzenia gospodarki narzędziowej z uwzględnieniem specyfiki obsługi magazynu i wypożyczeń. System przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm budowlanych i produkcyjnych. Lokalizacja magazynowa pozwala na rozdzielenie narzędzi na kilka miejsc składowania przy jednocześnie wspólnej kartotece. Możliwe jest zamawianie, sprzedaż i wydawanie narzędzi na jednym dokumencie z różnych lokalizacji magazynowych.

Dokumenty w narzędziowni

W narzędziowni wystawiane są różnego rodzaju dokumenty, które są istotne dla zarządzania narzędziami i procesami z nimi związanymi.

Extranet

Extranet to rozwiązanie sieciowe polegające na połączeniu dwóch lub większej liczby Intranetów za pomocą protokołów sieciowych. Celem tworzenia ekstranetu jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między przedsiębiorstwami lub między nimi i ich klientami, przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet, przeważnie w firmach. Za pomocą aplikacji Extranet klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą danej firmy, a firmy mogą między sobą lepiej współpracować.