Narzędzia w badaniach

Dzięki programowi TCS.net firmy SoftwareStudio, prowadzenie ewidencji narzędzi w badaniach okresowych staje się bardziej systematyczne i efektywne. Zapewnia to bezpieczeństwo w miejscu pracy, optymalne wykorzystanie zasobów oraz kontrolę nad terminami badań. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z tego rozwiązania, aby zapewnić nie tylko sprawne funkcjonowanie narzędzi, ale także bezpieczeństwo i skuteczność w procesach produkcyjnych.

Narzędzia w badaniach

W zakładach przemysłowych, narzędzia i urządzenia używane w procesach produkcyjnych często wymagają regularnych badań okresowych w celu zapewnienia ich sprawności i bezpieczeństwa. Aby efektywnie zarządzać tym procesem, istotne jest prowadzenie ewidencji narzędzi przekazanych do badań okresowych. Program TCS.net, dostarczany przez firmę SoftwareStudio, oferuje rozwiązania pozwalające na skuteczne rejestrowanie i monitorowanie narzędzi poddawanych badaniom okresowym.

Rejestr Narzędzia w badaniach – Ewidencja narzędzi przekazanych do badań okresowych

W dzisiejszych czasach, dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz optymalne wykorzystanie zasobów jest kluczowym aspektem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dlatego coraz więcej firm i zakładów przemysłowych wybiera TCS.net jako niezawodne wsparcie w zarządzaniu narzędziami.

Program TCS.net umożliwia prowadzenie bieżącej ewidencji narzędzi, dzięki czemu można uniknąć nieplanowanych przestojów w produkcji związanych z awariami narzędzi. Co więcej, kontrola nad terminami badań okresowych pozwala na zapewnienie, że narzędzia są zawsze gotowe do użycia i spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa.

Ewidencja narzędzi do badań okresowych

Program TCS.net umożliwia prowadzenie precyzyjnej ewidencji narzędzi, które wymagają regularnych badań okresowych. Każde narzędzie poddane badaniom jest rejestrowane w systemie, a informacje o jego rodzaju, numerze seryjnym, terminie następnego badania oraz odpowiedzialnej osobie są dokładnie dokumentowane.

Dzięki takiej ewidencji, pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie narzędziami mają pełny wgląd w terminy i status badań okresowych, co umożliwia skuteczne planowanie i organizację procesu badań.

Monitorowanie terminów badań okresowych

Program TCS.net umożliwia skuteczne monitorowanie terminów badań okresowych dla poszczególnych narzędzi. System generuje powiadomienia i przypomnienia o zbliżającym się terminie badania, co pozwala na planowanie i organizację przeglądów technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dodatkowo, program umożliwia generowanie raportów zawierających informacje o narzędziach, które wymagają przeprowadzenia badań okresowych w określonym czasie. Dzięki temu zarządzanie terminami i śledzenie postępów staje się bardziej efektywne.

Zalety ewidencji narzędzi w badaniach okresowych

  • Zapewnienie bezpieczeństwa: Skuteczne zarządzanie badaniami okresowymi narzędzi przyczynia się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji ryzyka awarii.
  • Optymalne planowanie zasobów: Ewidencja narzędzi do badań okresowych umożliwia optymalne planowanie zasobów i organizację przeglądów technicznych w sposób efektywny.
  • Ścisła kontrola terminów: Monitorowanie terminów badań okresowych pozwala uniknąć opóźnień i zagwarantować, że narzędzia są regularnie sprawdzane zgodnie z wymaganiami.
Studio TCS.net moduł CMMS zlecenie naprawy

Rejestr Wydań narzędzi do badań jest analogiczny do rejestru Wydań narzędzi w menu Ewidencja Przyjęć i Wydań.

Różni się tylko tym, że zamiast pracownika wybieramy kontrahenta u którego przeprowadzane są przeglądy legalizacje i badania.

Określany jest termin zwrotu narzędzia do narzędziowni.

Rejestr Wydań narzędzi do badań jest analogiczny do rejestru Wydań narzędzi w menu Ewidencja Przyjęć i Wydań, różni się tylko tym, że zamiast pracownika wybieramy kontrahenta u którego przeprowadzane są przeglądy legalizacje i badania.

Określany jest termin zwrotu narzędzia do narzędziowni. Przy przyjęciu narzędzia z badań zapisywana jest informacja o legalizacji, istnieje możliwość załącznika (skanu oryginalnego dokumentu legalizacji) Rejestrują dokumenty obrotu narzędziami dotyczących wydań narzędzi do badań i legalizacji oraz przyjęć wraz możliwością adnotacji o wynikach badań.

Badania i pomiary

Każdy pomiar posiada informację kiedy i przez kogo został dokonany jakie są zalecenia i wyniki poszczególnych badań, czy urządzenie zostało zalegalizowane i jaki jest termin następnego badania, informacje te są dostępne dla pracowników wypożyczalni, rejestracja wykonanych pomiarów – wszystkie pomiary są ewidencjonowane i przechowywane, po wykonaniu badania analizowane są wyniki i porównywane przez system ze wzorcem, wynik jest wyświetlany na ekranie i zapisywany w bazie danych,

Operator określa zalecenia związane z przeznaczeniem przyrządu w przypadku niespełnienia norm wzorca, każdy pomiar posiada informację kiedy i przez kogo został dokonany jakie są zalecenia i wyniki poszczególnych badań, czy urządzenie zostało zalegalizowane i jaki jest termin następnego badania, informacje te są dostępne dla pracowników wypożyczalni.

Jako załącznik można zapisać zeskanowany dokument oryginalny. Informacje o ilościach zamówionych pozycji oraz o planowanych terminach dostaw są dostępne z poziomu kartotek magazynowych. Rejestracja wykonanych pomiarów, które są ewidencjonowane i przechowywane w specjalnych rejestrach, po wykonaniu badania analizowane są wyniki i porównywane przez system ze wzorcem, wynik jest wyświetlany na ekranie i zapisywany w bazie danych, Operator określa zalecenia związane z przeznaczeniem przyrządu w przypadku niespełnienia norm wzorca.

Podstawy Metrologii

Sprawdzanie narzędzi pomiarowych; Pomiary wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych; Pomiary pośrednie, błędy pomiarów pośrednich; Analiza błędów; Statystyczne opracowanie wyników pomiarów; Badanie charakterystyk statycznych przetworników pomiarowych;
Badanie dokładności przyrządu pomiarowego; Wyznaczanie charakterystyki dynamicznej przetwornika pomiarowego.

To rozwiązanie nie tylko usprawnia codzienne funkcjonowanie narzędzi, ale także przyczynia się do zwiększenia skuteczności procesów produkcyjnych. Dzięki TCS.net można uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z naprawami czy wymianą narzędzi w ostatniej chwili.

Legalizacja narzędzi

Program przygotowany jest do bieżącego zarządzania procesami legalizacji narzędzi. Podobnie wygląda kwestia wypożyczeń – w systemie dostępna jest pełna informacja o takich zdarzeniach z dokładnością do miejsca i osoby wypożyczającej. W prowadzeniu magazynów narzędzi, kolejnym istotnym elementem jest metrykowanie nowego sprzętu.

W skrócie, program TCS.net firmy SoftwareStudio to niezawodne narzędzie, które zapewnia pełną kontrolę nad ewidencją narzędzi w badaniach okresowych, gwarantując bezpieczeństwo i efektywność w miejscu pracy oraz produkcji.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Służba utrzymania ruchu
ss_administrator

Służba utrzymania ruchu

TCS.net, opracowany przez firmę SoftwareStudio, to jedno z rozwiązań CMMS, które oferuje kompleksowe funkcjonalności i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Synchronizacja bazy danych SQL
ss_administrator

Synchronizacja bazy danych SQL

Aplikacja TCS.net i synchronizacja bazy danych SQL są niezbędne dla firm, które chcą skutecznie zarządzać procesami biznesowymi. Dzięki nim można uniknąć powstawania niezgodności między różnymi serwerami bazy danych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy i oszczędności czasu oraz pieniędzy.

Program magazyn narzędziowni
ss_administrator

Program magazyn narzędziowni

Program TCS.net jest łatwy w obsłudze i dostosowany do specyficznych potrzeb i wymagań narzędziowni oraz działów utrzymania ruchu. Oferuje efektywne wsparcie w codziennych zadaniach związanych z zarządzaniem narzędziami i utrzymaniem ruchu maszyn, co przekłada się na poprawę efektywności pracy, redukcję kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa.