Narzędzia w badaniach

Dzięki programowi TCS.net firmy SoftwareStudio, prowadzenie ewidencji narzędzi w badaniach okresowych staje się bardziej systematyczne i efektywne. Zapewnia to bezpieczeństwo w miejscu pracy, optymalne wykorzystanie zasobów oraz kontrolę nad terminami badań. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z tego rozwiązania, aby zapewnić nie tylko sprawne funkcjonowanie narzędzi, ale także bezpieczeństwo i skuteczność w procesach produkcyjnych.

W zakładach przemysłowych, narzędzia i urządzenia używane w procesach produkcyjnych często wymagają regularnych badań okresowych w celu zapewnienia ich sprawności i bezpieczeństwa. Aby efektywnie zarządzać tym procesem, istotne jest prowadzenie ewidencji narzędzi przekazanych do badań okresowych. Program TCS.net, dostarczany przez firmę SoftwareStudio, oferuje rozwiązania pozwalające na skuteczne rejestrowanie i monitorowanie narzędzi poddawanych badaniom okresowym.

Rejestr Narzędzia w badaniach – Ewidencja narzędzi przekazanych do badań okresowych

Ewidencja narzędzi do badań okresowych

Program TCS.net umożliwia prowadzenie precyzyjnej ewidencji narzędzi, które wymagają regularnych badań okresowych. Każde narzędzie poddane badaniom jest rejestrowane w systemie, a informacje o jego rodzaju, numerze seryjnym, terminie następnego badania oraz odpowiedzialnej osobie są dokładnie dokumentowane.

Dzięki takiej ewidencji, pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie narzędziami mają pełny wgląd w terminy i status badań okresowych, co umożliwia skuteczne planowanie i organizację procesu badań.

Monitorowanie terminów badań okresowych

Program TCS.net umożliwia skuteczne monitorowanie terminów badań okresowych dla poszczególnych narzędzi. System generuje powiadomienia i przypomnienia o zbliżającym się terminie badania, co pozwala na planowanie i organizację przeglądów technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dodatkowo, program umożliwia generowanie raportów zawierających informacje o narzędziach, które wymagają przeprowadzenia badań okresowych w określonym czasie. Dzięki temu zarządzanie terminami i śledzenie postępów staje się bardziej efektywne.

Zalety ewidencji narzędzi w badaniach okresowych

  • Zapewnienie bezpieczeństwa: Skuteczne zarządzanie badaniami okresowymi narzędzi przyczynia się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji ryzyka awarii.
  • Optymalne planowanie zasobów: Ewidencja narzędzi do badań okresowych umożliwia optymalne planowanie zasobów i organizację przeglądów technicznych w sposób efektywny.
  • Ścisła kontrola terminów: Monitorowanie terminów badań okresowych pozwala uniknąć opóźnień i zagwarantować, że narzędzia są regularnie sprawdzane zgodnie z wymaganiami.

Rejestr Wydań narzędzi do badań jest analogiczny do rejestru Wydań narzędzi w menu Ewidencja Przyjęć i Wydań.

Różni się tylko tym, że zamiast pracownika wybieramy kontrahenta u którego przeprowadzane są przeglądy legalizacje i badania.

Określany jest termin zwrotu narzędzia do narzędziowni.

Rejestr Wydań narzędzi do badań jest analogiczny do rejestru Wydań narzędzi w menu Ewidencja Przyjęć i Wydań, różni się tylko tym, że zamiast pracownika wybieramy kontrahenta u którego przeprowadzane są przeglądy legalizacje i badania.

Określany jest termin zwrotu narzędzia do narzędziowni. Przy przyjęciu narzędzia z badań zapisywana jest informacja o legalizacji, istnieje możliwość załącznika (skanu oryginalnego dokumentu legalizacji) Rejestrują dokumenty obrotu narzędziami dotyczących wydań narzędzi do badań i legalizacji oraz przyjęć wraz możliwością adnotacji o wynikach badań.

Badania i pomiary

Każdy pomiar posiada informację kiedy i przez kogo został dokonany jakie są zalecenia i wyniki poszczególnych badań, czy urządzenie zostało zalegalizowane i jaki jest termin następnego badania, informacje te są dostępne dla pracowników wypożyczalni, rejestracja wykonanych pomiarów – wszystkie pomiary są ewidencjonowane i przechowywane, po wykonaniu badania analizowane są wyniki i porównywane przez system ze wzorcem, wynik jest wyświetlany na ekranie i zapisywany w bazie danych,

Operator określa zalecenia związane z przeznaczeniem przyrządu w przypadku niespełnienia norm wzorca, każdy pomiar posiada informację kiedy i przez kogo został dokonany jakie są zalecenia i wyniki poszczególnych badań, czy urządzenie zostało zalegalizowane i jaki jest termin następnego badania, informacje te są dostępne dla pracowników wypożyczalni.

Jako załącznik można zapisać zeskanowany dokument oryginalny. Informacje o ilościach zamówionych pozycji oraz o planowanych terminach dostaw są dostępne z poziomu kartotek magazynowych. Rejestracja wykonanych pomiarów, które są ewidencjonowane i przechowywane w specjalnych rejestrach, po wykonaniu badania analizowane są wyniki i porównywane przez system ze wzorcem, wynik jest wyświetlany na ekranie i zapisywany w bazie danych, Operator określa zalecenia związane z przeznaczeniem przyrządu w przypadku niespełnienia norm wzorca.

Podstawy Metrologii

Sprawdzanie narzędzi pomiarowych; Pomiary wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych; Pomiary pośrednie, błędy pomiarów pośrednich; Analiza błędów; Statystyczne opracowanie wyników pomiarów; Badanie charakterystyk statycznych przetworników pomiarowych;
Badanie dokładności przyrządu pomiarowego; Wyznaczanie charakterystyki dynamicznej przetwornika pomiarowego.

Legalizacja narzędzi

Program przygotowany jest do bieżącego zarządzania procesami legalizacji narzędzi. Podobnie wygląda kwestia wypożyczeń – w systemie dostępna jest pełna informacja o takich zdarzeniach z dokładnością do miejsca i osoby wypożyczającej. W prowadzeniu magazynów narzędzi, kolejnym istotnym elementem jest metrykowanie nowego sprzętu.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?

Terminal Motorola MC9190-G

Urządzenie MC9190-G gwarantuje dostęp do najnowocześniejszej technologii skanowania, która umożliwia skanowanie różnych rodzajów kodów kreskowych, z małej i dużej odległości, a także skanowanie kodów uszkodzonych lub zabrudzonych.

Program CMMS.net
ss_administrator

Program CMMS.net

Program CMMS.net to innowacyjna aplikacja dla Służb Utrzymania Ruchu, która umożliwia efektywne zarządzanie procesami utrzymania ruchu w firmie. Dzięki pełnej dokumentacji, planowaniu przeglądów, napraw oraz konserwacji, generowaniu raportów i statystyk oraz analizowaniu danych, Służba Utrzymania Ruchu może w sposób szybki i precyzyjny reagować na wszelkie awarie i problemy związane z maszynami i urządzeniami.

Harmonogramy

Program CMMS.net pozwala rejestrować szereg danych o charakterze dokumentów, zapisy i obsługa realizowane są z wykorzystaniem specjalnych transakcji które pozwalają na zapis informacji o zdarzeniach. Jedną z wielu transakcji jest opcja Harmonogramów.