Business Intelligence

Business Intelligence to proces przekształcania danych w informacje. Informacje te stanowią wartościową wiedzę dla firm. Dzięki temu można podnieść konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Business Intelligence

Business Intelligence (analityka biznesowa) to szerokie pojęcie, które można przedstawić jako proces przekształcania danych w informacje. Ponadto Business Intelligence to proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Efektywne eksploatowanie narzędzi Business Intelligence (BI) jest mocno uzależnione od utworzenia hurtowni danych, które pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa.

Kluczem do efektywnego wykorzystania narzędzi Business Intelligence (BI) jest stworzenie hurtowni danych. W hurtowni danych gromadzi się informacje z różnych systemów informatycznych firmy. Dzięki temu można je spójnie analizować i wykorzystywać. Hurtownia danych jest więc kluczowym elementem w procesie BI.

Business Intelligence to proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Efektywne eksploatowanie narzędzi Business Intelligence (BI) jest mocno uzależnione od utworzenia hurtowni danych, które pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa.

Business Intelligence

Informatyka, a w szczególności Business Intelligence jest obecnie jednym z czynników decydujących o sprawnym i bezpiecznym przekazywaniu danych w obrębie przedsiębiorstwa. Warunkuje zatem jego systematyczny rozwój, a tym samym osiąganie coraz lepszych wyników finansowych. W procesie doboru dostawcy usług IT jest precyzyjne określenie własnej potrzeby w tym zakresie. Warto by firma była świadoma jakiego typu rozwiązań oczekuje – czy dedykowanego systemu wsparcia sprzedaży czy np. profesjonalnej hurtowni danych.

Produkt firmy Microsoft – platforma Microsoft SQL Server 2008, a konkretniej jej trzy komponenty: Analysis, Integration oraz Reporting Services składają się na ofertę systemu Microsoft Business Intelligence. Analysis Services służy projektowaniu wielowymiarowych baz analitycznych, Integration Services służy tworzeniu mechanizmów ETL (extract, transform & load) – integracji z systemami zewnętrznymi. Reporting Services związany jest z prezentacją danych biznesowych i stanowi element wykorzystywany przez Studio Raporty.net.

System BI generuje standardowe raporty lub wylicza kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa (Key Performance Indicators) na podstawie których stawia się hipotezy, po czym weryfikuje się je poprzez wykonywanie szczegółowych „przekrojów” danych. Do tego służą różnego rodzaju narzędzia analityczne.

Program Report Builder umożliwia tworzenie wielu rodzajów raportów. Można na przykład tworzyć raporty pokazujące sumaryczne lub szczegółowe informacje o sprzedaży, trendy marketingowe i sprzedażowe, raporty operacyjne lub pulpity nawigacyjne. Tworzone raporty mogą wykorzystywać zaawansowane funkcje formatowania tekstu, np. dla zamówień sprzedaży, katalogów produktów czy listów seryjnych.

SoftwareStudio Sp. z o.o. oferuje pełny zakres usług związanych z wdrożeniem i implementację rozwiązań opartych o Microsoft SQL server reporting services, a wszczególności: przygotowanie i instalację platformy SQL Server i Reporting Services szkolenia administratorów szkolenia końcowych użytkowników,  zdefiniowanie środowiska oraz wykonanie przykładowych raportów, pomoc w ich zdefiniowaniu.

Za pomocą dokumenty w narzędziowni możesz uprawniać procesy w narzędziowni.

W naszej firmie, SoftwareStudio, używamy narzędziowni do skutecznego zarządzania naszymi narzędziami i wyposażeniem. Dzięki narzędziowni mamy możliwość uprawniać różne procesy w zakresie zarządzania narzędziami.

Narzędziownia pozwala na ewidencjonowanie dokumentów związanych z wypożyczeniami narzędzi. Te dokumenty są ściśle powiązane z pracownikami lub kontrahentami. Kiedy pracownik potrzebuje narzędzia do pracy lub kontrahent korzysta z naszych zasobów, wszystko jest odpowiednio udokumentowane w narzędziowni.

Rezerwacje na konkretne pozycje magazynowe są możliwe tylko wtedy, gdy te pozycje są dostępne w magazynie. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy określona pozycja jest potrzebna w konkretnym czasie, ale aktualnie jest niedostępna, być może została wypożyczona przez innego pracownika. W takich przypadkach rejestrujemy dokument zamówienia na określony okres czasu, od kiedy do kiedy będziemy potrzebowali danej pozycji magazynowej. Ten proces działa kontrolnie, ale nie blokuje operacji związanych z wypożyczaniem narzędzi innym pracownikom.

Jednym z pytań, które często się pojawia, jest czy możliwa jest praca zdalna w naszej narzędziowni. Odpowiedź brzmi tak! Nasz program TCS.net działa online, co oznacza, że możemy zarządzać narzędziami i dokumentami z dowolnego miejsca, gdzie mamy dostęp do Internetu. Dzięki temu mamy elastyczność i mobilność w zarządzaniu naszymi zasobami.

W związku z tym narzędziownia stała się niezastąpionym narzędziem w naszej firmie, pomagając nam efektywnie zarządzać naszymi narzędziami i utrzymywać kontrolę nad nimi, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Przeglądanie stanów magazynowych
ss_administrator

Przeglądanie stanów magazynowych

Przeglądanie stanów magazynowych w systemie TCS.net to niezwykle przydatna funkcjonalność, która umożliwia pracownikom bieżącą kontrolę nad stanem i dostępnością narzędzi w magazynie. Dzięki możliwości śledzenia stanu bieżącego oraz informacji o dostępnych narzędziach, użytkownicy mogą efektywnie zarządzać zasobami i zapewnić płynne działanie procesów w zakładzie pracy.

Firma informatyczna SoftwareStudio
ss_administrator

Firma informatyczna SoftwareStudio

Firma informatyczna SoftwareStudio zajmuje się tworzeniem oprogramowania. Współpracuje z różnymi branżami. Działa w dziedzinie informatyki. Pracuje z myślą o potrzebach klientów. Oferuje różne rozwiązania. Posiada wiele produktów.

Usługi programistyczne
ss_administrator

Usługi programistyczne

Nasza firma, SoftwareStudio, specjalizuje się w dostarczaniu usług programistycznych. Jeśli dostępne na rynku oprogramowanie nie spełnia Państwa oczekiwań, to jesteśmy gotowi dostarczyć dedykowane rozwiązanie, które jest dokładnie tym, czego Państwa firma potrzebuje.