W programie Studio Magazyn WMS.net została uruchomiona nowa transakcja umożliwiająca przeglądanie stanów magazynowych wg różnych kryteriów z rozbiciem na miejsca składowania towaru. Po wywołaniu transakcji na pulpicie pojawią się sekcje możliwych kryteriów przeglądania stanów magazynowych.

Po wywołaniu menu pojawi się zestawienie wszystkich towarów, których stan końcowy jest różny od 0, z rozbiciem na miejsca składowania towaru Polecenie SZCZEGÓŁY wyświetla historię obrotów magazynowych wraz z przypisanym numerem nośnika oraz numerem partii.

Stany magazynowe klienta

Lista klientów pojawiających się na liście budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od ilości aktywnych dostawców dopisanych w systemie.

+PROGRAM WMS

Po wyborze jednego z klientów wyświetlone zostanie zestawienie towarów skojarzonych z wybranym dostawcą, w rozbiciu na lokalizacje, których stan magazynowy jest większy od 0. Polecenie SZCZEGÓŁY wyświetla historię obrotów magazynowych wraz z przypisanym numerem nośnika oraz numerem partii.

Stany magazynowe w oddziałach
Opcja stany magazynowe w oddziałach pozwala na wyświetlenie informacji o stanach magazynowych w poszczególnych oddziałach, z rozbiciem na miejsca składowania towaru. Lista oddziałów budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od aktywnych oddziałów dopisanych w systemie. Po kliknięciu na nazwę wybranego oddziału pojawi się zestawienie towarów wraz z miejscami składowania, na których stan końcowy jest większy od 0. Polecenie SZCZEGÓŁY wyświetla historię obrotów magazynowych wraz z przypisanym numerem nośnika oraz numerem partii.

Stany towarów wg magazynów
Opcja stany towarów wg magazynów pozwala na wyświetlenie informacji o stanach magazynowych w poszczególnych magazynach z rozbiciem na miejsca składowania towaru. Lista magazynów budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od aktywnych magazynów dopisanych w systemie. Po kliknięciu na nazwę wybranego magazynu pojawi się zestawienie towarów wraz z miejscami składowania, na których stan końcowy jest większy od 0. Polecenie SZCZEGÓŁY wyświetla historię obrotów magazynowych wraz z przypisanym numerem nośnika oraz numerem partii.

SoftwareStudio Sp. z o.o.