Nowy zwrot do dostawcy NWD

Nowy zwrot do dostawcy NWD

Wywołanie menu NOWY DOKUMENT NWD wyświetla formularz dopisania dokumentu zwrotu narzędzi do wypożyczalni zewnętrznej.

Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

  • Dokument
  • Pozycje
  • Załączniki

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

  • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej.
  • Wypożyczalnia – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisani w systemie kontrahenci o typie Wypożyczalnia. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy skróconej kontrahenta.
  • Nr dokumentu – pole do opcjonalnego wpisania dodatkowego numeru dokumentu
  • Z dnia – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu
  • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie dopisywanego dokumentu

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

  • Artykuł/Nr serii/Lokalizacja – informacja wybierana z listy rozwijanej. Zwracane narzędzie możemy wyszukać zarówno po indeksie jak i nazwie kartoteki, a także po numerze seryjnym zwracanego narzędzia i miejscu jego składowania. Na liście pojawią się tylko i wyłącznie artykuły wypożyczone od dostawcy wskazanego w pierwszej zakładce dokumentu.
  • Ilość – automatycznie proponowana jest ilość 1. Ilość nie może być większa niż wypożyczona o wskazanym numerze seryjnym i miejscu składowania. W przypadku wskazania ilości większej niż dostępna zostanie wyświetlony komunikat, a dopisanie pozycji zostanie zablokowane.
  • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag do dopisywanej pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu zostanie dopisana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument NWD może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR lub porzucenie zapisu dokumentu NWD – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji (w buforze), w pierwszej kolumnie wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
wypożyczanie narzędzi, sorty odzieżowe program
SAdam

Zwroty narzędzi

Narzędzia znajdujące się na stanie u pracownika możemy przyjąć do magazynu narzędzi na podstawie dokumentu zwrotu wypełniając specjalny formularz. Zwracane mogą być wyłącznie narzędzia, które wcześniej zostały wydane za pomocą dokumentu wypożyczenia. Oprogramowanie dla narzędziowni

software-studio-produkt-roku-2010
SAdam

Produkt Roku 2010

Redakcje miesięczników Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych oraz Control Engineering Polska ogłosiły wyniki konkursu „Produkt Roku 2010”.

SAdam

Wypożyczenia od dostawcy

Narzędzia znajdujące się w narzędziowni możemy wydawać kontrahentom za pomocą formularza (dokumentu) wypożyczeń.  Po założeniu kartotek narzędzi oraz wprowadzeniu ich na stan magazynu narzędziowni można przystąpić do normalnej eksploatacji systemu w zakresie rejestracji dokumentów wypożyczeń

Strony