Office job

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr zatwierdzonych dokumentów zwrotu narzędzi przez pracowników.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Dopisania nowego dokumentu,
  • Podglądu,
  • Wydruku,

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.