Dokumenty zwrotów pracowników NP zatwierdzone

Dokumenty zwrotów pracowników NP zatwierdzone

Dokumenty zwrotów pracowników NP zatwierdzone. Program TCS.net umożliwia użytkownikowi dołączanie załączników i zdjęć do dokumentów NP zatwierdzonych. Załączniki mogą zawierać dodatkowe pliki, takie jak formularze, instrukcje obsługi lub inne dokumenty powiązane z zwrotem narzędzi. Dodawanie zdjęć pozwala na dokumentowanie stanu narzędzi lub innych istotnych informacji wizualnych.

Funkcje programu TCS.net – Dokumenty zwrotów narzędzi przez pracowników (NP) zatwierdzone

1. Dopisanie nowego dokumentu NP

Program TCS.net umożliwia użytkownikowi dodanie nowego dokumentu zwrotu narzędzi przez pracownika (NP) zatwierdzonego. Użytkownik może wprowadzić szczegóły dotyczące zwrotu, takie jak data, pracownik, narzędzia itp. i zatwierdzić dokument, aby został dodany do rejestru zwrotów narzędzi.

2. Wydruk dokumentu NP

Z programu TCS.net użytkownik ma możliwość wydruku dokumentu NP zatwierdzonego. Może to być przydatne, jeśli potrzebny jest twardy egzemplarz dokumentu do archiwizacji, przekazania innym osobom lub celów audytowych.

3. Podgląd dokumentu NP

Użytkownik może również przeglądać szczegóły i zawartość dokumentu NP zatwierdzonego. Podgląd dokumentu umożliwia sprawdzenie informacji dotyczących zwrotu narzędzi, takich jak data, pracownik, narzędzia, status itp., bez konieczności drukowania dokumentu.

4. Wysyłanie powiadomień e-mail

Program TCS.net umożliwia użytkownikowi wysyłanie powiadomień e-mail związanych z dokumentami NP zatwierdzonymi. Użytkownik może wysyłać powiadomienia do pracowników, przełożonych lub innych zainteresowanych stron, informując ich o zwrocie narzędzi lub innych ważnych informacjach.

5. Eksport do excela

Użytkownik ma możliwość eksportu danych dotyczących dokumentów NP zatwierdzonych do formatu Excel. Eksport do excela umożliwia dalsze przetwarzanie i analizę danych w zewnętrznych programach, generowanie raportów lub udostępnianie informacji w innym formacie.

6. Dodawanie notatek

W programie TCS.net użytkownik może dodawać notatki do dokumentów NP zatwierdzonych. Notatki mogą zawierać dodatkowe informacje, uwagi lub komentarze dotyczące zwrotu narzędzi, które są ważne dla użytkowników systemu.

7. Prowadzenie dyskusji

Użytkownik ma możliwość prowadzenia dyskusji związanej z dokumentami NP zatwierdzonymi. Dzięki funkcji dyskusji, użytkownicy mogą komunikować się ze sobą, zadawać pytania, dzielić się informacjami lub rozwiązywać problemy dotyczące zwrotów narzędzi.

8. Dodawanie załączników i zdjęć

Program TCS.net umożliwia użytkownikowi dołączanie załączników i zdjęć do dokumentów NP zatwierdzonych. Załączniki mogą zawierać dodatkowe pliki, takie jak formularze, instrukcje obsługi lub inne dokumenty powiązane z zwrotem narzędzi. Dodawanie zdjęć pozwala na dokumentowanie stanu narzędzi lub innych istotnych informacji wizualnych.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Dopisania nowego dokumentu,
  • Podglądu,
  • Wydruku,

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Wpisy

Wpisy

Alfabetyczny spis artykułów w witrynie Program TCS.net – Magazyn Narzędzi umożliwia użytkownikom łatwe wyszukiwanie i poruszanie się po różnych tematach związanych z narzędziownią i oprogramowaniem TCS.net. Dzięki wpisom artykułów użytkownicy mogą zdobyć wiedzę, rozwijać się,

Oprogramowanie w narzędziowni TCS.net

Oprogramowanie

Oprogramowanie TCS.net to nowoczesne narzędzie, które umożliwia dokładne zarządzanie magazynem narzędzi. Dzięki niemu można łatwo kontrolować stan magazynu, uniknąć strat i niepotrzebnych wydatków oraz zwiększyć efektywność pracy. Program TCS.net jest przeznaczony dla przedsiębiorstw zajmujących się

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych to raport lub lista, która prezentuje szczegóły dotyczące zatwierdzonych pozycji w dokumentach. Jest to ważne narzędzie w zarządzaniu magazynem, które umożliwia łatwe monitorowanie przyjęć, wydań lub innych operacji magazynowych.