Dokumenty zwrotów pracowników NP bufor

Dokumenty zwrotów pracowników NP bufor

Dokumenty zwrotów pracowników NP bufor. Program TCS.net umożliwia rejestrację dokumentów zwrotu narzędzi przez pracowników w buforze. Użytkownik może tworzyć nowe dokumenty NP, które są tymczasowo zapisane w buforze, zanim zostaną zatwierdzone i przeniesione do rejestru zwrotów narzędzi.

Funkcje programu TCS.net – Dokumenty zwrotów pracowników (NP) bufor

1. Rejestracja dokumentów zwrotu w buforze

Program TCS.net umożliwia rejestrację dokumentów zwrotu narzędzi przez pracowników w buforze. Użytkownik może tworzyć nowe dokumenty NP, które są tymczasowo zapisane w buforze, zanim zostaną zatwierdzone i przeniesione do rejestru zwrotów narzędzi.

2. Wgląd i edycja dokumentów w buforze

Z menu programu TCS.net, użytkownik ma możliwość przeglądania wszystkich dokumentów NP zapisanych w buforze. Może również edytować istniejące dokumenty, wprowadzając zmiany w informacjach dotyczących zwrotu narzędzi, takich jak data, pracownik, narzędzia itp.

3. Zatwierdzanie dokumentów NP z bufora

Po weryfikacji i upewnieniu się, że informacje w dokumentach zwrotu są prawidłowe, użytkownik może zatwierdzić dokumenty NP z bufora. Zatwierdzenie oznacza, że dokumenty są oficjalnie zatwierdzone i przenoszone do rejestru zwrotów narzędzi.

4. Przeglądanie i filtrowanie zestawienia pozycji w buforze

Program TCS.net umożliwia przeglądanie zestawienia pozycji dokumentów zwrotów pracowników zapisanych w buforze. Użytkownik może filtrować zestawienie według różnych kryteriów, takich jak data, pracownik, status itp., aby szybko odnaleźć odpowiednie dokumenty.

5. Dodawanie notatek, załączników i zdjęć

W programie TCS.net użytkownik ma możliwość dodawania notatek, załączników i zdjęć do dokumentów zwrotów pracowników zapisanych w buforze. Może to być pomocne w udokumentowaniu szczegółów zwrotu, dodaniu dodatkowych informacji lub załączeniu istotnych plików.

6. Wysyłanie wiadomości e-mail

Program TCS.net umożliwia użytkownikowi wysyłanie wiadomości e-mail związanych z dokumentami zwrotów pracowników zapisanych w buforze. Użytkownik może komunikować się z innymi osobami, takimi jak pracownicy, przełożeni czy zespoły obsługujące zwroty narzędzi, za pomocą funkcji wysyłania wiadomości e-mail z programu.

Dzięki funkcjonalności programu TCS.net w zakresie dokumentów zwrotów pracowników (NP) bufor, użytkownicy mają pełną kontrolę nad procesem zwrotów narzędzi. Mogą łatwo rejestrować, edytować, zatwierdzać i monitorować dokumenty zwrotu w buforze, zanim zostaną przesunięte do rejestru głównego. Dodatkowo, możliwość dodawania notatek, załączników, zdjęć oraz wysyłania wiadomości e-mail wspiera kompleksową dokumentację i komunikację związane z procesem zwrotów narzędzi.

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Dopisania nowego dokumentu,
  • Edycji dokumentu,
  • Podglądu,
  • Wydruku,

a także możliwość dołączenia do wybranego dokumentu dowolnej ilości załączników, zdjęć a także dopisania dowolnych uwag czy prowadzenia wątków dyskusji.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe

moduł Narzędziownia w oprogramowaniu TCS.net to niezastąpione narzędzie dla firm, które pragną skutecznie zarządzać swoimi narzędziami i sprzętem. Dzięki możliwości przechowywania informacji w kartotece magazynowej oraz zarządzania zestawami narzędziowymi, firma może zyskać lepszą kontrolę nad

Szukaj

Szukaj

Menu Szukaj to kolejna funkcja w module Kontrahenci. Po wywołaniu tego menu zostanie wyświetlone okno umożliwiające wyszukanie kartoteki kontrahenta wg Nazwy, Miejscowości lub numeru NIP. Dzięki temu przedsiębiorstwo może szybko i łatwo znaleźć interesującego ich

Moduł Lokalizacje w narzędziowni

Lokalizacje

Program TCS.net, wyposażony w zaawansowany moduł Lokalizacje, umożliwia efektywne zarządzanie miejscami składowania w magazynie. Dzięki temu modułowi magazynierzy mogą łatwiej pracować, lepiej wykorzystywać przestrzeń magazynową oraz zyskać pełną wiedzę na temat lokalizacji konkretnych towarów. Po