Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów wypożyczeń z wypożyczalni zewnętrznych zapisanych do bufora

npd-bufor

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje: