Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor w programie TCS.net istnieje możliwość dodawania notatek, załączników i prowadzenia dyskusji. Użytkownik może dodawać uwagi, informacje dodatkowe, dołączać pliki, zdjęcia czy dokumenty oraz komunikować się z innymi użytkownikami w celu udokumentowania lub omówienia szczegółów związanych z wypożyczeniem narzędzi przed zatwierdzeniem dokumentu.

Dzięki tym funkcjom programu TCS.net użytkownicy mają pełną kontrolę i łatwy dostęp do dokumentów wypożyczeń narzędzi NPD znajdujących się w buforze, co umożliwia efektywne zarządzanie procesem wypożyczeń przed ich zatwierdzeniem.

Funkcje programu TCS.net – Zestawienie pozycji bufor dokumentów wypożyczania narzędzi NPD

1. Przeglądanie zestawienia pozycji buforowych

Program TCS.net umożliwia wygenerowanie zestawienia pozycji buforowych dokumentów wypożyczania narzędzi NPD. Użytkownik może przeglądać listę wszystkich dokumentów wypożyczeń, które znajdują się w buforze, czyli oczekują na zatwierdzenie.

2. Sortowanie i filtrowanie

W zestawieniu pozycji buforowych dokumentów NPD użytkownik może sortować i filtrować dane według określonych kryteriów. Może sortować dokumenty według daty, nazwy dostawcy, numeru dokumentu itp., aby łatwiej znaleźć potrzebne informacje.

3. Podgląd szczegółów dokumentu

Użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów poszczególnych dokumentów wypożyczeń znajdujących się w buforze. Może sprawdzić informacje dotyczące wypożyczonych narzędzi, daty wypożyczenia, dane dostawcy, uwagi i inne istotne informacje.

4. Drukowanie zestawienia

Zestawienie pozycji buforowych dokumentów NPD może być wydrukowane w formie raportu. Użytkownik może wygenerować i wydrukować zestawienie, aby mieć go w formie papierowej lub cyfrowej do celów archiwizacyjnych lub analizy.

5. Eksport do formatu Excel

Funkcjonalność eksportu do formatu Excel pozwala użytkownikowi na przekształcenie zestawienia pozycji buforowych dokumentów NPD w plik Excel. Umożliwia to dalszą obróbkę danych, tworzenie własnych raportów lub analizę w innych programach.

6. Notatki, załączniki i dyskusje

W ramach zestawienia pozycji buforowych dokumentów NPD w programie TCS.net istnieje możliwość dodawania notatek, załączników i prowadzenia dyskusji. Użytkownik może dodawać uwagi, informacje dodatkowe, dołączać pliki, zdjęcia czy dokumenty oraz komunikować się z innymi użytkownikami w celu udokumentowania lub omówienia szczegółów związanych z wypożyczeniem narzędzi przed zatwierdzeniem dokumentu.

Dzięki tym funkcjom programu TCS.net użytkownicy mają pełną kontrolę i łatwy dostęp do dokumentów wypożyczeń narzędzi NPD znajdujących się w buforze, co umożliwia efektywne zarządzanie procesem wypożyczeń przed ich zatwierdzeniem.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów wypożyczeń z wypożyczalni zewnętrznych zapisanych do bufora

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Podglądu,
  • Wydruku.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Zwrot narzędzi do dostawcy

Zwrot narzędzi do dostawcy

Zwrot narzędzi do dostawcy. Dzięki zastosowaniu programu Studio TCS.net w magazynie narzędzi/narzędziowni, wypożyczalnia działa sprawniej, zasoby są optymalnie wykorzystywane, a planowanie zakupów staje się bardziej precyzyjne. Program zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z wypożyczaniem narzędzi

Baza danych SQL

Baza danych SQL

SQL Server jest potężnym narzędziem do zarządzania danymi przedsiębiorstwa. Wiodące na rynku narzędzie wspierające zarządzanie danymi firmowymi, efektywność programistyczną oraz business intelligence oferuje pełną funkcjonalność, jakiej mogą oczekiwać klienci od korporacyjnego systemu przetwarzania danych.

Wypożyczalnia narzędzi

Wypożyczalnia

Moduł Wypożyczalnia Narzędzi to doskonałe rozwiązanie dla firm zajmujących się wynajmem sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Dzięki temu modułowi możliwe jest efektywne zarządzanie procesem wypożyczania, optymalne wykorzystanie zasobów narzędzi oraz generowanie potrzebnych raportów. Dla klientów korzystających