Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor

Zestawienie pozycji bufor w programie TCS.net istnieje możliwość dodawania notatek, załączników i prowadzenia dyskusji. Użytkownik może dodawać uwagi, informacje dodatkowe, dołączać pliki, zdjęcia czy dokumenty oraz komunikować się z innymi użytkownikami w celu udokumentowania lub omówienia szczegółów związanych z wypożyczeniem narzędzi przed zatwierdzeniem dokumentu.

Dzięki tym funkcjom programu TCS.net użytkownicy mają pełną kontrolę i łatwy dostęp do dokumentów wypożyczeń narzędzi NPD znajdujących się w buforze, co umożliwia efektywne zarządzanie procesem wypożyczeń przed ich zatwierdzeniem.

Funkcje programu TCS.net – Zestawienie pozycji bufor dokumentów wypożyczania narzędzi NPD

1. Przeglądanie zestawienia pozycji buforowych

Program TCS.net umożliwia wygenerowanie zestawienia pozycji buforowych dokumentów wypożyczania narzędzi NPD. Użytkownik może przeglądać listę wszystkich dokumentów wypożyczeń, które znajdują się w buforze, czyli oczekują na zatwierdzenie.

2. Sortowanie i filtrowanie

W zestawieniu pozycji buforowych dokumentów NPD użytkownik może sortować i filtrować dane według określonych kryteriów. Może sortować dokumenty według daty, nazwy dostawcy, numeru dokumentu itp., aby łatwiej znaleźć potrzebne informacje.

3. Podgląd szczegółów dokumentu

Użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów poszczególnych dokumentów wypożyczeń znajdujących się w buforze. Może sprawdzić informacje dotyczące wypożyczonych narzędzi, daty wypożyczenia, dane dostawcy, uwagi i inne istotne informacje.

4. Drukowanie zestawienia

Zestawienie pozycji buforowych dokumentów NPD może być wydrukowane w formie raportu. Użytkownik może wygenerować i wydrukować zestawienie, aby mieć go w formie papierowej lub cyfrowej do celów archiwizacyjnych lub analizy.

5. Eksport do formatu Excel

Funkcjonalność eksportu do formatu Excel pozwala użytkownikowi na przekształcenie zestawienia pozycji buforowych dokumentów NPD w plik Excel. Umożliwia to dalszą obróbkę danych, tworzenie własnych raportów lub analizę w innych programach.

6. Notatki, załączniki i dyskusje

W ramach zestawienia pozycji buforowych dokumentów NPD w programie TCS.net istnieje możliwość dodawania notatek, załączników i prowadzenia dyskusji. Użytkownik może dodawać uwagi, informacje dodatkowe, dołączać pliki, zdjęcia czy dokumenty oraz komunikować się z innymi użytkownikami w celu udokumentowania lub omówienia szczegółów związanych z wypożyczeniem narzędzi przed zatwierdzeniem dokumentu.

Dzięki tym funkcjom programu TCS.net użytkownicy mają pełną kontrolę i łatwy dostęp do dokumentów wypożyczeń narzędzi NPD znajdujących się w buforze, co umożliwia efektywne zarządzanie procesem wypożyczeń przed ich zatwierdzeniem.

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlony rejestr pozycji dokumentów wypożyczeń z wypożyczalni zewnętrznych zapisanych do bufora

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:

  • Podglądu,
  • Wydruku.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Narzędziownia

Narzędziownia

Narzędziownia stworzona przez SoftwareStudio, zapewnia kompleksowe narzędzia do efektywnego zarządzania dokumentacją związaną z wypożyczeniami narzędzi. Dzięki temu narzędziu, dokumenty ewidencjonowane przez narzędziownię są ściśle powiązane z pracownikami lub kontrahentami, umożliwiając ciągły wgląd w bieżącą i

Wydania z magazynu

Wydania z magazynu

Wydania z magazynu są nieodłącznym elementem zarządzania zapasami. To proces, w którym towary lub materiały są wypuszczane z magazynu i przekazywane do odbiorców wewnętrznych lub zewnętrznych. Ma to miejsce, gdy istnieje zapotrzebowanie na te produkty

Dokumenty LK

Dokumenty LK

Dokumenty LK Protokół likwidacji środka trwałego to dokument, który służy do udokumentowania procesu likwidacji danego środka trwałego w przedsiębiorstwie. Likwidacja może wynikać z różnych przyczyn, takich jak uszkodzenie, zużycie, zniszczenie lub decyzja o sprzedaży lub