Nowy zwrot pracownika NP

Nowy zwrot pracownika NP

Nowy zwrot pracownika NP. Dzięki funkcjonalności programu TCS.net w zakresie nowych zwrotów pracownika (NP), użytkownicy mogą sprawnie rejestrować i zarządzać procesem zwrotu narzędzi, zapewniając kompletność i kontrolę nad tym aspektem zarządzania narzędziami w organizacji.

Funkcje programu TCS.net – Nowy zwrot pracownika (NP)

1. Rejestracja nowego zwrotu narzędzi

Program TCS.net umożliwia rejestrację nowego zwrotu narzędzi od pracownika za pomocą dokumentu „Nowy zwrot pracownika” (NP). Użytkownik może utworzyć nowy dokument NP, który będzie rejestrował zwrot narzędzi od pracownika do magazynu.

2. Wybór pracownika i narzędzi

Podczas tworzenia dokumentu NP, użytkownik może wybrać pracownika, który zwraca narzędzia, oraz wybrać konkretne narzędzia, które są zwracane. System umożliwia łatwe wyszukiwanie pracowników i narzędzi za pomocą odpowiednich pól lub list rozwijanych.

3. Zapisywanie szczegółów zwrotu

Program TCS.net pozwala na wprowadzenie dodatkowych szczegółów dotyczących zwrotu, takich jak data zwrotu, stan narzędzi, uwagi itp. Użytkownik może dokładnie opisać proces zwrotu narzędzi w celu zachowania pełnej dokumentacji.

4. Zatwierdzanie dokumentu NP

Po wprowadzeniu wszystkich danych zwrotu, użytkownik może zatwierdzić dokument NP, co oznacza, że zwrot narzędzi jest oficjalnie potwierdzony i zarejestrowany w systemie. Po zatwierdzeniu dokumentu, informacje o zwrocie są przenoszone do rejestru zwrotów narzędzi.

5. Generowanie raportów i zestawień

Program TCS.net umożliwia generowanie różnych raportów i zestawień dotyczących zwrotów narzędzi. Użytkownik może wygenerować raporty na podstawie określonych kryteriów, takich jak okres czasu, pracownik, rodzaj narzędzi itp. Raporty mogą być drukowane, eksportowane do formatu Excel lub wysyłane drogą elektroniczną.

6. Zarządzanie dokumentami zwrotów

Program TCS.net umożliwia zarządzanie dokumentami zwrotów narzędzi. Użytkownik może przeglądać, edytować, usuwać lub wyszukiwać dokumenty NP w celu utrzymania uporządkowanej i pełnej dokumentacji zwrotów narzędzi od pracowników.

Dzięki funkcjonalności programu TCS.net w zakresie nowych zwrotów pracownika (NP), użytkownicy mogą sprawnie rejestrować i zarządzać procesem zwrotu narzędzi, zapewniając kompletność i kontrolę nad tym aspektem zarządzania narzędziami w organizacji.

Wywołanie menu NOWY DOKUMENT NP wyświetla formularz dopisania dokumentu zwrotu narzędzi przez pracownika.

Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

 • Dokument
 • Pozycje
 • Załączniki

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

 • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej.
 • Pracownik – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisani w systemie pracownicy. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwiska pracownika.
 • Nr dokumentu – pole do opcjonalnego wpisania dodatkowego numeru dokumentu
 • Z dnia – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu
 • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie dopisywanego dokumentu

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

 • Artykuł/Nr serii – informacja wybierana z listy rozwijanej. Zwracane narzędzie możemy wyszukać zarówno po indeksie jak i nazwie kartoteki, a także po numerze seryjnym zwracanego narzędzia. Na liście pojawią się tylko i wyłącznie artykuły wypożyczone przez wskazanego w pierwszej zakładce pracownika.
 • Lokalizacja – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wskazać lokalizację, na którą zostanie odłożone zwracane narzędzie.
 • Ilość – automatycznie proponowana jest ilość 1. Ilość nie może być większa niż będąca na stanie pracownika o wskazanym numerze seryjnym. W przypadku wskazania ilości większej niż dostępna zostanie wyświetlony komunikat, a dopisanie pozycji zostanie zablokowane.
 • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag do dopisywanej pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu zostanie dopisana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument NP może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR lub porzucenie zapisu dokumentu NP– przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji (w buforze), w pierwszej kolumnie wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Rejestr narzędzi

Rejestr narzędzi

W nowoczesnym magazynie narzędziowym rejestr narzędzi jest podstawą. Zapewnia on dokładne śledzenie każdego narzędzia. Dzięki temu zarządzanie magazynem staje się łatwiejsze. Rejestr pozwala na szybką identyfikację i lokalizację narzędzi. Umożliwia również monitorowanie ich stanu i

Program w ASP.net

Program w ASP.net

Dzięki technologii Microsoft ASP.NET programiści mają możliwość tworzenia zaawansowanych aplikacji webowych, które są wydajne, bezpieczne i łatwe w utrzymaniu. Platforma Microsoft .NET i jej narzędzia, w tym ASP.NET, stanowią solidne podstawy dla budowy nowoczesnych rozwiązań

Dokumenty zwrotów do dostawcy NWD bufor

Dokumenty zwrotów do dostawcy NWD bufor

Dokumenty zwrotów do dostawcy NWD bufor. Program TCS.net to narzędzie stworzone do zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwach. Dzięki niemu możliwe jest szybkie tworzenie, edycja oraz przechowywanie różnych dokumentów: od umów z klientami po faktury i dokumenty