Oprogramowanie CMMS

Oprogramowanie CMMS to istotny moduł w platformie Studio TCS.net. Pomaga ono w efektywnym zarządzaniu narzędziami w zakładach przemysłowych. Dzięki temu narzędziu można śledzić stan techniczny maszyn i urządzeń oraz planować ich konserwację.

Oprogramowanie CMMS

Oprogramowanie CMMS w platformie Studio TCS.net umożliwia również monitorowanie zużycia energii oraz kosztów związanych z utrzymaniem urządzeń. To narzędzie pozwala na bieżąco śledzić wskaźniki wydajności oraz planować naprawy i przeglądy w optymalny sposób. Wszystkie te funkcje wspierają efektywne zarządzanie narzędziami w zakładach przemysłowych, co przekłada się na oszczędności i zwiększenie wydajności produkcji. Dlatego oprogramowanie CMMS w platformie Studio TCS.net jest niezbędnym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa, które dba o efektywne zarządzanie swoimi zasobami.

Oprogramowanie CMMS to ważny element platformy Studio TCS.net.

Ułatwia ono zarządzanie konserwacją w firmach. Program pomaga planować przeglądy i naprawy maszyn. Użytkownicy śledzą też historię awarii dzięki niemu. Dostęp do oprogramowania CMMS odbywa się przez Internet. Zapewnia to łatwy dostęp z różnych miejsc. Oprogramowanie oferuje też wsparcie w podejmowaniu decyzji. Analizuje dane i tworzy raporty. Moduł CMMS w Studio TCS.net podnosi efektywność pracy. Zmniejsza przestoje w produkcji. Zapewnia lepsze wykorzystanie zasobów. Firmy korzystające z CMMS oszczędzają czas i pieniądze. Oprogramowanie to jest kluczowe dla nowoczesnej gospodarki narzędziowej.

Funkcje modułu edycji zlecenia naprawy

Na obrazku przedstawiona jest funkcjonalność modułu CMMS (Computerized Maintenance Management System) systemu Studio TCS.net, skupiająca się na edycji zlecenia naprawy. Jest to narzędzie służące do zarządzania procesami serwisowymi w przedsiębiorstwie.

Studio TCS.net moduł CMMS zlecenie naprawy
 1. Szczegółowe Informacje o Zleceniu:
  • Moduł pozwala na przeglądanie i edycję szczegółowych danych zlecenia, takich jak status naprawy, symbol obiektu, nazwa obiektu, lokalizacja, a także daty związane z naprawą, w tym data zapisu, planowana data zakończenia oraz data rzeczywistego rozpoczęcia naprawy.
 2. Zarządzanie Zasobami:
  • System umożliwia zarządzanie obiektami (maszynami, urządzeniami), ich lokalizacją oraz szczegółami awarii, co obejmuje rodzaj uszkodzenia i przyczynę awarii.
 3. Podjęte Działania:
  • W sekcji „Podjęte działania” można wprowadzić informacje o wykonanych czynnościach serwisowych, takich jak wymiana łożyska.
 4. Instrukcje i Czynności:
  • Moduł zawiera sekcję instrukcji i czynności, gdzie można zaznaczyć wykonane prace, takie jak „Sprawdzenie podłączenia do instalacji elektrycznej”, z opcją dodawania kolejności i uwag do każdej czynności.
 5. Zarządzanie Bezpieczeństwem:
  • System umożliwia również zapisywanie warunków bezpieczeństwa oraz wszelkich uwag związanych z bezpieczeństwem pracy podczas naprawy.
 6. Rejestrowanie Zatrzymania Produkcji:
  • Możliwość rejestrowania wpływu awarii na produkcję, w tym informacji o zatrzymaniu produkcji i stanie licznika.

Moduł CMMS w Studio TCS.net to kompleksowe narzędzie do zarządzania naprawami i konserwacją w przedsiębiorstwie, które umożliwia dokładne śledzenie i dokumentowanie wszystkich etapów procesu serwisowego. Dzięki temu systemowi, menedżerowie i technicy serwisowi mogą efektywniej planować prace, zarządzać czasem napraw oraz utrzymywać wysoką jakość i bezpieczeństwo procesów produkcyjnych.

TCS program demo

Oferta oprogramowania do narzędziowni to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu TCS Twoim potrzebom?
Firma informatyczna
ss_administrator

Firma informatyczna

Firma informatyczna ma za zadanie dostarczyć kompleksowe rozwiązania informatyczne, które wspierają efektywne zarządzanie narzędziami w narzędziowni. Ich działania mogą obejmować opracowanie oprogramowania, integrację z innymi systemami, doradztwo, szkolenia i wsparcie techniczne. W ten sposób firma informatyczna wspomaga narzędziownie w realizacji ich celów i zapewnieniu optymalnego wykorzystania zasobów narzędziowych.

Kartoteki pracowników
ss_administrator

Kartoteki pracowników

W programie TCS.net przechowujemy kartoteki pracowników. W kartotekach tych znajdują się ważne informacje. Informacje te dotyczą pracowników firmy. W programie TCS.net łatwo zarządzać tymi informacjami. Możemy dodawać nowych pracowników do kartotek. Możemy też aktualizować dane istniejących pracowników. Wszystko to dzieje się w prosty i intuicyjny sposób.

Wydania narzędzi z magazynu
ss_administrator

Wydania narzędzi z magazynu

Proces wydawania narzędzi z magazynu jest istotnym elementem zarządzania gospodarką narzędziami w przedsiębiorstwie. Zapewnienie sprawnego i kontrolowanego wydawania narzędzi pracownikom pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów oraz minimalizację strat i zagubień. Wdrożenie programu magazynowego, takiego jak TCS.net, umożliwia usprawnienie i automatyzację tego procesu, co przyczynia się do poprawy efektywności pracy oraz ścisłej kontroli nad narzędziami.