Nowa kartoteka

Nowa kartoteka

W ramach modułu Kartoteki / Kontrahenci programu TCS.net, dostępny jest funkcjonalny formularz pozwalający na łatwe zakładanie nowych kartotek kontrahentów. Formularz dodawania nowego kontrahenta umożliwia wprowadzenie i gromadzenie istotnych informacji dotyczących partnerów biznesowych.

Program TCS.net – Moduł Kartoteki Kontrahentów – Dodawanie Nowej Kartoteki

Po wywołaniu menu „Nowa kartoteka” w programie TCS.net, zostaje wyświetlona formularz umożliwiający dodanie nowej kartoteki kontrahenta. Okno dodawania nowej kartoteki składa się z dwóch zakładek: „Dane ewidencyjne” oraz „Dane uzupełniające”.

Zakładka „Dane ewidencyjne”

W zakładce „Dane ewidencyjne” wypełniamy kolejno pola:

 • Aktywne: Pole oznacza aktywność kartoteki kontrahenta. Domyślnie jest zaznaczone.
 • Rodzaj: Informacja wybierana ze skorowidza, umożliwiająca określenie rodzaju kontrahenta.
 • Nazwa skrócona: Krótka nazwa lub skrótowa nazwa kontrahenta.
 • Nazwa pełna: Pełna nazwa lub opis kontrahenta.
 • Kod pocztowy: Numer kodu pocztowego związany z adresem kontrahenta.
 • Miejscowość: Nazwa miejscowości związanej z adresem kontrahenta.
 • Ulica: Nazwa ulicy związanej z adresem kontrahenta.
 • Telefon: Numer telefonu kontaktowego kontrahenta.
 • E-mail: Adres e-mail kontrahenta.

Zakładka „Dane uzupełniające”

W zakładce „Dane uzupełniające” uzupełniamy kolejno pola:

 • Kraj: Informacja wybierana z listy rozwijanej, określająca kraj związany z kontrahentem.
 • NIP: Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta.
 • Uwagi: Pole służące do wpisania dowolnej notatki lub komentarza związanych z kontrahentem.

Dodawanie nowej kartoteki kontrahenta w programie TCS.net jest łatwe i intuicyjne. Wypełnienie danych ewidencyjnych i uzupełniających umożliwia dokładne opisanie i identyfikację kontrahenta, co przyczynia się do efektywnego zarządzania danymi kontrahentów w firmie.

Kartoteka zostaje zapisana po uruchomieniu przycisku ZAPISZ. Przycisk ANULUJ to wycofanie się z wprowadzonych zmian.

Polami obowiązkowymi przy dopisaniu kartoteki są pola, których opis został wytłuszczony – w przypadku próby zapisania kartoteki bez wypełnienia informacji obowiązkowych zostanie wyświetlony komunikat, a zapis kartoteki zostanie zablokowany.

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Program TCS.net – Moduł Kartoteki Kontrahenci – Formularz Dodawania Nowego Kontrahenta

W ramach modułu Kartoteki / Kontrahenci programu TCS.net, dostępny jest funkcjonalny formularz pozwalający na łatwe zakładanie nowych kartotek kontrahentów. Formularz dodawania nowego kontrahenta umożliwia wprowadzenie i gromadzenie istotnych informacji dotyczących partnerów biznesowych.

Tworzenie nowej kartoteki kontrahenta

Po wybraniu odpowiedniego menu i uruchomieniu formularza dodawania nowego kontrahenta, użytkownik jest prezentowany z różnymi polami i opcjami do wypełnienia.

Zakładanie kartoteki

Podstawowe dane kontrahenta są wprowadzane w zakładce „Dane ewidencyjne”. W tym miejscu użytkownik ma możliwość wprowadzenia następujących informacji:

 • Aktywne: Opcja określająca aktywność kontrahenta. Domyślnie zaznaczona.
 • Rodzaj: Wybór rodzaju kontrahenta z dostępnych opcji w skorowidzu.
 • Nazwa skrócona: Krótka nazwa lub skrótowa nazwa kontrahenta.
 • Nazwa pełna: Pełna nazwa lub opis kontrahenta.
 • Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica: Adres siedziby kontrahenta, z podziałem na kod pocztowy, miejscowość i ulicę.
 • Telefon: Numer telefonu kontaktowego do kontrahenta.
 • E-mail: Adres e-mail kontrahenta.

Dodatkowe informacje

W zakładce „Dane uzupełniające” użytkownik ma możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji dotyczących kontrahenta, takich jak:

 • Kraj: Wybór kraju z listy rozwijanej, określający kraj związany z kontrahentem.
 • NIP: Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta.
 • Uwagi: Pole tekstowe, w którym można zamieścić dodatkowe uwagi lub komentarze.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól oraz opcjonalnych informacji, użytkownik może zatwierdzić utworzenie nowej kartoteki kontrahenta, co spowoduje zapisanie danych i umieszczenie ich w systemie TCS.net.

Dzięki funkcjonalnemu formularzowi dodawania nowego kontrahenta w programie TCS.net, zarządzanie danymi kontrahentów staje się prostsze i bardziej uporządkowane. Wprowadzone informacje mogą być łatwo wyszukiwane i wykorzystywane w dalszych procesach biznesowych, przyczyniając się do efektywnego zarządzania relacjami z kontrahentami.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Spis treści

Spis treści

Spis treści na stronie internetowej, która dotyczy systemów IT związanych z tematem narzędziowni i Studio TCS.net, pełni kilka istotnych funkcji. Po pierwsze, pomaga użytkownikom znaleźć szybko interesujące ich informacje. Po drugie, ułatwia nawigację po stronie,

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych

Zestawienie pozycji zatwierdzonych dokumentów dostarcza szczegółowych informacji na temat dokumentów, które przeszły proces zatwierdzenia. Można w nim znaleźć numery dokumentów, daty zatwierdzenia, dane dotyczące towarów/materiałów, ilości, ceny jednostkowe i inne istotne dane związane z dokumentacją

Oprogramowanie w narzędziowni TCS.net

Oprogramowanie

Oprogramowanie TCS.net to nowoczesne narzędzie, które umożliwia dokładne zarządzanie magazynem narzędzi. Dzięki niemu można łatwo kontrolować stan magazynu, uniknąć strat i niepotrzebnych wydatków oraz zwiększyć efektywność pracy. Program TCS.net jest przeznaczony dla przedsiębiorstw zajmujących się