Nowe wypożyczenie od dostawcy NPD

Nowe wypożyczenie od dostawcy NPD

Nowe wypożyczenie od dostawcy NPD. System TCS.net umożliwia generowanie różnych raportów i dokumentacji dotyczącej wypożyczeń narzędzi od dostawcy. Można drukować raporty, generować zestawienia, eksportować dane do pliku Excel czy wysyłać informacje drogą elektroniczną.

Procedura wypożyczenia narzędzi od dostawcy za pomocą dokumentu NPD

Krok 1: Rejestracja w systemie TCS.net

Przed rozpoczęciem procesu wypożyczenia narzędzi od dostawcy, należy upewnić się, że dostępne jest konto w systemie TCS.net. Jeśli jeszcze nie masz konta, należy skontaktować się z administratorem systemu w celu zarejestrowania się.

Krok 2: Tworzenie dokumentu NPD

Po zalogowaniu się do systemu TCS.net, należy przejść do modułu Narzędziownia i wybrać opcję tworzenia nowego dokumentu NPD (Narzędzie Przychód Dostawcy).

Krok 3: Wprowadzanie informacji o wypożyczeniu

W nowo utworzonym dokumencie NPD należy wprowadzić niezbędne informacje dotyczące wypożyczenia narzędzi od dostawcy. Należy uzupełnić dane takie jak nazwa dostawcy, daty wypożyczenia i zwrotu, numer referencyjny wypożyczenia, informacje o narzędziach, ilościach itp. Wszystkie wymagane pola powinny być wypełnione zgodnie z rzeczywistymi danymi.

Krok 4: Zatwierdzenie dokumentu NPD

Po wprowadzeniu wszystkich informacji, należy zatwierdzić dokument NPD. Przed zatwierdzeniem upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i kompletnie wypełnione. Po zatwierdzeniu dokumentu, staje się on ważnym zapisem w systemie TCS.net.

Krok 5: Monitorowanie wypożyczenia

Po zatwierdzeniu dokumentu NPD, system TCS.net umożliwia monitorowanie wypożyczenia narzędzi od dostawcy. Można śledzić daty wypożyczenia i zwrotu, monitorować dostępność narzędzi, sprawdzać historię wypożyczeń i wiele innych informacji związanych z tym procesem.

Krok 6: Zwrót narzędzi

Po zakończeniu okresu wypożyczenia, należy zwrócić narzędzia do dostawcy. Po dokonaniu zwrotu, należy zaktualizować informacje w systemie TCS.net, oznaczając narzędzia jako zwrócone.

Krok 7: Dokumentacja i raportowanie

System TCS.net umożliwia generowanie różnych raportów i dokumentacji dotyczącej wypożyczeń narzędzi od dostawcy. Można drukować raporty, generować zestawienia, eksportować dane do pliku Excel czy wysyłać informacje drogą elektroniczną.

Dzięki systemowi TCS.net proces wypożyczenia narzędzi od dostawcy jest bardziej uporządkowany i efektywny. Umożliwia to łatwe zarządzanie wypożyczeniami, śledzenie terminów zwrotu i generowanie potrzebnych raportów.

Wywołanie menu NOWY DOKUMENT NPD wyświetla formularz dopisania dokumentu wypożyczenia narzędzi z wypożyczalni zewnętrznej, a więc wprowadzenia go na stan magazynu.

Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

 • Dokument
 • Pozycje
 • Załączniki

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

 • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej.
 • Wypożyczalnia – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisani w systemie kontrahenci o typie Wypożyczalnia. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy skróconej kontrahenta.
 • Nr dokumentu – pole do opcjonalnego wpisania dodatkowego numeru dokumentu
 • Z dnia – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu
 • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie dopisywanego dokumentu

W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

 • Artykuł – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisane w systemie kartoteki magazynowe. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy lub indeksu kartoteki.
 • Numer seryjny – pole do wpisania numeru seryjnego wypożyczanego narzędzia. W przypadku kiedy nie możemy podać numeru seryjnego, bo go nie znamy w polu nalezy wpisac wartość „BRAK”, gdyz uzupełnienie pola jest wymagalne.
 • Lokalizacja – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wskazać lokalizację, na której zostanie składowane wypożyczane narzędzie.
 • Ilość – automatycznie proponowana jest ilość 1. Wartość tą należy zmienić tylko i wyłącznie w wypadku, gdy do wypożyczanych narzędzi nie ma przypisanych numerów seryjnych lub są to numery partii, czyli part numbery.
 • Cena – w polu można wpisać cenę wypożyczanego narzędzia.
 • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag do dopisywanej pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu zostanie dopisana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Zaznaczenie pola Kolejne przyjęcie ułatwia wprowadzenie na stan wielu takich samych narzędzi o różnych numerach seryjnych. Po uruchomieniu DODAJ formatka dopisania pozycji zostanie tylko częściowo wyczyszczona co znacznie przyspieszy rejestrację przyjęcia większej ilości narzędzi.

Przy dopisaniu kolejnej pozycji dokumentu należy uzupełnić tylko pole Numer seryjny.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument NPD może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR lub porzucenie zapisu dokumentu NPD – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji (w buforze), w pierwszej kolumnie wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Kontrahenci

Kontrahenci

Moduł wypożyczalnia narzędziowni w TCS.net to kompleksowe oprogramowanie dla firm, które oferują wypożyczalnię narzędzi. Dzięki niemu można prowadzić pełną ewidencję maszyn i urządzeń, a także osób wypożyczających narzędzia oraz pracowników odpowiedzialnych za ich obsługę. Moduł

Dokumenty wypożyczeń

Dokumenty wypożyczeń

Dokumenty wypożyczeń narzędzi są niezbędne do prowadzenia wypożyczalni narzędzi. Pozwalają one na śledzenie historii wypożyczeń, co umożliwia wypożyczalni skuteczne zarządzanie magazynem oraz lepsze wykorzystanie posiadanych narzędzi. Dzięki temu, wypożyczalnia może zwiększyć swoją efektywność oraz zadowolenie

Likwidacje

Likwidacje

Likwidacja wyposażenia jest procesem, który występuje w przypadku, gdy składniki majątku firmy ulegają zniszczeniu, zużyciu lub zostają wycofane z użycia z innych powodów. W takiej sytuacji konieczne jest sporządzenie protokołu likwidacji wyposażenia, który dokumentuje proces