Nowe wypożyczenie od dostawcy NPD

Nowe wypożyczenie od dostawcy NPD

Oprogramowanie dla narzędziowni

Ręczne wypisywanie kartotek trwa tak długo, że przed magazynem narzędziowym ustawiają się kolejki. Ewidencja w Excelu szybko się rozrasta, a brak podpisu sprawia, że jest niewiarygodna. Program TCS.net przygotowany do pracy w narzędziowni może używać karty zbliżeniowe RFID jako formę podpisu elektronicznego pracownika. Program zapisuje unikalny numer karty powiązany z pracownikiem. Cała operacja wydania sprzętu zostaje skrócona. Dzięki temu zarządzanie pracą narzędziowni staje się łatwiejsze.

Wywołanie menu NOWY DOKUMENT NPD wyświetla formularz dopisania dokumentu wypożyczenia narzędzi z wypożyczalni zewnętrznej, a więc wprowadzenia go na stan magazynu.

Formatka dopisania dokumentu składa się z trzech zakładek:

 • Dokument
 • Pozycje
 • Załączniki

W zakładce Dokument uzupełniamy kolejno pola:

 • Rodzaj dokumentu – informacja wybierana z listy rozwijanej.
 • Wypożyczalnia – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisani w systemie kontrahenci o typie Wypożyczalnia. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy skróconej kontrahenta.
 • Nr dokumentu – pole do opcjonalnego wpisania dodatkowego numeru dokumentu
 • Z dnia – pole do opcjonalnego wpisania daty wystawienia dokumentu
 • Uwagi – pole do wpisania dowolnej dodatkowej informacji odnośnie dopisywanego dokumentu

W zakładce Pozycje uzupełniamy kolejno pola:

 • Artykuł – informacja wybierana z listy rozwijanej. Na liście pojawią się dopisane w systemie kartoteki magazynowe. Aby lista się rozwinęła należy w polu wpisać przynajmniej dwa znaki z nazwy lub indeksu kartoteki.
 • Numer seryjny – pole do wpisania numeru seryjnego wypożyczanego narzędzia. W przypadku kiedy nie możemy podać numeru seryjnego, bo go nie znamy w polu nalezy wpisac wartość “BRAK”, gdyz uzupełnienie pola jest wymagalne.
 • Lokalizacja – informacja wybierana z listy rozwijanej. W polu należy wskazać lokalizację, na której zostanie składowane wypożyczane narzędzie.
 • Ilość – automatycznie proponowana jest ilość 1. Wartość tą należy zmienić tylko i wyłącznie w wypadku, gdy do wypożyczanych narzędzi nie ma przypisanych numerów seryjnych lub są to numery partii, czyli part numbery.
 • Cena – w polu można wpisać cenę wypożyczanego narzędzia.
 • Uwagi – pole do opcjonalnego wpisania uwag do dopisywanej pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu zostanie dopisana po uruchomieniu przycisku – funkcji DODAJ

Nowoczesna narzędziownia wymaga nowoczesnego oprogramowania.

Tool Management Software

Zaznaczenie pola Kolejne przyjęcie ułatwia wprowadzenie na stan wielu takich samych narzędzi o różnych numerach seryjnych. Po uruchomieniu DODAJ formatka dopisania pozycji zostanie tylko częściowo wyczyszczona co znacznie przyspieszy rejestrację przyjęcia większej ilości narzędzi.

Przy dopisaniu kolejnej pozycji dokumentu należy uzupełnić tylko pole Numer seryjny.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ. Dokument NPD może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez wykorzystanie polecenia BUFOR lub porzucenie zapisu dokumentu NPD – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji (w buforze), w pierwszej kolumnie wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Istnieje także możliwość wycofania się z wprowadzonych danych korzystając z polecenia ANULUJ.

UWAGA!!!

Modyfikacji podlegają tylko i wyłącznie dokumenty bufor. Dokumenty zatwierdzone należy korygować dokumentami przeciwstawnymi.

narzędziownia Program do wypożyczania narzędzi

Narzędziownia

Program do wypożyczania narzędzi. Program Magazyn Narzędzi stworzony przez SoftwareStudio pozwala na ewidencję narzędzi, ale nie tylko. Umożliwia sprawne wypożyczanie sprzętów i narzędzi pracownikom. Każde narzędzie można sprawdzić w systemie – czyli otrzymać informacje na temat tego jaki pracownik w danej chwili posiada przyrząd i kiedy go zwróci do magazynu.
Narzędziownia

wypożyczanie-narzędzi-magazyn Tool Management Software

Wypożyczanie narzędzi magazyn

Tool Management Software. Administrator może zakładać konta nowych użytkowników programu, zmieniać ich uprawnienia do wykonywania określonych zadań oraz wprowadzać dane ewidencyjne. Użytkownik może być także czasowo wyłączone konto dostępu. program domyślnie wykorzystuje autentykację Windows, w związku z tym zabezpieczanie i hasła są te same co do systemu Operacyjnego i nie musi być wymagane dodatkowe logowanie.
Wypożyczanie narzędzi magazyn

TCS demo

Oferta oprogramowania to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
narzędziownia wypożyczenia i zwroty narzędzi, Gospodarka narzędziowa
Narzędziownia

Wypożyczanie narzędzi z programu

StudioSystem oferuje oprogramowanie narzędziowni, czyli rozwiązanie do prowadzenia gospodarki magazynowej narzędzi, maszyn i urządzeń, czyli wypożyczanie narzędzi. Wypożyczać można zarówno narzędzia pracownikom (wyposażenie pracowników w narzędzia pracy) . Oprogramowanie dla narzędziowni Narzędziownia – zwrot narzędzi

WMS

Naprawa towaru

Wszystkie części, które zostaną wykorzystane do naprawy reklamowanego towaru w punkcie serwisowym, powinny być uwzględnione na winietce Części w celu umożliwienia późniejszej wyceny dokonanej naprawy. W przypadku, gdy serwis do którego zostało skierowane polecenie naprawy reklamowanego towaru, nie posiada odpowiednich części do przeprowadzenia naprawy, serwis na jego prośbę zamawia potrzebne podzespoły. Na zakładce Dane uzupełniane są natomiast informacje dotyczące spedycji zamówionych części: Nazwa przesyłki kurierskiej , Numer listu przewozowego, Data wysyłki i Data zwrotu towaru.

magazyn narzędzi
SAdam

System Utrzymania Ruchu

System Utrzymania Ruchu. Zainstaluj program demo CMMS Oprogramowanie dla narzędziowni System Utrzymania Ruchu Na rynku jest wiele systemów CMMS w szerokim zakresie cen i możliwości, jednak większość z nich to rozwiązania działające na pojedynczych komputerach

Strony